Middag for arbejdsløse

Solidaritet eller frit fald Vestegnen og EL afdelingerne Ishøj, Albertslund og Høje Taastrup inviterer til forårsmiddag for arbejdsløse – Og I er velkomne

Det foregår den 14. Marts kl 18-22 ca i Foreningshuset, Vejlebrovej 45b i Ishøj (tæt på Ishøj Station).

Ud over at vi skal spise en dejlig middag sammen, bliver der debat, hvor det er muligt at diskutere situationen med den afkortede dagpengeperiode og andre angreb på den sociale velfærd.

Efter middagen er der oplæg fra Ane Søegaard, formand for Frederiksberg Kommunelærerforening, Lars Petersen, formand for SL Storkøbenhavn og Stine Brix fra Enhedslistens Folketingsgruppe. Der vil selvfølgelig være mulighed for spørgsmål og debat med oplægsholderne.

Tilmelding foregår til følgende mail: enhedslisten.ishoej@gmail.com eller følgende mobil: Tlf. 2545 3986

Svar udbedes mandag den 11.marts

Kammeratlige hilsner

Solidaritet eller Frit fald Vestegnen og Enhedslisten Albertslund

Læserbrev bragt på AP’s hjemmeside:

Arbejdstiden skal ned, Steen Christiansen- ikke op!

Steen Christiansen (S) har, sammen med Michael Ziegler (K), sat sig selv forrest i et korstog, der skal tvinge offentligt ansatte til at arbejde længere og hårdere. Det er dybt umoralsk i en tid, hvor der er 160.000 arbejdsløse, og folk knapt kan nå at aflevere og hente deres børn indenfor institutionernes åbningstider. Fordel arbejdsbyrden bredere i stedet for og giv familier og stressede ansatte et bedre liv. Det er uforståeligt at Steen Christiansen, som socialdemokrat, kører med på den nyliberale bølge, hvis formål er, at de mange arbejdsløse skal trykke løn og arbejdsforhold for de som er i arbejde.

Venlig hilsen

Lene Rygaard Jessen

Enhedslisten Albertslund

Lene Rygaard

Kommunevalg:

Kommunevalg:

Forberedelserne er i gang.

Til november er der valg til kommunalbestyrelser og regionsråd. Som det ser ud nu kan det godt blive det helt store gennembrud for Enhedslisten med rigtigt mange medlemmer i kommunalbestyrelser og regionsråd. Men uanset hvad bliver Enhedslisten rigtigt synlig, i de mange kommuner, hvor vi stiller op.

Lokalt er vi i fuld gang med forberedelserne. Vi har afholdt et kommunalpolitisk seminar, der har diskuteret program. Der er allerede en kandidatliste klar i Glostrup. I Albertslund er ledelsen i gang med at kontakte mulige kandidater. Vi skriver også på et kommunalpolitisk program, som vi regner med at udsende til medlemmerne i løbet af marts måned.

Der kommer en foreløbig diskussion om programmet på medlemsmødet tirsdag den 5. marts.

Den endelige beslutning om kandidatlister og program skal tages på generalforsamlingen, den 3 april. Der vil ligge forslag til begge dele, men det er kun forslag som kan ændres (eller forkastes) af generalforsamlingen. Så mød endelig op og giv dit besyv med.

Ebbe

Europæisk forår

Vores solidaritet imod deres krise!

Alene i januar 2013 mistede 5.000 mennesker retten til dagpenge. En stor del af dem risikerer at måtte gå fra hus og hjem.

Regeringen må komme igang med at skabe reelle jobs og forbedre forholdene for de arbejdsløse. Det er ikke de arbejdsløses skyld, at der ikke er nogen jobs.

Regeringen siger at der ikke er råd til velfærd. Samtidig prioriterer de skattelettelser for de rigeste og milliarder af skattekroner til at redde bankerne.

Det er den samme politik der bliver ført i hele Europa. Det er de samme nedskæringer der rammer de samme mennesker.

Derfor går vi på gaden d. 13. marts til en fælles europæisk aktionsdag.

Imod nedskæringspolitikker!

For jobs og en indkomst der er til at leve af!

564630_417909431610370_1663716568_n

Kom med onsdag d. 13. Marts kl. 16.30, Nytorv

Tag med Enhedslisten og SUF til demonstration i Bruxelles:

Arbejdsløsheden hærger i Europa – ikke kun i Sydeuropa, men også i Danmark. EU leverer ingen løsninger; kun massive angreb på velfærd, sociale rettigheder og demokrati. Vi er nødt til at råbe parlamentarikerne op.

OM DEMONSTRATIONEN:

Den 14. marts samles aktivister fra hele Europa til fælles aktion i Bruxelles i samarbejde med bl.a. den europæiske fagbevægelse (ETUC). Formålet er at råbe EU’s ledere op, når de på deres forårstopmøde planlægger nye angreb på arbejdstagerettigheder og sociale ydelser.Vi tager ikke kun til Bruxelles for at være solidariske med Sydeuropa. For EU’s angreb rammer også danskere i form af løntrykkeri, social dumping, højere pensionsalder og underminering af demokratiet. EU’s nedskæringspolitik skaber ikke vækst og jobs – kun flere arbejdsløse og sociale forringelser.

Læs mere på Facebook

120915_spain_protest_lg

PRAKTISK:

Enhedslisten og SUF har arrangeret to busser, der kører til demonstrationen i Bruxelles og Folkebevægelsen mod EU opfordrer medlemmer og venner til at tage med.

Vi kører fra København om aftenen den 13. marts og har opsamling på i Odense og Fredericia. Vi er hjemme igen den 15. marts ved middagstid.

Pris: 250 kr.

Tilmelding hos landskontoret@enhedslisten.dk

Kanellos the Greek protest dog 2

Kommunalpolitisk beretning, januar 2013

Helge er nu tilbage i kommunalbestyrelsen efter sin orlov, hvor hans arbejde er blevet passet dels af Lene Rygaard Jessen og dels af Lars Messel.

Januars kommunalbestyrelsesmøde var traditionen tro et lukket møde med integrationsrådet, med gennemgang af rådets rapport for året der er gået.  Idet mødet var lukket, må jeg ikke referere fra det, men jeg vil derfor benytte chancen til at fortælle lidt om integrationsrådet arbejde i Albertslund.

Integrationsrådets arbejde generelt bærer præg af at der er en forståelse af at der er problemer med indvandrerne i Albertslund, som er etnisk betingede, hvor jeg mener at de problemer der er, primært er sociale, hvilket bliver bakket op af de undersøgelser og projekter vi har hørt om mens jeg har siddet i rådet. Desværre er det et godt gammeldags kapitalistisk trick at spille arbejderne ud mod hinanden, og jeg mener at den overdrevne fokus på etnicitet er et af dem der er lykkedes bedst i Danmark. Det daglige arbejde i integrationsrådet foregår ved at vi mødes en gang om måneden og hører et oplæg om et projekt eller en undersøgelse, f.eks. havde vi i efteråret en lokal SSP-medarbejder ude og fortælle om en trivselsundersøgelse, som var foretaget blandt kommunens unge. Den viste at der ikke var nogen synderlig forskel på de unge etniske danskere og efterkommerne af indvandrere fra ikke-vestlige lande. Det eneste område, hvor der var en bemærkelsesværdig forskel var at de etnisk danske børn har et markant større alkoholforbrug end efterkommerne(og det er ikke den vej S og SFs integration plejer at rette sig). Ellers var den gennemgående linje i undersøgelsen at de unge i kommunen som har problemer, tit har flere forskellige problemer, altså at de følges ad. De unge der drikker og ryger mest er også de unge der pjækker mest, begår mest kriminalitet og dem hvis forældre interesserer sig mindst for hvad der foregår i skolen. Men der er altså ikke særligt etniske forskelle i de unges trivsel, hvilket bakker min påstand op om at det primært er sociale problemer, vi har i Albertslund.

Integrationsrådets arbejde indeholder flere gode projekter, blandt andet stod de sidste år for en medborgerdag, som bliver holdt igen i år. Man er i gang med at lave en kogebog hvor kvinder fra hele verden laver retter fra deres hjemlande, med en hel masse fotos så  folk som ikke kan læse også kan være med. Alle disse projekter er skam fine projekter, men egentlig er rådet i sit arbejde og sine udtalelser ret blottet for politisk indhold, på møderne er der ikke politiske diskussioner, men god stemning, og det skyldes nok at man vælger emner der ikke skiller os, hvilket burde være til at finde idet der sidder folk fra alle partierne undtagen DF. Jeg mener ikke at integrationsrådet har nogen særlig berettigelse, i hvert fald ikke som integrationsråd, man burde hellere tage navneforandring til medborgerrådet, idet det ville give rådet mulighed for også at tale om sociale problemer, uafhængigt af de pågældendes etnicitet, som vi jo har set ikke spiller så stor rolle i folks livsvilkår endda. Som medborgerråd ville vi kunne beskæftige os med hvordan vi får bredt de demokratiske rettigheder ud til alle borgerne, og diskutere hvad danskhed er, og om det handler om noget kulturelt eller politisk.

Bodil Marie Garde, medlem af integrationsrådet

Kommunalpolitisk beretning, februar 2013

Gode undskyldninger

Det første punkt fra mødet, som jeg har valgt at tage med her, handler om formuegrænser for folk der har brug for hjælp til kørsel. Man har valgt at hæve formuegrænsen for kørsel til fritidsaktiviteter og diverse klubber, og al anden behandling end fysioterapi, så man nu skal betale det hele selv, hvis man har en formue på over 78.900kr. Vi foreslog at man droppede formuegrænsen så ingen skal betale mere en 2 klip på et 2-zoners klippekort når de skal have transport. Hvis kommunalbestyrelsen ikke var villig til det, foreslog vi at man lavede en grænse på 3000 kr. om måneden for folk med formuer, som så skulle dække alle typer transport, ikke kun fysioterapi.

Her skete der noget interessant. Selvom kommunen har en målsætning om at alle albertslunderne skal kunne leve en så normal tilværelse som mulig(det nævner de blandt andet i indledningen til kvalitetsstandarterne om hjælp til kørsel), så var man ikke villig til at lade sagen gå tilbage til socialudvalget for at få mere klarhed om de forskellige regler på området, som Helge foreslog. Borgmesteren svarede at det ikke kunne nytte noget, fordi ændringer skal tages med på kommende budgetforhandlinger. Niels Landvad (SF, og formand for handicaprådet) mente også at der var et problem, men at det skal behandles i forbindelse med budgettet. Niels Jensen(S) syntes ikke der var noget problem nu, idet det har været der længe, og ældrerådet har ikke kommenteret det. Det, jeg synes er interessant, er at det viser noget om hvordan vores kommunale parlament fungerer, man vil ikke tage stilling til faktiske problemer, og bruger bureaukratiet som undskyldning. Jeg er heller ikke helt tilfreds med at bruge det at folk ikke brokker sig, som argument til at lave nedskæringer på i forvejen udsatte områder.

Skoler

Februar måned indeholdt også et par nyheder på skoleområdet. Det 10. element blev officielt nedlagt, og selvom beslutningen reelt blev taget i efteråret, stemte vi selvfølgelig også imod denne gang. Karen Tobisch udtalte, at selvom der var nogle problemer med de lokaler de skulle over i, så var hendes opfattelse af lærerne at de havde mod på opgaven, og nok skulle løse den. Kommunen har altså lagt ansvaret for skolens rammer over på lærerne, i stedet for at sørge for ordentlige vilkår for kommunens elever og lærere.

Herstedvester Skole havde søgt om lov til at afholde gruppeeksamen, og det havde de en hel masse argumenter for, men fælles for dem var (det følgende er måske lidt farvet af min lærerstudentervurdering) at de ikke havde begreb om hvad de talte om. Danny Olsen(DF) mente at vide at eleverne til gruppeeksamen ikke fik karakterer, der afspejlede deres faglige kunnen, og at man ude i ”virkeligheden” altid skulle præstere på egen hånd. Denne trang til at bestemme under hvilken form lærerne skal vurdere deres elever, tyder på en mangel for forståelse af lærernes arbejde. Pia Brandt Halling(K) mente at skolens argumentation for at få lov var bekymrende fordi de skrev at gruppeseksamen hang godt sammen med deres didaktiske overbevisning. Hertil sagde hun at man ikke bør undervise efter sin didaktiske overbevisning, men at man bør vide. Min kommentar – med min basale kendskab til didaktik – er at der findes forskellige skoler, og at de virker forskelligt alt efter hvilken slags elever man vil have ud af det. F.eks. svarer ens didaktiske overbevisning til ens overbevisning om hvorvidt elever skal kunne lide at gå i skole, og kunne tænke selv, eller om de skal være meget bogligt stærke, osv. Herstedvester skole fik lov til at afholde deres gruppeeksamen.

En anden sag på KB-mødet handlede om elev- og klassetal. Man besluttede at sætte klassekvotienten en lille smule ned på skolerne i Albertslund. Vi synes stadig 25 er for mange i en klasse, men det er et skridt i den rigtige retning, og Helge stemte for selvom vores ændringsforslag om at lave en 0. klasse til på Herstedvester skole, faldt.

Akutjobs

Enhedslisten stillede et forslag om at afsætte 3 millioner til at skabe faktiske akutjobs i Albertslund. På de spørgsmål vi havde stillet til kommunalbestyrelsen, fik vi svaret at der er over 300 mennesker der falder for dagpengereglerne i Albertslund, og at ud af 35 akutjobs er kun ét blevet ansat af en af de udfaldstruede.  Helge havde undersøgt hvordan man rundt omkring i landet har reageret på situationen og brugte Silkeborg som eksempel, hvor man har lavet en akutindsatsder indebærer at man er begyndt at slå nye, midlertidige stillinger op, så folk kan genoptjene deres dagpengeret.

S og SF var med på det meste af ideen, og borgmesteren lavede et ændringsforslag, så følgende blev vedtaget (sakset direkte fra referatet af kommunalbestyrelsesmødet):

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 12-02-2013

Punktet blev behandlet sammen med pkt. 3 – strategi for tidlig indsats.Borgmesteren oplyste, at han har bedt administrationen udarbejde et forslag til en forstærket arbejdsmarkedsindsats i 2013 og 2014. Dette skal målrettes borgere, der har svært ved at vinde fodfæste på arbejdsmarkedet og baseres på

 • jobrotation i samarbejde med de faglige organisationer
 • uddannelsespartnerskaber med private virksomheder
 • mulige hjemtagelse af opgaver og
 • mulige midlertidige job i kommunen
 • øget antal praktikpladser for unge og voksne

Ved udarbejdelsen af forslaget skal der også indhentes erfaringer fra andre kommuner m.v. Sagen forelægges til udvalgsbehandling i marts og KB i april.

Kommunalbestyrelsen godkendte dette med en tilføjelse om, at forvaltningen desuden arbejder videre med strategien for tidlig indsats i forhold til de unge, herunder indhenter erfaringer fra andre kommuner

Vi er godt tilfredse med vedtagelsen, idet den indeholder håndgribelige forslag, og vi glæder os meget til at se hvordan det helt konkret kommer til at tage sig ud, i april.

 

X i kalenderen

Tirsdag den 5. marts, kl.19.30
Alrummet v. Musikteatret Albertslund
Medlemsmøde om EU og kommunalt program

 
Onsdag den 13. marts, kl.
Nytorv København, kl.16.30
Demonstration: ”Vores solidaritet mod deres krise”

 
Mandag den 18.marts, kl.19.30
Henning, Elmehusene 292
Ledelsesmøde

 
Tirsdag den 2.april, kl.19.30
Helge, Albertslundvej 9
Kommunalgruppemøde

 
Onsdag den 3.april, kl.19.00
Rimbuens Beboerhus, Rimbuen Albertslund
Generalforsamling, valg af delegerede, urafstemning

Forslag om nye midlertidige stillinger til genoptjening af dagpengeret

Dette forslag stillede Enhedslisten på KB-mødet den 12. februar

Af omtale i pressen fremgår det, at det kun er en meget beskeden del af de job, der opslås som akut-job, der faktisk besættes med dagpengemodtagere, der er ved at miste dagpengeretten.

På den baggrund foreslås det at kommunen intensiverer sin indsats med det formål at sikre, at så få som overhovedet muligt mister dagpengeretten og forsørgelsesgrundlag i en tid, hvor der ikke er tilstrækkeligt jobs til rådighed. Vi foreslår konkret, at Albertslund kommune:

Afsætter en pulje på 3 millioner kr. til oprettelse af et antal midlertidige stillinger, der målrettes og tilbydes aktivt til ledige, der er ved at miste dagpengeretten, og som kan genoptjene dagpengeretten ved en midlertidig ansættelse.

Arbejdsløse, som kun mangler en mindre del af optjeningskravet for at blive berettiget til dagpenge igen, tilbydes midlertidig ansættelse af en varighed så dagpengeretten opnås igen. (Silkeborg-modellen)

at det desuden prioriteres at give tilbud om midlertidig ansættelse til et antal arbejdsløse, der allerede har mistet dagpengeretten siden 1/1, eller som står til at miste dagpengeretten indenfor den nærmeste tid.

Vi foreslår, at de ledige eksempelvis ansættes i jobrotation, mens de faste medarbejdere uddanner sig, samt ansættes i vores institutioner, skoler, ældrepleje og de øvrige dele af den kommunale virksomhed som en ekstra ressource/ekstra hænder.

Forslaget forudsættes finansieret helt eller delvist ved sparede udgifter til kontanthjælp, større kommunale skatteindtægter m.v.

Desuden vil vi gerne have oplyst (til besvarelse på KB-mødet i februar):

1.       Hvor mange arbejdsløse står pt. til at miste dagpengeretten i første halvår af 2013?

2.       Hvor mange stillinger er til dato opslået som akutjob?

3.       Hvor mange af disse er besat med personer, der ellers ville have mistet dagpengeretten?

4.       Hvor mange kommunale tidsbegrænsede stillinger er blevet besat siden beslutningen om ”at tidsbegrænsede stillinger så vidt muligt besættes som akutjob” fra november 2012 – og hvor mange af disse er blevet besat af personer, der ellers ville have mistet dagpengeretten?

Begrundelse:

Det er åbenlyst at indsatsen vedr. de ”udfaldstruede” ledige ikke er tilstrækkelig. Akutjob, der opslås, men som ikke besættes af arbejdsløse, der er ved at miste dagpengeretten, er selvsagt ingen løsning.

På den baggrund mener vi indsatsen skal op i et andet gear. I en række kommuner har man taget vedtaget konkrete initiativer udover blot at opslå akutjob. Det gælder bl.a. i Roskilde og København.

I Silkeborg kommune har et enigt Økonomiudvalg (hvor A, F, C og V er repræsenteret) godkendt en indsats til knap 3 millioner kr., der er rettet mod de arbejdsløse, der har nået 80% af optjeningskravet. Vi synes nok Albertslund kommune kunne være noget mere ambitiøs, men det allervigtigste er at vi kommer i gang med at løse de konkrete problemer.

Målet burde være, at ingen i Albertslund i 2013 mister deres forsørgelse eller kommer på kontanthjælp uden at de har fået tilbudt arbejde, så de kan optjene ny dagpengeret. Som bekendt var det erhvervslivets spekulanter, der skabte krisen. Regningen skal ikke betales af de ledige

KB besluttede følgende:

Punktet blev behandlet sammen med pkt. 3 – strategi for tidlig indsats.

Borgmesteren oplyste, at han har bedt administrationen udarbejde et forslag til en forstærket arbejdsmarkedsindsats i 2013 og 2014. Dette skal målrettes borgere, der har svært ved at vinde fodfæste på arbejdsmarkedet og baseres på

                 jobrotation i samarbejde med de faglige organisationer
                 uddannelsespartnerskaber med private virksomheder
                 mulige hjemtagelse af opgaver og
                 mulige midlertidige job i kommunen
                 øget antal praktikpladser for unge og voksne

Ved udarbejdelsen af forslaget skal der også indhentes erfaringer fra andre kommuner m.v. Sagen forelægges til udvalgsbehandling i marts og KB i april.

Kommunalbestyrelsen godkendte dette med en tilføjelse om, at forvaltningen desuden arbejder videre med strategien for tidlig indsats i forhold til de unge, herunder indhenter erfaringer fra andre kommuner.

Forslag til henvendelse til KLs bestyrelse

Dette forslag stillede Enhedslisten på KB-mødet den 12. februar

I forbindelse med overenskomstforhandlingerne på det kommunale område opfordres KLs bestyrelse til at sikre:

– at de offentlige ansattes arbejdsforhold og arbejdsmiljø forbedres og ikke forværres

– at beskyttelsen af tillidsrepræsentanter på ingen måde begrænses eller indskrænkes

at forbedring af kvaliteten af undervisningen i folkeskolen prioriteres som det helt centrale på folkeskoleområdet.

Begrundelse:

Efter vores opfattelse er formålet med kommunernes virksomhed at sørge for god, kvalitetspræget service til borgerne. Især til de, der har mest behov. Gode daginstitutioner med en normering, der giver gode og trygge forhold for børn og forældre. Folkeskoler, hvor børnene er trygge og udvikler sig socialt og fagligt, “lærer for livet”. Det gøres næppe ved at forringe mulighederne for forberedelse. En god ældreomsorg, hvor de ældre der har behov for hjælp ikke bare opbevares eller spises af med en helt nødtørftig hjælp. En miljø og klimaindsats, der faktisk er i stand til at takle de store udfordringer på området o.s.v.

For at nå disse mål er det afgørende, at de offentlige ansattes ïdérigdom og engagement får de bedst mulige betingelser. Al erfaring siger, at det handler om at give medarbejderne større ansvar og medindflydelse på deres arbejdes tilrettelæggelse og udførelse.

KLs forhandlingsstrategi har et helt andet udgangspunkt, her handler det tværtimod om “produktivitet”, mere ledelse og om at “øge arbejdsudbuddet”.

I KLs forhandlingsudspil til OK13 (“Krav om fornyelse/ændringer pr. 1. april 2013 af aftaler indenfor KTO”s forhandlingsområder”) fremgår det under overskriften: “Effektivitet og produktivitet”: “For kommunerne – som for det øvrige arbejdsmarked – er det er en  væsentlig udfordring at øge produktiviteten”. For KLs bestyrelse er det åbenbart et fedt, om der er tale om produktion af plastikposer – eller af hjemmehjælp!

Senere i teksten er det nævnt som et selvstændigt  mål at øge arbejdsudbuddet.

D.v.s. at KLs bestyrelse midt i en krisetid, hvor antallet af offentligt ansatte allerede er reduceret med mere end 20.000, ligefrem ønsker  at fortsætte denne udvikling, altså reducere antallet af offentlige arbejdspladser yderligere og dermed øge arbejdsløsheden. Blandt de konkrete krav er et ønske fra KLs ledelse om at kunne indgå aftaler om en arbejdstid på over 37 timer.

Det forekommer uforståeligt, at KL ikke i stedet ønsker at kommunerne ansætter flere ledige.

På den baggrund finder vi det vigtigt at rejse en diskussion om, og ændre, KLs og kommunernes rolle som arbejdsgiver på det offentlige område.

Helge Bo Jensen

Corydon tager børn og forældre som gidsler i lockout

Torsdag, 28 februar, 2013 – 21:57

Kommunernes Landsforening (KL) har i forbindelse med overenskomstforhandlingerne varslet lockout af folkeskolelærerne. Lockouten er udtryk for et fuldstændigt utidigt angreb på de frie overenskomstforhandlinger, som tilmed som tager børn og forældre som gidsler.

Enhedslistens gruppeformand Per Clausen siger:

Det er fuldstændig vanvittigt, at regeringen nu tager børn, forældre og lærere som gidsler i forsøget på at finde penge til en folkeskolereform. Det som sker nu, er jo bestilt arbejde, hvor KL skal indkassere en ordentlig bunke penge til regeringens folkeskolereform ved at tvinge lærerne til at undervise mere.

Snigløb på den danske model
– Den her lockout er udtryk for en fuldstændig utidig indblanding af finansministeren og undervisningsministeren.Det er et snigløb på den danske model og et regulært overgreb på en igangværende overenskomstforhandling mellem lærerne og kommunerne.
– Finansministeren, undervisningsministeren og KL har udarbejdet en minutiøs drejebog for at tvinge deres arbejdstidsregler igennem. Lockouten er udtryk for, at der aldrig har været reelle overenskomstforhandlinger, og at regeringen og KL har tænkt sig at tvinge deres krav igennem ved statslig indgriben i overenskomstforhandlingerne.

– Først vil regeringen forringe den offentlige velfærd ved at tage penge fra de arbejdsløse, de studerende og de offentlige budgetter til skattelettelser til erhvervslivet. Nu leverer regeringen så et angreb på de frie overenskomstforhandlinger og den danske model. Et angreb som tilmed i sidste ende vil betyde forringet undervisning og fyringer af lærere og pædagogisk personale. Jeg er målløs.

Per Clausen

per_clausen_andreas_bro

Sommerlejr 2013

Uge 30: 20. – 27. Juli 2013 Faxehus Efterskole

Programmet er ved at være på plads med fokus hhv. på verdens revolutionære tilstand og kommunalvalget. Der vil som sædvanlig være en børnegruppe og en ungdomsgruppe. I Enhedslisten sommerlejr forsøger vi at dække en lille del af dette underskud. Vi henvender os bredt til venstreorienterede, altså ikke kun medlemmer af Enhedslisten, selvom medlemmerne er klart i overtal.Vi bestræber os på at få aktuelle politiske spørgsmål belyst både teoretisk og indholdsmæssigt. Vi går selvfølgelig efter den største politiske og teoretiske indsigt, hvilket lykkes for det meste, selvom vi af princip ikke betaler honorar.
Vi forsøger at være åbne for nye måder at gøre tingene på og eksperimenterer med forskellige måder at formidle politisk indsigt på. Vi arbejder med andre ord at med alternative tilgange til sommerlejrens arrangementer – pædagogisk som indholdsmæssigt. Udover at lære deltagerne konkrete færdigheder, ønsker vi at koble foredragene sammen med en politisk og kulturel dannelse, som led i den fortsatte kulturkamp – med henblik på at fremme og styrke venstrefløjens sociale, kulturelle og politiske tankegods og teorier for en moderne demokratisk og mangfoldig socialisme.

2012-07-23 20.56.00

Børn og unge

For børnegruppen (4 – 11), mellemgruppen (10 – 15) og ungegruppen (14 – 20) bliver der hvert år arrangeret særlige programmer. Børnegruppen er under opsyn af studerende eller uddannede pædagoger, mens forældrene er til foredrag. Her laver man optræden, fingermaling og andre vigtige ting.

2012-07-22 18.51.25

Mellemgruppen har ligeledes deres eget program, hvor de blandt laver lejravis, film eller kan komme på en overnatning udenfor lejren. Ungeprogrammet er så vidt muligt rrangeret af de unge selv og byder blandt andet på spændende ungdomsorienterede foredrag. Voksne er forbudt adgang til samtlige af disse tre gruppers arrangementer.

2012-07-23 20.59.28

Socialt

Vi gør meget ud af det sociale, med lege, spil og andre sociale aktiviteter og der foregår mange intense diskussioner over en stille pilsner eller to. En hel dag afsættes til udflugt i lokalområdet. Vi ved godt at en uge ikke er meget på et år, men man kommer hjem sprængfyldt med gode oplevelser og spændende diskussioner. Kort og godt – sikker på at være socialist, hvis man skulle være kommet i tvivl.

Generalforsamling i Enhedslisten, Albertslund afdeling.

Indkaldelse til:

Generalforsamling i Enhedslisten, Albertslund afdeling.

Afdeling for Albertslund, Glostrup og Vallensbæk.

Tid og sted:

Onsdag d. 3. april 2013, Kl. 19.00 – 22.00  i Rimbuens Beboerhus,  Rimbuen, Albertslund.

Dagsorden:

 1. Valg af mødeleder og referent.
 2. Beretning fra ledelsen og efterfølgende debat.
 3. Kommunalvalgkampen i Albertslund:
 • Vedtagelse af Kandidatliste
 • Valgforbund
 • Vedtagelse af nyt valgprogram
 • Vedtagelse af valg-budget
 1. Kommunalvalgkampen i Glostrup
 2. Arbejdet i regionen – herunder valg til Regions-repræsentantskabet.
 3. Urafstemning om spidskandidater til Folketinget – se kandidaterne i ”Rød + Grøn”
 4. Valg af 6 delegerede til Årsmøde 2013.
 5. Urafstemning om evt. opstilling af Enhedslisten til EU-parlamentet
 6. Indkomne forslag – herunder vedtagelse af en politisk udtalelse til lokalaviserne.
 7. Regnskab.
 8. Valg til ledelse, kasserer og revisor.
 9. Eventuelt.

Efter mødet slutter vi af med hyggeligt samvær omkring lidt ost og brød, og et glas vin.

Venlig hilsen

Ledelsen, Enhedslisten Albertslund, Glostrup, Vallensbæk

PS: der bliver udsendt et “På Tværs” med ledelsens forslag til kandidatliste og valgprogram, så det kan læses før generalforsamlingen.

kort over Rimbuen