Medlemsmøde: Krisen og den udeblevne systemkritik

Kommunalbestyrelsessalen, Albertslund Rådhus
Mandag den 28 oktober, kl. 19.30

Vi har inviteret Preben Wilhjelm til at indlede om sin bog af samme navn.

krise_og_systemkritik_wilhjelm_002-254x310[1]

Bankpakker, eurokrisen, konkurser, fyringer – hvad er det, der er gået galt. Borgerlige økonomer og såkaldte eksperter kommer med deres bortforklaringer, men bliver vi klogere? Preben Wilhjelm prøver med sin lille bog at sætte tingene på plads. Det skal nok blive spændende og en god mulighed for diskussion.

Mødet er naturligvis åbent for alle, også ikke-medlemmer

E-post til medlemmerne

Ledelsen sender undertiden meddelelser ud til medlemmerne. Skal man bruge ”snail-mail” (dvs brevpost med postdanmark) eller E-mail? Vi gør lidt begge dele: sender til de som vi har en e-mail- adresse på og brev til resten. Der er store fordele ved at bruge e-mail, f.eks. ville et lille brev til samtlige medlemmer af afdelingen med de ny porto-takster koste ca 1.500 kr.

Derfor sætter vi pris på at mange kan modtage email. Men vi prøver at bruge email med omtanke, dvs. vi overvejer nøje, når vi sender noget ud om det er relevant. Vi prøver at være kritiske, for at undgå at ”spamme” jer med ting der bare fylder i mailboksen.

Enhedslistens landskontor bruger også email, lidt på samme måde (landskontoret og vores kontaktperson bruger det samme adressekartotek)

Vi vil fortsat bruge brevpost, til de medlemmer der ikke har email, men hvis du har en email, men aldrig modtager noget fra Enhedslisten skyldes det måske at vi ikke kender din email. Send evt. en besked til albertslund@enhedslisten.dk.

Det samme gælder, hvis du har skiftet email-adresse eller har en gammel email, der er ”død” eller som du alligevel aldrig ser.

Medlemmers telefonnumre

Giv en besked til albertslund@enhedslisten.dk hvis du får nyt telefonnummer eller nedlægger en gammel telefon.

383806-danskere-hellere-brev-end-e-mail--

Cykel-besvær

Læserbrev i Albertslundposten

Jeg hører til dem, der har valgt at bruge min cykel som mit primære befordringsmiddel. Og så er det jo rigtigt dejligt, at der er så mange gode cykelstier her i Albertslund.

Men der er en alvorlig mangel: Det er nærmest umuligt at krydse fra nord til syd i kommunen.

Vil man krydse ved Centeret, må man stå af og trække hele vejen igennem – og det er helt forståeligt men rigtigt surt – og det er ubehageligt at færdes i Centeret og tunnelen ved stationen som fodgænger, med de mange cyklister der trodser forbuddet. Det er uholdbart for begge parter.

Vil man ud på den store vej,og over broen ad Albertslundvej, er der langvarigt vejarbejde og – kun dårligt afmærket – dobbelt-rettet cykelsti i den ene side af vejen. Nu kan det bare ikke lade sig gøre at komme vestfra ad cykelstien på Kongsholms Allé og svinge til venstre nordpå ad Albertslundvej.

Hvis Albertslund Kommune virkelig ønsker at fremstå med en grøn og miljøvenlig profil, er det på tide, at der bliver etableret en ny og sikker cykelrute, der forbinder nord og syd.

Det var måske det, der skulle have været prioriteret lidt højere, inden et flertal i Kommunalbestyrelsen – bortset fra Enhedslisten – besluttede at bruge 85 mill. kr. på en parkeringskælder til biler!

 

Ulla Elsted Jensen, Kandidat for Enhedslisten

ulla

SOCIALDEMOKRATISK HYKLERI

Læserbrev i Albertslundposten

“Børnetid er vigtig tid.” Så smukt lyder det i en valgfolder fra Socialdemokraterne, som forleden lå i min postkasse. Men jeg undres. For tror Socialdemokraterne virkelig, at folks hukommelse er så dårlig, at de har glemt, hvordan partiet – med vedtagelsen af folkeskolereformen for mindre end et halvt år siden – sammen med SF og højrefløjen gennemtrumfede det mest omfattende tyveri af børns tid nogensinde?
Tror Socialdemokraterne i Albertslund, at vi glemmer, hvordan borgmester Steen Christiansen, som en af KL’s hovedforhandlere, kørte 50.000 skolelærere over og gennemførte et frontalt angreb på børns frie tid?
Når jeg kigger på mine børns skema for dette skoleår, ser jeg, at en 1. klasse har 23:45 timer om ugen og en 6. klasse 24:30 timer. Med iværksættelsen af den tvungne heldagsskole udvides timetallet fra sommeren 2014 til 30 timer for 0-3. klasse, 32 timer for 4-6. klasse og 35 timer for 7-9. klasse. Det er helt vildt!
En skoledag til kl. 15 eller 15.30 vil gøre et indhug i mange forældre og børns hverdag, frie tid og frihed. En skoledag på op til 35 timer med lektiecafé og læringsstyrede aktiviteter vil være et voksent arbejdsliv forklædt som et børneliv. Et fuldtidsarbejde, hvor værdien af den frie tid og barndommens frie leg underkendes.
Ingen skal derfor hævde, at heldagsskolen indføres for børnenes skyld. Børn skal have lov at være børn og ikke betragtes som små robotter, hvis opgave i tilværelsen blot er at skulle indtage en plads i produktionsapparatet.
Regeringspartierne og højrefløjen skal prise sig lykkelige for, at børn ikke har stemmeret. Men det er så mit håb, at de voksne på valgdagen vil have børnene i tankerne og straffe de pågældende partier for deres børnefjendske politik og triste menneskesyn.

Venlig hilsen
Jeppe Milthers, kandidat for Enhedslisten i Albertslund

jeppe

Enhedslisten ude af budgetforhandlingerne

Pressemeddelelse d. 6/10-2013
Enhedslisten ude af budgetforhandlingerne
– Efter to forhandlingsmøder har borgmester Steen Christiansen nu meddelt, at han ikke ønsker at forhandle videre med Enhedslisten
– Vi er gået positivt ind i forhandlingerne – og vi har på ingen måde stillet umulige krav.
– Vi gik realistisk ind i forhandlingerne netop for at få resultater for de svageste i kommunen og var parat til at anerkende store dele af det budgetudkast, vi blev præsenteret for. Det var og er afgørende for os, at kommunen bidrager positivt til beskæftigelsen, og ikke selv er med til at øge arbejdsløsheden, og bidrage til dårligt arbejdsmiljø og nedslidning af personalet.
– Hovedproblemet er, at udspillet fra borgmesteren ikke indeholder noget konkret i forhold til de store problemer mange albertslundere står midt i: arbejdsløsheden. Her er der kun en hensigtserklæring omkring ungdomsarbejdsløshed, men samtidig er der krav om såkaldte effektiviseringer i meget stor skala, der sandsynligvis betyder færre ansatte i Albertslund kommune de næste år. Desværre var borgmesteren ikke villig til at drøfte, hvordan Albertslund kommune i stedet kan bidrage til at øge beskæftigelsen.
– Vi har ikke oplevet nogen stor imødekommenhed i forhandlingerne. Ingen af vores forslag er blevet accepteret, ligesom borgmesteren insisterede på en række formuleringer, som han ved, vi er uenige i. Vi udarbejde forskellige forslag til alternative formuleringer, men det havde øjensynligt ingen interesse.
– På trods af forløbet er vi klar til at genoptage forhandlingerne, hvis det ønskes.
Enhedslistens konkrete ændringsforslag, som vi bragte med til forhandlingerne, fremgår nedenfor.
Yderligere oplysninger: Helge Bo Jensen, 20512181

—————–

Budget 2014 Forslag fra Enhedslisten

Miljø/trafik:

– udarbejde forslag til ny takstmodel (vand og varme) hvor der er et billigt lavt basisforbrug og et dyrt overforbrug (200.000 kr)

– 90% økologi i al kommunal madproduktion og salg incl. Eksterne leverandører fra 2014 (ingen merudgift)

– Forslag om cykeltunnel under banen samt passage gennem centeret, alternativt markeret bane med cykling tilladt gennem centeret (trække gennem tunellen). (10 millioner, hhv. 500.000 kr)

– Etablering af et selskab for vedvarende energi i Albertslund (5 mio)

– Pulje til start på trafikomlægning af Roskildevej med henblik på lavere hastighed og færre biler (der afsættes 5 mio i 2014)

– Pulje til øget tilgængelighed, bedre sammenhæng mellem stisystemet og busstoppesteder ( 2 mio. i 2014)

Socialt:

– højere rådighedsbeløb for kontanthjælpsmodtagere, pensionister og andre. (I Rødovre er der for kort tid siden indgået budgetforlig der hæver rådighedsbeløbet med 20%, udgift ?)

– status og evaluering af projektet med nye/flere midlertidige stillinger ved hjælp af jobrotation mv samt udarbejdelse af plan for den fremtidige indsats på området (sikring af genoptjening af dagpengeret) (300.000 kr)

– pulje til udvidelse af hjemmeplejen (flere besøg)

– bedre normering på plejehjemmene (del af beskæftigelsesindsatsen)

– Etablering af en Almen+ afdeling på Teglmosegrunden, uden samtidig sammenlægning og nedlæggelse af andre almene boliger i kommunen
– Varmeprisen søges holdt i ro (der foreslås en stigning på ca. 10%). Vi foreslår at investeringerne i lavtemperaturfjernvarme afskrives over 20 år i stedet for 5 år.

Besparelsesforslag

– stop for udbetaling af overarbejde (provenue?)

– kraftig reduktion af brug af konsulenter (alle aftaler kræver godkendelse i KB, kunne være metoden) (provenue? 5 mio)

– udmeldelse af KL (1 mio)
– vi kan desuden acceptere en række besparelsesforslag fra budgetkataloget, herunder:
– De tekniske tilretninger, under forudsætning af ingen serviceforringelser (ca. 5 mio)

– Reduktion i elitetilskud (100.000 kr)

– Besparelse på bygningsvedligehold (10,5 mio kr)

– Besparelse på politikernes rådighedsbeløb (300.000 kr)

– Besparelse på administration, hvis ikke samlet færre stillinger (2 mio)

Valgkampen er i gang!

Albertslund
Enhedslistens valgfolder

opr00001.tmp_Page_01

Valgkampen er i gang!

Vi har fået trykt 13.000 eksemplarer af vores valgfolder for Albertslund Kommune. Et eksemplar pr. husstand. Vi er i fuld gang med uddeling. Hvis du ikke allerede har en aftale om at deltage i uddeling kan du kontakte Ulla tlf. 28 13 72 32 eller albertslund@enhedslisten.dk. Vi kan stadig bruge uddelere, så meld dig bare og tilbyd din hjælp. Både hvis du hører til dem der elsker at løbe rundt med hunderevis af foldere og få masser af god motion eller bare vil gå en lille tur med en håndfuld. Vi satser på at være færdig i løbet af uge 43.

Folder om regionsvalget

Alle husstande i Albertslund får også en folder om regionsvalget. Den uddeler vi i uge 44 og 45. Kontakt Ulla, hvis du vil være med og ikke allerede har aftalt noget med Ulla.

Plakater

Vi opsætter Ø-plakater en masse steder i kommunen. (undtagen Albertslund Centrum, hvor der er forbud, som forhåbentlig respekteres også af de andre partier).

Vi har skaffet nye plader til opsætning i lygtepælene. Vi starter med at klistre plakater på plader lørdag den 26. oktober kl. 10 hos Jens Poulsen, Snebærhaven 116.

Lørdag den 2. november må vi begynde at hænge op i lygtepælene. Det er om at være hurtigt ude, så vi bliver 2 hold med bil, trailer og trappestige.

Desuden har vi bestilt et mindre antal A2 plakater, som kan bruges til at gå rundt og klistre op.

Tovholder på plakatopsætning er Ebbe tlf. 28 13 72 32 eller ebberand@comxnet.dk

Torvevogn

Vi står med Torvevognen i Albertslund Centrum de sidste 4 lørdage før valget, lørdag den 26. oktober, lørdag den 2. november, lørdag den 9. november og lørdag den 16. november.

Alle dage er vi der fra kl. 10.30 til kl. 14. Kom og vær med eller kom en tur forbi. Det plejer at være ganske sjovt når der er valg, folk snakker politik og alle politikerne er på gaden de sidste uger inden valget.

Aktivistmøde

Vi samles flest muligt til en aften, hvor vi kan lave nogle aktiviteter i valgkampen. Det kunne F.eks. være plancher eller udsmytking af vores torvevogn. Vi mødes torsdag den 24. oktober kl. 19.00 i alrummet ved Musikteatret.

 

Vælgermøder

Vi deltager i rigtigt mange vælgermøder. Kom til møder og stil spørgsmål til kandidaterne. På vores ny hjemmeside www.albertslund.enhedslisten.dk kan du se hvilke møder vi deltager i.

Andre aktiviteter

Der bliver sikkert andre muligheder for at komme på gaden de sidste uger op til valget. F.eks. uddeling af løbesedler på stationen eller lignende. Vi laver en ny lille folder. Vi planlægger muligvis flere aktivistdage, hvor vi kan lave noget uddeling, stemme dørklokker eller hvad vi nu finder på.

Endelig skal vi ikke glemme de mange læserbreve i Albertslundposten.

Glostrup

Her skal uddeles Glostrups lokale valgfoldere og opsættes plakater. Der er aktivistdag lørdag den 2. november kl.10.00 hos Georg Pørksen, Ørnebjergvej 37. Her bliver opgaverne fordelt. Hvis du gerne vil deltage i noget, men ikke kan være med den 2. november så kontakt Marianne tlf 26 83 05 36 eller mator54@hotmail.com

Forslag om politik vedr. sociale klausuler, genfremsættelse

Til kommunalbestyrelsen,
Hermed vil jeg gerne genfremsætte vores forslag fra juni til vedtagelse
vedr. sociale klausuler (indsat nedenfor) til behandling på næste KB-møde. På KB-mødet d. 25/6 hvor sagen blev behandlet besluttedes det at “Kommunalbestyrelsen besluttede at afvente Statsforvaltningens afgørelse, hvorefter sagen genoptages.”
Som det fremgår af vedhæftede, har statsforvaltningen nu udtalt sig om sagen på baggrund af henvendelsen fra Københavns Kommune.
Statsforvaltningen vil – viser det sig – ikke tage stilling til sagen. og det betyder efter vores opfattelse, at kommunerne er frit stillet til at indføre sociale klausuler som de foreslåede.

Statsforvaltningens udtalelse kan læses på http://www.statsforvaltningen.dk/tilsynsafgørelser/files/vedhaeftetFil/1148.pdf

med venlig hilsen
Helge Bo Jensen, Enhedslisten

————————-

Forslag til vedtagelse vedr. sociale klausulerNår Albertslund kommune
gennemfører udbyder anlægsprojekter samt ved evt. udbud af driftsopgaver,
er det en forudsætning, at arbejdet udføres på sædvanlige, overenskomstmæssige løn- og arbejdsforhold (“løn- og ansættelsesvilkår, der ikke er mindre gunstige end de løn- og ansættelsesvilkår, som I henhold til kollektiv overenskomst, lovgivning eller administrative
forskrifter gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet skal udføres”), ligesom det enkelte projekt skal løfte sin del af uddannelsesopgaven i form af praktikpladser eller lignende.
Dette sikres ved at:
– kravet om sædvanlige/overenskomstmæssige løn- og arbejdsforhold indarbejdes i fremtidigt udbudsmateriale, og i de endelige kontrakter, samtidig med at det sikres:
– at såvel hovedentreprænør som underleverandører (kædeansvar) tilsvarende forpligtes vedr. løn og arbejdsforhold.
– at kommunen får mulighed for at kontrollere om kravet overholdes (kommunen skal have tilsendt dokumentation for hvilke konkrete overenskomster, der er tiltrådt eller indgået, have adgang til kontrol på byggepladsen mv.)
– at hovedentreprænøren forpligtes til at sikre at egne og underentreprænørernes ansatte har gyldige arbejds- og opholdstilladelser.
– at der fastsættes graduerede sanktionsmuligheder i tilfælde af kravene overtrædes.
– at kravet om uddannelsespladser tilsvarende specificeres I udbudsmateriale og kontrakter.

Begrundelse
For at kunne bekæmpe den omfattende sociale dumpning, der finder sted og
som udgør en trussel mod løn- og arbejdsforhold på store dele af arbejdsmarkedet i Danmark, er det nødvendigt, at offentlige arbejdsgivere som Albertslund kommune gør sit yderste for at stoppe denne trafik.
Dette gøres blandt andet ved klart og tydeligt at meddele alle private virksomheder, der ønsker at indgå aftaler med kommunen, hvordan kommunens politik er på dette område.
Derudover er det afgørende med kædeansvar og gode muligheder for kontrol
og sanktioner, når/hvis betingelserne overtrædes.
Det er blevet fremført (bl.a. på et lukket temamøde I kommunalbestyrelsen), at det er tvivlsomt om kommunen lovligt (på grund af EUs udbudsdirektiv) kan fastsætte sådanne betingelser I udbudsmaterialet.
Imidlertid har bl.a. transportminister Henrik Dam Kristensen offenligt udtalt sig til fordel for sådanne krav ved flere lejligheder, bl.a. i en redegørelse til Folketinget. På den baggrund finder vi det vigtigt, at Albertslund kommune vedtager en eksplicit politik som den foreslåede på dette område.

med venlig hilsen
Helge Bo Jensen, Enhedslisten

helge

Borgmester vildleder om kommunens økonomi

Borgmesteren er i sidste nr. af AP refereret for en række udtalelser om budgettet de kommende år, bl.a.:
– “Vi har styret efter en handlingsplan, der betyder at vi nu har en solid økonomi i Albertslund og et godt råderum. Kommunalbestyrelsen har mulighed for at beslutte i hvilken takt vi skal udvikle byen – og det skal ske ved at inddrage borgerne”
– “Vi skal udvikle skoler, daginstitutioner, have et plejecenter, udvikle de grønne områder og foretage en række investeringer i Albertslunds fremtid”
– “Vi står alt i alt overfor at skulle beslutte, hvordan vi fra 2014 og frem skal bruge byens penge.. Kommunalbestyrelsen har mulighed for at sætte dagsordenen, sådan som økonomien er. Vi går fra en lang periode med tilpasning af den kommunale økonomi til en perioden, hvor vi har fået skabt økonomisk grundlag for at prioritere – hvad det er vi vil, og i hvilket tempo”

I forhold til borgmesterens udtalelser til AP vil vi gerne bemærke følgende:

– Borgmesteren vildleder om kommunens økonomi. På et budgetmøde i juni blev der lagt en investeringsplan frem, hvor de samlede ønsker til byudvikling og forskellige prestigeprojekter i årene fremover koster over 1 mia. kr. (heraf centeret ca. det halve), og samtidig et forslag fra forvaltningen om at det skulle finansieres ved endnu en besparelsesrunde på velfærden – der skulle skæres 30 millioner i driftsudgifterne, d.v.s. formentlig ganske som tidligere især på børn, ældre og socialområdet.

– Den samme plan viser desuden at økonomien omkring centersalget og bygningen af plejecenter, parkeringskælder og sundhedshus overhovedet ikke hænger sammen. Modsat hvad der tidligere er forelagt kommunalbestyrelsen, viser det sig nu, at der skal bruges 540 millioner på projektet – mens der kun er indtægter for 450 millioner kr. Altså belaster centerprojektet kommunens økonomi med 90 millioner. Dertil kommer de årlige tabte lejeindtægter.

– Enhedslisten vil gerne gå positivt ind i de kommende forhandlinger om kommunens budget, men det må være en forudsætning, at forhandlingerne foregår på et oplyst grundlag – og at der ikke blot sættes gang i en masse prestigeprojekter, hvor det reelt viser sig, at den fine byudvikling skal betales med endnu flere nedskæringer på vores velfærd. Det må være slut med at skubbe regningen over på de svageste skuldre. Også selvom det først sker på den anden side af kommunalvalget!

med venlig hilsen
Helge Bo Jensen, Enhedslisten, tlf. 20512181

Borgmesterrens indlæg i AP

Svar på læserrev en lokal SF’ere havde i Albertslundposten

Hvorfor stemte SF imod?
I AP d. 11. Juni omtaler Anette Pedersen, SF, Enhedslistens forslag om en ny arbejdstidsaftale med lærerne. Anette Pedersen er imidlertid meget upræcis i sin fremstilling af vores forslag: “et forslag, som kort fortalt gik ud på at Albertslund Kommune skulle genindføre den “gamle” arbejdstidsaftale, når den er udløbet”.
Vores forslag har nemlig følgende ordlyd:

“Forslag om ny arbejdstidsaftale med lærerne i Albertslund.
Albertslund kommune indleder umiddelbart efter sommerferien forhandlinger med kreds 25 med henblik på at indgå en ny kommunal arbejdstidsaftale for de kommende år med afsæt i følgende:

– Der tages udgangspunkt i den eksisterende lokale arbejdstidsaftale.

– Albertslund kommune ser det som sin vigtigste opgave gennem arbejdstidsaftalen at sikre gode vilkår for forberedelse og kvaliteten af undervisningen.

– Gennem den nye lokale aftale lægges vægt på, at lærerne sikres størst mulig indflydelse på undervisningen og deres arbejdsforhold – individuelt og gennem deres faglige organisation.”

Det undrer os meget, at SF ikke kunne stemme for dette forslag. Hvad er SF uenig i? At der er en sammenhæng mellem mulighed for forberedelse og kvalitet i undervisningen? Eller at lærerne og alle andre offentligt ansatte skal have størst mulig indflydelse på deres arbejde og arbejdsforhold? Som bekendt var det et hovedformål med lockouten og regeringsindgrebet at minimere lærernes og deres faglige organisations indflydelse på deres arbejdsforhold. Efter vores opfattelse skal Albertslund gå en helt anden vej. Vi ser det som helt nødvendigt at sikre alle offentligt ansattes indflydelse på arbejdets tilrettelæggelse og –indhold. Engagement og nytænkning er tæt forbundet med demokrati og indflydelse.

I stedet vælger SF at stille et ændringsforslag, der er meget tæt på at være helt tømt for indhold. Nemlig at forvaltningen, skolernes ledelse og Kreds 25 skal samarbejde. Det støttede vi naturligvis. Men hvad ville det betyde helt konkret?

Regeringsindgrebet i lockouten indeholder mulighed for, at den enkelte kommune kan indgå en arbejdstidsaftale som hidtil: “Reglerne kan fraviges eller suppleres ved en lokalaftale indenfor rammeaftalen”. Det er den mulighed vi foreslog, Albertslund – ligesom flere andre kommuner – benytter sig af.

At SF her i Albertslund stemte imod vores forslag (Birgit Hauer og Mehmet Kücükakin undlod dog at stemme) er uforståeligt, men ligger måske i forlængelse af, at SF gennem hele forløbet har stået sammen med S i KLs bestyrelse i felttoget mod lærernes arbejdsvilkår og kvaliteten i folkeskolen. Vi havde og har større forventninger til SF i Albertslund. Kom nu ind i kampen!

Helge Bo Jensen, Kommunalbestyrelsesmedlem, Enhedslisten

X i kalenderen

Onsdag den 23. oktober, kl. 19.30
Ledelsesmøde hos Marianne, Bøgeskoven 179

Torsdag den 24. oktober, kl. 19.00 – 21.00
Alrummet ved Musikteatret Albertslund
Aktivistaften

Lørdag den 26. oktober, kl. 10.30 – 14.00
Albertslund Centrum
Torvevogn, Valgkamp Albertslund

Lørdag den 26. oktober, kl. 10.00
hos Jens, Snebærhaven 116
Plakatklistrehold

Mandag den 28. oktober. kl. 19.30
Kommunalbestyrelsessalen, Albertslund
Møde med Preben Wilhjelm

Torsdag den 31. oktober. kl. 19.30
Ledelsesmøde hos Stig, Kanalgaden

Lørdag den 2. november, kl.10.00
Georg, Ørnebjergvej 37
Aktivistdag, valgkamp Glostrup

Lørdag den 2. november, kl. 10.30 – 14.00
Albertslund Centrum
Torvevogn, Valgkamp Albertslund

Søndag den 3. november kl. 13
Albertslund biograferne
Med Enhedslisten i biffen:
Ken Loach: ”The Spirit of ’45”

Mandag den 4. november kl. 19.30
Ledelsesmøde hos Helge, Albertslundvej 9
Kommunalgruppemøde

Lørdag den 9. november, kl. 10.30 – 14.00
Albertslund Centrum
Torvevogn, Valgkamp Albertslund

Onsdag den 13. november, kl. 19.30
Ledelsesmøde hos Henning, Elmehusene 292

Lørdag den 16. november, kl. 10.30 – 14.00
Albertslund Centrum
Torvevogn, Valgkamp Albertslund

Tirsdag den 19. november, kl. 9.00 – 20.00
Valg til kommune og region
Stor fremgang for Enhedslisten!