Seminar om kommunalpolitik, Albertslund

Vi afholder en workshop hvor vi sætter de første spadestik til vores kommunalpolitiske program til valget i november.
Vi skal både arbejde med hvilke overordnede visioner vi har for vores by, og konkrete forslag til forbedringer.
Det hele løber af stablen den 5. januar, nærmere invitation kommer når vi nærmer os.
Vi slutter dagen af med vores årlige julefrokost, men det er naturligvis tilladt kun at deltage i et af arrangementerne.

Nytårsfrokost med Enhedslisten

Vores årlige julefrokost er blevet til en nytårsfrokost, som vi holder lørdag den 5. januar.
Nærmere detaljer bliver sendt ud når vi nærmer os, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Nytårsfrokosten bliver holdt i forlængelse af vores kommunalpolitiske seminar, men I er
naturligvis velkommen til kun at deltage i festen, hvis det passer jer bedre.

Kommunalpolitisk beretning, Albertslund, november 2012

Da næste års budgetaftale endelig blev indgået på kommunalbestyrelsesmødet i oktober, beskyldte S og

SF flere gange Enhedslisten for at stå ved håndvasken i stedet for at tage ansvar og sidde med ved bordet.

Hvad det så er de har siddet ved bordet og besluttet, skrev jeg om i sidste nummer, og jeg vil kigge lidt mere på det her. Jeg kigger også på hvad der skete på kommunalbestyrelsesmødet i november.

S og SF holder fast i at deres budget og den dermed følgende skattestigning på 0,5% ikke vender den tunge ende nedad, fordi det kommer lavindkomstgrupperne til gode, via det nye budget. Det er sådan med kommunale skattestigninger, at det på grund af det skrå skatteloft rammer socialt skævt, men det mener S og SF altså at kompensere for ved at bruge pengene på at gøre livet lettere for albertslunderne med lave indkomster. Jeg tror at vi har forskellige ideer om, hvad det vil sige at kompensere, f.eks. vil jeg mene at det ikke kommer folk til gode med besparelser på integrationsprojekter, ældreområdet, børneområdet og det specialiserede socialområde, men sådan kan man jo tolke tallene så forskelligt.

Noget positivt

Der er dog enkelte positive ting ved næste års budget.

En af dem er et pilotprojekt om skolemad som gennemføres på Egelundsskolen fra januar til juni 2013. Som Birgit Hauer (SF) sagde så er skolemaden “En af de væsentligste måder vi som politikere kan gå ind og påvirke folkesundheden”, og SF’erne så da også helst at ordningen kommer til at blive permanent, og gratis. Men der er et stykke vej endnu.

Sådan som projektet er sat sammen nu, koster en portion 21kr, så endnu er det stadig kun et lille skridt i den rigtige retning, og vi må i Enhedslisten være med til at holde flertallet i kommunalbestyrelsen fast på, at det skal leve op til deres egne intentioner om ikke at vende den tunge ende nedad.

Det nye plejecenter og busholdepladsen Den tunge ende vender til gengæld nedad når man i kommunen vælger at satse på præstigeprojekter og nybebyggelse samtidig med at man skærer ned og river bygninger ned. Men en del af denne prioritering forpligtede kommunen sig til da man solgte centeret.

En del af baggrunden for det plejecenter, der skal bygges i Albertslund centrum er nemlig at forudsætningen for salget af centeret var at overskuddet blev investeret i centeret. Derfor kan man ikke lave plejecenter i en af de bygninger der står tomme i kommunen, men må i stedet for bygge nyt i centrum, og i den forbindelse skal busholdepladsen midlertidigt flyttes. I Kommunalbestyrelsen har man besluttet at flytte den om på den anden side af stationen, om ved cykelholdepladsen ved Hedemarksvej. Denne midlertidige løsning koster 3,2 mio. kr. Dem har man fundet ved at skære 3,2 mio. kr. i et rådighedsbeløb der var afsat til cykelparkering ved stationen i 2013.

Dette mener vi i Enhedslisten er uacceptabelt, og vores nuværende repræsentant i kommunalbestyrelsen, Lars Messel har foreslået at man fandt en anden løsning, nemlig at man tog parkeringspladserne ved vognporten i brug, men det var der desværre ikke engang stemning i kommunalbestyrelsen for at undersøge.

Da beslutningen om at flytte busholdepladsen til Hedemarksvej gik igennem på novembers KB-møde, kom det frem at man ikke havde hørt det lokale handicapråd i sagen. Hedemarksvej er kun tilgængelig for handicappede og svagt gående via en lang omvej, og det ville derfor være til stor gene, hvis man flyttede busholdepladen derop uden at lave en handicapvenlig forordning. Formanden for handicaprådet, Niels Landvad(SF) foreslog på novembers møde at man etablerede en elevator, eller midlertidigt asfalterede sneglen(stien der går fra tunellen op til cykelstativerne). Selvom Niels Landvad gav udtryk for stor bekymring over at der ikke var blevet tænkt på de handicappede i denne sag, ville han ikke bede om udsættelse af sagen, men borgmesteren lovede at holde et møde med de repræsentanter fra handicaprådet, der ikke er politisk valgt, og vi er da nogen der glæder os til at se hvad de finder ud af. Bygningen af sundhedscenteret starter i marts-april.

Solceller og historiske huse

På novembermødet skulle der tages stilling til om et konkret hus i Herstedvester skulle have tilladelse til at sætte solceller op. Der fandt i den forbindelse en efter min mening ret interessant diskussion sted. Ole Mørck(DF) mente ikke at man skulle give tilladelse idet landsbyerne var en vigtig del af Albertslunds personlighed. Han blev bakket op af de konservative der ikke mente at man skulle give tilladelse til alt bare fordi det var miljøvenligt. SF’s argumenter var at det konkrete hus ikke havde stråtag, men et tag i en farve der ikke var langt fra farven på solcellerne.

Niels Landvad blandede sig igen i diskussionen og spurgte DF’erne om hvorfor, når nu tradition var så vigtigt for dem, de ikke bad om indførelse af dasser.

Det jeg synes er interessant ved denne diskussion er at man i Albertslund tilsyneladende er så vidt at man diskuterer klima ud fra farver på tagene og den kritik man kommer med af modpartens argumenter, er snak om toiletter. Jeg skulle mene at det var ret nemt at komme på et stærkt argument for hvorfor vi skal have solceller, og jeg vil mene at den historiske vigtighed af et hus skulle være ret stor for at opveje behovet for at vi som kommune gør alt hvad vi kan på klimaområdet. Er S og SF så trætte af at tale om klima at de ikke gider bruge den globale opvarmning som argument mere?

Digitalisering

Kommunalbestyelsen vedtog i november en digitaliseringsstrategi med det ret misvisende navn kanalstrategien. Baggrunden for denne er at staten i 2015

holder op med at udsende breve på papir. I Albertslund ligger vi under gennemsnittet med hensyn til hvor mange der bruger digitale kanaler når de kontakter kommunen. Denne tendens tilskriver man blandt andet at der er kort vej til rådhuset, mange borgere med forskellig kulturel baggrund, og mange uden pc og internet. S og SF’s plan er at alle i Albertslund skal være digitale i 2014. Dette forudsætter at alle har adgang til en computer, og at de

ansatte på borgerservice anstrenger sig for at gøre overgangen så behagelig som mulig. Dette er et meget ambitiøst og på nogle punkter grænsende til set urealistiske projekt. Men som Lars Messel udtalte, så glæder vi os i Enhedslisten til at se planen blive udfoldet så alle oplever at de kommer ud på den anden side med en bedre tilgang til det offentlige, end de havde før.

Alt i alt bærer den kommunalpolitiske situation præg af at S og SF har siddet for godt i stolene for længe. Der har ikke de sidste to måneder ligget nogen spændende nye forslag fra nogen af dem, bortset fra når de har trukket mod højre, og så bliver det lige spændende nok. Men i Enhedslisten har vi blandt andet et forslag på vej om akutpakken, som vi får med på decembermødet. Og så håber vi at de andre partier vågner lidt op når nu valget begynder at nærme sig. Personligt glæder jeg mig til at komme i gang med kommunalvalgskampagnen.

-Bodil Garde, november 2012

NEJ TIL SOCIAL MASSEGRAV!

2. oktober-initiativet kalder til demonstration for en tilbagerulning af dagpengereformen Hovedvejen foran Glostrup Kirke, tirsdag den 27. november kl. 15.30 – 17.00 Som følge af dagpengereformen, står tusindvis til at at ryge ud af dagpengesystemet d. 1 januar. Det får ganske vidtrækkende konsekvenser for mange mennesker, som betyder at de må lægge deres liv radikalt om. Boligen må opgives, bilen sælges og børnene kan ikke længere gå til fritidsaktiviteter med deres kammerater. Det økonomiske råderum bliver skåret ind til benet, og en social deroute er uundgåelig.

Det er en fuldstændig uacceptabel udvikling, som ødelægger mange menneskers liv og fundamentalt bryder med alle solidariske principper. I forbindelse med demonstrationen vilder blive holdt taler. Vi vil holder fakler i mørket, som skal symbolisere de mange ofre for de mange sociale indskrækninger, men også vores fælles kamp for en anden dagsorden. Der vil også være et suppekøkken
Talere indtil videre: Finn Sørensen, MF for Enhedslisten, Stefan F Petersen fra 2. oktober initiativet og Anna Rytter, Folketingskandidat for Enhedslisten.
Musikalsk underholdning ved Jørgen Mortensen.

Hvem vil være spidskandidat til regionsrådsvalget Valget til regionsrådet

Efterlysning:

Hvem vil være spidskandidat til regionsrådsvalget Valget til regionsrådet finder sted i november 2013.

Enhedslistens repræsentantskab i Region Hovedstaden har besluttet at afholde urafstemning om de pladser på kandidatlisten, der har mulighed for at give valg.

Hvad laver regionsrådet.
Regionsrådet har det overordnede politiske ansvar for sygehusvæsnet i region hovedstaden, et meget stort budget. Det gælder alle sygehusene i København og omegn, Nordsjælland og Bornholm. Derudover har regionsrådet ansvar for en del af den kollektive trafik (regionale busruter og lokalbanerne i Nordsjælland) og nogle af de større vejanlæg. Der er også noget omkring regionsplanlægning og erhvervsudvikling i regionen og miljø, for eks. oprensning og overvågning af større forureninger.

Er du interesseret eller har du spørgsmål, så kontakt Ebbe fra den lokale ledelse.

Hvornår
Regionsledelsen skal have besked senest tirsdag den

15. januar 2013, kl. 12.00 ved hovedstadssekretær

Mette Bang Larsen på: hovedstad@enhedslisten.dk

Gaza

Marokko onsdag aften efter våbenhvilen er trådt i kræft. Solidaritetsdemonstration med det palæstinensiske folk i Gaza, hvor 162 er dræbt heraf 42 børn og 1222 er sårede heraf 431 børn, under de israelske angreb den sidste uge. large En palæstinensisk dreng holder sin bror efter deres forældre var dræbt i et luftangreb. dreg_og_baby En dreg i Gaza forsøger at finder resterne af sin barndom. dreng_gaza