Kommunalpolitisk beretning, april 2013

På kommunalbestyrelsesmødet i april kunne man tydeligt se på tilskuerrækkerne at det er valgår, og bagefter kunne man høre folk koordinere hvem der skulle skrive hvad og sådan. Man kan også se det på politikken, der kommer af og til helt tilforladelige ting fra S og SF.

Midlertidige jobs

På kommunalbestyrelsesmødet i februar havde vi lavet et forslag om at Albertslund kommune skulle oprette permanente og midlertidige jobs for at redde nogle af de mange der faldt for dagpengereglerne. Det har socialdemokraterne imidlertid været ude og tage æren for, det er helt tydeligt at man må tage den positive omtale man kan få i et valgår, og så er detaljerne tilsyneladende mindre vigtige.

De borgerlige havde som sædvanligt indvendinger mod at ansætte folk i midlertidige stillinger, det synes de simpelthen ikke er fair. Hellere ikke have noget arbejde, end et midlertidigt(det var min egen konklusion). Pia Brandt Halling(K) mente at vi ikke skulle skabe vækst i den offentlige sektor, men hellere i den private, og V mente at man burde lave et erhvervscenter der kan styrke virksomhederne i Albertslund i stedet for.

Men vi var glade, ikke mindst fordi det er vores forslag fra februar der bærer frugt. Det er første gang at man i Albertslund prøver konkret at løse problemer som regeringen har skabt for borgerne. Der er ca 200 der falder i Albertslund, og denne her model skaber i omegnen af 60 stillinger, så det er jo ikke nok, men det er et klart skridt i den rigtige retning. Dog er der stadig enkelte problemer: Der er ikke hjemtaget opgaver som før har været udliciteret, man har ikke haft fokus på at oprette midlertidige jobs rettet til at folk kan genoptjene dagpengeretten og der er indregnet en mængde seniorjobs, som jo er jobs kommunen alligevel skal oprette, og som ikke kan indgå i puljen af midlertidige, da seniorjobberne jo har krav på permanente jobs. Helge sagde at han håbede det var en fejl at seniorjobbene var med, men det viste sig (med en del snakken udenom fra SF) at det var de ikke. Borgmesteren sagde at seniorjobbene var en del af de medregnede jobs, men de var ikke midlertidige fordi de også er garanteret bagefter(bagefter hvad? Kan man førsrt være ansat midlertidigt, men med garanti til at fortsætte?) Så mængden af specielt oprette jobs var reelt mindre, men det er stadig et skridt i den rigtige retning. Helge stillede ændringsforslag om at man skulle undlade at tælle seniorjobbene med, men i stedet sørge for at finde stillingerne andre steder, men det faldt 19-1 og en socialdemokrat der undlod at stemme.

S og SF var også yderst tilfredse, de argumenterede med at hvis vi ikke gjorde noget for de udfaldstruede risikerede de at miste deres tilknytning til arbejdsmarkedet fuldstændig, og så var de svære at få halet ind igen, og at kommunen som arbejdsplads er Albertslunds største, og bør derfor gå forrest i jobindsatsen.

S, SF, DF og vi selv stemte for forslaget, og V og K stemte imod(det giver en fordeling på 18-3)

Landsbykarakter?

Der var ansøgning fra et hus i Herstedvester om lov til at sætte solceller på taget at et hus med såkaldt landsbykarakter, og med rødt tegltag (så solcellerne vil være synlige).

Leif Petersen startede med at pointere at vi hele tiden ændrer på landsbykarakter, og at problemet her er at taget er rødt, og derfor har forvaltningen foreslået at man ikke giver lov. Han kommenterer at vi også ændrede på landsbykarakteren da vi opsatte elektrisk lys, solceller er bare et skridt videre i en naturlig udvikling. Hertil kommenterede Danny Olsen(DF) at man ikke kan sammenligne solcelleenergi med asfalt og gadebelysning, fordi de to sidste giver mening, man kan jo lave noget andet end solceller(og hertil havde jeg meget lyst at foreslå at man jo også havde kunnet lave alternativer til gadebelysning og asfalt, hvis man havde ment at det var tilpas skæmmende for landsbykarakteren)

Pia Brandt Halling(K) tog ordet og kaldte de konservative for ”det andet miljøinteresserede parti ved bordet” hvilket udløste en del latter, men hun var tilsyneladende bekymret for miljøet her, og ville derfor give tilladelse til at sætte solceller op.

Helge sagde at man i disse sager måtte opveje årsager og konsekvenser, fordi vi jo render ind i et energiproblem som kan tvinge folk til at prioritere om de vil have solceller eller lign. eller om de vil slukke for deres apparater. Så derfor skal de selvfølgelig have lov til at sætte solceller op.

De fik desværre ikke lov til at sætte solceller op da det kun var Ø, V, K og 4 SFere der stemte for at de kunne det.

Lockout’en

Der var på mødet forslag fra SF om at bruge de penge kommunen tjener på lockout’en på skoleområdet efter konflikten. Albertslund kommune tjener ca 2,4 mio. kr. om ugen på ikke at give lærerne løn. Det var der bred enighed om, og vi må sørge for at følge op på, at de bliver brugt på noget som faktisk gavner skolerne, man kunne jo f.eks. spørge lærerne selv, ligesom man spurgte daginstitutionerne om pengene fra finansloven.

Forslaget tiltrådtes i enighed.

Plejecentret

Til sidst vil jeg lige kommentere på et punkt på mødet om det plejecenter kommunen er ved at bygge. Det var i forvejen et meget dyrt projekt, og nu skulle der bevilliges endnu flere penge hvortil Helge svarede at eftersom vi i Enhedslisten var imod salget af centeret og placeringen af det (det skal som bekendt ligge ved busholdepladsen, så de gamle får rigtig god udsigt over vejen og togskinnerne). Han mente ikke kommunen havde råd til projektet og nu når det koster yderligere kan man yderligere frygte at det skal finansieres endnu mere ved nedskæringer end det i forvejen bliver. Desuden kommenterede Helge at vi på venstrefløjen tit bliver skudt i skoene at være økonomisk uansvarlige, men her vil han godt have at det fremgår at vi har opfordret til ikke at bygge centeret og dermed opfordret til økonomisk ansvarlighed for op mod en halv milliard kroner.

Som sædvanligt blev de ekstra penge bevilliget uden Enhedslisten.

Kommunalpolitisk beretning, marts 2013

Marts måneds kommunalbestyrelsesmøde stod i børnenes tegn. Der var et forslag fra os om at droppe lockout’en fordi der ikke har været reelle forhandlinger med lærerne og børnene i Albertslund kommune har i forvejen så få timer at de efter få dage har for lidt i forhold til folkeskoleloven. Derudover var der et punkt om modersmålsundervisning og nogle midler der skulle fordeles til daginstitutionerne, som jeg også har valgt at kommentere.

Lockout

På Kommunalbestyrelsens møde i marts var der mødt en stor gruppe lærere op med ens t-shirts med teksten ”se mig i øjnene”. De startede med at stille et stort banner op i mødelokalet og de fyldte godt på tilskuerrækkerne. Derudover var Solidaritet eller Frit Fald Vestegnen og nogle medlemmer fra Enhedslisten mødt op, det så virkelig flot ud, og man fik en fornemmelse af at der var kortere mellem parlament og gadekampe, det bør vi dyrke mere i fremtiden. Anledningen var at vi i Enhedslisten havde stillet forslag om at kommunen skulle lade være med at lockoute lærerne i Albertslund, og hvis det blev nødvendigt for at undgå lockout, melde kommunen ud af Kommunernes Landsforening.

Vi startede mødet med den sædvanlige spørgerunde, og derefter gik vi til vores forslag. Helge indledte med en præsentation af forslaget, og pointerede at vi står i en speciel situation når et KL med et flertal af S og SF forringer lærernes arbejdsvilkår for at finansiere en reform af folkeskolen som kommer til at betyde dårlig undervisning og flere timer og at folkeskolerne kommer til at minde om privatejede virksomheder hvor lærerne skal konkurrere indbyrdes for deres arbejdsforhold. Før valget blev den omtalt som ”en reform i dialog mellem forældrene”, men hvordan er lockout dialog?

SF lavede et ændringsforslag som ikke var et forslag om udmelding, men en opfordring til at genoptage forhandlingerne, det var uklart om det placerede skyld hos KL eller Danmarks Lærerforening, og man blev ikke meget klogere af at spørge SF’erne. Deres hovedargument, som  blev fremført af Leif Petersen, var at politikere skal passe på med at blande sig i det faglige arbejde, det er en sag mellem arbejdsgiver og fagforening(Jeg tror Sferne trænger til et teambuildingskursus når de ikke betragter dem selv som en del af KL når de har flertal både der og i kommunalbestyrelsen). Derudover mente han at der var tegn på at der var gode elementer i regeringens reformudspil.

Borgmesteren mente at vi burde respektere den danske model og stå sammen med andre kommuner og agere arbejdsgiver, som vi jo er via vores medlemskab af KL( altså præcis det modsatte argument end SF havde). Han mente at lærerne skal have samme relation mellem leder og medarbejder som alle andre offentligt ansatte og derfor var KL’s krav til lærerne rimelige, og S kunne derfor hverken støtte vores forslag eller SF’s ændringsforslag. Under hele punktet var der ikke andre socialdemokrater der udtalte sig, og ingen der kiggede om mod de mange sure lærere på tilskuerrækkerne.

Helge tog til genmæle og sagde at vi som kommune er forpligtede til at tage stilling i den her sag, man kan ikke både være arbejdsgiver og nægte at blande sig. Den danske model ikke overholdt i den her sag, fordi det står klart at KL skal spare i lærernes arbejdstid for at finansiere regeringens folkeskolereform, og kommer derfor ikke med et forhandlingsmandat men en diktat, derfor kan man ikke bare vaske hænder og henvise til at ”systemet fungerer”. Desuden har KL ikke skaffet sig mandat til den her politik, idet både S og SF gik til valg på en helt anden, meget mere solidarisk politik.

Vores Forslag blev nedstemt med 20-1, DF lavede et ændringsforslag til SF´s forslag som opfordrede KL til at genoverveje lockout’en, det stemte vi og DF for. For SF’s forslag stemte kun SF og resten stemte imod alt.

Modersmålsundervisning

Albertslund kommune er blevet tilbudt at deltage i et forsøg med modersmålsundervisning. Det skulle man tro at man bare tog imod, men det skulle ikke vise sig at være tilfældet. SFerne ville meget gerne have et ja i denne her sag, det var vi selvfølgelig helt enige i og Helge benyttede chancen til at rose SF for at holde fast i deres egen politik her.

Brian Palmund(V) argumenterede for at når det ikke indgik i skolestrategien, skulle vi ikke lave alle mulige projekter udenfor, fordi det fjerner fokus. Jeg ved ikke om Brian er klar over at der står i skolestrategien at de tosprogede børn skal i 2020 præstere på samme niveau som de andre? Som Niels Landvad pointerede så må man tage hensyn til dem, der har brug for det, når man har en skolestrategi der har ambitioner på alle børnenes vegne.

De konservative mente ikke at det er samfundets opgave at lære børn andet end dansk, og DF ville ikke dele folk op efter etnicitet. Hvis du spørger mig, er begge dele en slet skjult racisme, og et mærkeligt forsøg på at få atgumenterne til at passe med det man i virkeligheden vil sige, fordi man lærer jo faktisk primært børn deres modersmål for at de kan lære dansk lettere. Og ikke at dele folk op efter etnicitet, lige når det kommer til sprog er en total mangel på anerkendelse af at vi har forskellig etnicitet, og dermed forskellige indgangsvinkler til dansk.

Men som sædvanlig var socialdemokraterne ikke til at hugge og stikke i. De mente at man var velkommen til at sørge for privat modersmålsundervisning, men vi kunne ikke deltage i kommunale forsøgsprojekter, så forslaget blev desværre ikke til noget.

Flere hænder i daginstitutionerne

For nu at slutte af i en lidt mere munter tone har man spurgt institutionerne i Albertslund hvad de vil bruge de penge der blev bevilliget området med finansloven 2011. Og der viste det sig, ikke synderligt overraskende, at de svarer at de vil have flere hænder.

Helge benyttede den sjældne chance for at rose regeringen, selvom det er den forrige finanslov der træder i kraft. Vi er glade for at de penge bliver brugt til det, de var planlagt.

Brian Palmund roste Enhedslisten, fordi han havde lejlighed til det, og fordi han mente det var vores fortjeneste at de penge blev bevilliget, men Niels Landvad mente det var SF’s fortjeneste og benyttede chancen til at rose sit eget parti.

Summa summarum var at forslaget blev tiltrådt enstemmigt og vi kan altså se frem til en lille smule flere voksne i daginstitutionerne i Albertslund.

X i kalenderen

Fredag den 26. april – Søndag den 28. april
Docken, København Ø
Enhedslistens årsmøde

Onsdag den 1. maj, kl. 8.30
Musikteatrets foyer
Rød 1. maj med Enhedslisten, SF, KPiD

Mandag den 6. maj, kl. 19.30
Helge, Albertslundvej 9
Kommunalpolitisk gruppe, Albertslund

Onsdag den 15. maj, kl. 19.30
Stig, Kanalgaden 8, 2.th.
Inspirationsmøde, valgmateriale

Onsdag den 22. maj, kl. 19.30
Henning, Elmehusene 292
Ledelsesmøde

Onsdag den 29. maj, kl. 19.30
Alrummet, Musikteatret
Medlemsmøde, kommunalprogram for Albertslund

Onsdag den 12. juni, kl. 19.30
Alrummet, Musikteatret
medlemsmøde

Onsdag den 19. juni, kl, 1930
Marianne, Bøgeskoven 179
Ledelsesmøde

Medlemsmøde om kommunalvalgsprogram

Onsdag den 29. maj kl. 19.30

Alrummet ved Musikteatret Albertslund

Læs det nye reviderede forslag til program for kommunevalget i Albertslund i dette nummer af På Tværs. Generalforsamlingen besluttede at udskyde den endelige beslutning om vedtagelse af program til dette medlemsmøde. Vi opfordrer til at lave ændringsforslag og sende dem til ledelsen. Sidste frist for ændringsforslag er onsdag den 22. maj. Send til albertslund@enhedslisten.dk eller kontakt et medlem af ledelsen.

Der er allerede udarbejdet et program for Glostrup, så dette møde kommer mest til at handle om Albertslund.

Åbent brev til Borgmester Steen Christiansen og de øvrige medlemmer af kommunalbestyrelsen:

Kære forældre
Som far til to elever på Herstedvester Skole er jeg en af mange, der efterhånden er dybt frustreret over, at KL nu i 3 uger har lockoutet såvel lærere som elever fra deres skole.
Kommunalbestyrelsen i Albertslund har et medansvar for konflikten og jeg har derfor skrevet et åbent brev, som afleveres på rådhuset onsdag den 24. april og sendes til Albertslund Posten. Hvis du som forælder skulle have lyst til at være medunderskriver, så send mig en privat besked her på Forældreintra.
Mange venlige hilsner
Jeppe Milthers

“Åbent brev til Borgmester Steen Christiansen og de øvrige medlemmer af kommunalbestyrelsen:
VI VIL HAVE LÆRERNE TILBAGE
KL’s lockout er på vej ind i den 4. uge med alt hvad det indebærer af usikkerhed for de ældste elever i forhold til deres afgangsprøver, besvær for forældrene til de mindre elever og ikke mindst frustration blandt alle eleverne, der savner deres kammerater og gode lærere.
Lærerne gør dagligt et stort arbejde for at undervise vores børn med alle de forskelligheder de har, og tilrettelægge undervisningen, så alle får det mest mulige ud af den. Samtidig skal de sikre et godt sammenhold i klasserne, et godt samarbejde med forældre og meget mere. Alle disse opgaver kan ikke løses, hvis lærerne skal bindes til et kateder i hele deres arbejdstid.
Vi vil som forældre til elever på Herstedvester Skole opfordre medlemmerne af kommunalbestyrelsen, og ikke mindst borgmester Steen Christiansen, der er medlem af KL’s forhandlingsgruppe, til at lægge pres på KL for at indlede reelle forhandlinger med lærerne, så vores børn ikke længere skal holdes som gidsler i kommunernes lockout af lærerne.
Som medlem af KL har Albertslund Kommune et direkte medansvar for denne konflikt – nu må I påtage jer dette ansvar og få konflikten bragt til ophør.”

Enhedslistens kommunalpolitiske program 2014-2018:

Et Rødt og grønt Albertslund

 

  1. Indledning

Vi vil have et samfund, hvor det ikke er pengene, men menneskene der bestemmer. Hvor vi i fællesskab former vores liv. Et solidarisk og økologisk samfund hvor demokrati og velfærd for alle er en selvfølgelighed: Vi kalder det socialisme. Det kræver grundlæggende samfundsforandringer.

Her i Albertslund vil vi her og nu være med til at skabe, styrke og bakke op om ethvert initiativ for mere velfærd, demokrati, bedre miljø og mindre marked.

Den økonomiske krise

Konsekvenserne af den økonomiske krise rammer næsten udelukkende lønmodtagere på og udenfor arbejdsmarkedet. Arbejdsløshed og de velfærdsforringelser, der er et resultat af regeringens mere og mere gennemførte borgerlige politik, rammer kommuner som Alberslund særlig hårdt. På den baggrund vil vi arbejde for at venstrefløjens styrke i Albertslund – i og udenfor kommunalbestyrelsen – bruges til:

– at der tages kommunale beskæftigelsesinitiativer og føres en politik baseret på solidariske løsninger, så Albertslunds befolkning beskyttes mest muligt mod krisens ødelæggende virkninger

– at påvirke den landspolitiske situation mest muligt i solidarisk retning. Det kan bl.a. gøres ved at vise, at en anden politik kan virkeliggøres i Albertslund.

Selvom det indtil nu kun er lykkedes i særdeles begrænset omfang, vil vi blive ved med at presse på for en alliance med især S og SF for at nå disse mål. Vi vil foreslå fælles initiativer, aftaler og forlig og søge at samle lokalt flertal – eller det størst mulige mindretal – for et solidarisk politisk alternativ.

Sådan arbejder vi

Vi accepterer ikke regeringens økonomiske rammer for kommunens økonomi. Tværtimod arbejder vi på at mobilisere lokale kræfter for at forsvare velfærden overfor skiftende regeringer og folketingsflertal. Vi vil opstille klare politiske alternativer til den førte nedskæringspolitik.

Skal der for alvor gennemføres større forandringer i Albertslund Kommune til fordel for det store flertal, så kræver det også kamp og mobilisering udenfor kommunalbestyrelsen. Vi arbejder fokuseret på at trække de andre partier til venstre ved at stille ansvarlige forslag, der ikke medfører nedskæringer og forringelser for almindelige mennesker, men i stedet forbedringer, og vi holder altid et vågent øje med, hvad andre partier lover og holder dem op på det, hvis de forsøger at løbe fra det. Enhedslistens arbejde i kommunalbestyrelsen går på to ben – det, der sker indenfor i KB skal støtte det, der sker udenfor. Det er et af vores vigtigste mål at bidrage til at få folk til selv at røre på sig og organisere sig for derved at mobilisere til kamp mod det kapitalistiske samfunds utilstrækkeligheder.

Beslutninger i kommunalbestyrelsen træffes ind imellem under indtryk af folkeligt pres, som vi deltager i og formidler ind i kommunalbestyrelsen. En del beslutninger træffes uden, at et folkeligt pres forekommer. Mange minoritetsgrupper har ikke ressourcer til mobilisering imod nedskæringer. De vil finde en allieret i Enhedslisten, både i kommunalbestyrelsen og udenfor. Enhedslisten taler også de tavses sag.

Enhedslisten er et ansvarligt parti. Vi kæmper for at alle borgere behandles ordentligt, og at der er ressourcer nok til at løfte velfærdsopgaverne – sådan forstår vi ansvarlighed.

Enhedslistens parlamentariske princip om at stemme for den mindste forbedring og imod den mindste forringelse er det generelle princip, vi arbejder efter. Vi indgår ikke studehandler, hvor vi f.eks. accepterer forringelser på plejehjemmet mod at få flere penge til børnehaverne.

EL indgår derfor ikke aftaler eller forlig der indebærer forringelser for børn, ældre, svage grupper eller på miljøområdet. Dog kan vi godt acceptere besparelser, der ikke indebærer forringelser i form af f.eks. ringere arbejdsmiljø eller servicereduktioner på disse områder.

En øget kommunal indkomstskat rammer de laveste indkomster hårdest. Derfor er det en forudsætning for Enhedslistens medvirken til en øget kommuneskat, at der sikres social kompensation til lavindkomstgrupper.

  1. Velfærd og tryghed i Albertslund

Fællesskab hele livet

For at samfundet kan bevæge sig i en mere solidarisk retning er det vigtigt at politik altid handler om mennesket først. Og mennesker skal have det godt, hele livet. Børn skal have adgang til ordentlige institutioner med voksne der har tid og resurser til dem. Unge skal have mulighed for at tage sig en uddannelse, også selvom de kommer fra hjem uden bøger. Alle skal kunne få arbejde med ordentlige vilkår, men de skal også have ret til at have fri og dyrke forskellige fritidsinteresser. Ældre skal kunne have en tryg alderdom med hvad der hører til af hjælp og sociale tilbud.

Børn og unge

Albertslund kommune bør forpligte sig til at sørge for et ordentligt børne- og ungdomsliv. I Enhedslisten ønsker vi en kommune der satser på glade børn. Alle børn har ret til at trives og udvikles i kommunens daginstitutioner. Det får man ved at have ordentlige normeringer i institutionerne, gode muligheder for billige fritidstilbud, og en helt særlig indsats for at Albertslund bliver en kommune hvor det bliver lettere at bryde den sociale arv. Derfor arbejder vi for:

–          Bedre normeringer i dagtilbuddene

–          Støttepædagoger i børnehaver og skoler

–          Flere aktivitetstilbud udenfor institutionerne

–          Modersmålsundervisning genindføres

–          Enhver form for social og  økonomisk ulighed bekæmpes i vores daginstitutioner og i folkeskolen. Børn skal f.eks. have gratis mælk og tilskud til sund mad i skolernes kantiner.

–          Enhver form for ulighed bekæmpes i folkeskolen

–          At flere får en ungdomsuddannelse ved en tidligere vejledning og målopstilling for den enkelte unge fra 7. klasse

–          Socialrådgivere i alle skoler

–          Gode kantiner med lokal madproduktion på alle skoler

–          Nej til heldagsskoler, mere fri tid – mere ”kan tid” og mindre ”skal tid”

–          Bedre klub tilbud  med kreative værksteder  og lektiehjælp

Bedre arbejdsmiljø og flere jobs

Enhedslisten Albertslund arbejder for at arbejdsmarkedet tilpasser sig byens borgere – ikke omvendt. De fleste af os tilbringer meget af vores liv på arbejde, og derfor skal det også foregå under ordentlige, meningsfulde forhold. Alt for mange bliver nedslidt på grund af for stor arbejdsbyrde, og det mener vi ikke er menneskeligt forsvarligt. Hvis man er så uheldig at miste sit arbejde eller ikke er i stand til at arbejde, er man ikke et mindre værdigt menneske.  Derfor mener vi at kommunen bør:

–          Sikre dagpengeret til alle eventuelt ved oprettelse af midlertidige stillinger

–          Genoprette nogle af de jobs man har nedlagt i kommunen for at spare: opsyn i svømmehaller, service i borgerservice, lærer- og pædagogstillinger, pedelmedhjælpere, sti/grønt-arbejde…

–          Skabe arbejdspladser ved at påbegynde kommunal produktion af fx grøntsager, frugt, autoværksteder, cykelværksteder

–          Jobcenter med reelle jobs

Kommunen som arbejdsgiver

–          Mere tillid – og mindre bureaukrati – til de kommunalt ansatte. De skal ikke mødes med mistillid i form af krav om utallige rapporter og skriftlige planer, men med tillid til at de er kvalificerede til deres arbejde.

–          Stop for overarbejde

I Enhedslisten mener vi desuden at fokus skal flyttes fra ”sociale snydere” til selskaber der ikke betaler nok skat. Det er ikke de arbejdsløse der har skabt krisen, og vi så gerne at hetzen ophørte.

Ældre

Vi skal alle kunne leve i tryg forvisning om, at hjælpen er der, når eller hvis vi får brug for den, når vi bliver ældre. Vi arbejder for genopretning af de seneste års voldsomme økonomiske nedskæringer på service og de ældres livskvalitet, ikke mindst i plejesektoren. Enhedslisten arbejder for, at der opnås større retssikkerhed på hjemmehjælpsområdet, hvilket kan opnås ved at definere et minimum af hjemmehjælpsydelser – f.eks. tøjvask, opvask, rengøring, indkøb, personlig hygiejne, sikkerhed for at man kan komme ud at gå osv. – ydelser, som man har ret til, hvis man ikke alene eller selv kan udføre opgaven.

–          Arbejdstilrettelæggelsen i hjemmehjælpen skal ske i dialog mellem bruger og hjælper.

–          Praktisk hjælp skal ydes mindst en gang om ugen, året rundt

–          Al hjemmehjælp bør ydes med forebyggende og aktiverende sigte, så brugeren – når denne har lyst og mulighed – inddrages i arbejdets udførelse.

–          Hjælperen bør så vidt muligt være samme person.

–          Hjemmehjælpen skal ikke mere opfattes som en vare, med dertil hørende minuttyrani for brugere og hjemmehjælpere.

–          Ældres behov skal tænkes med, når der sker byfornyelse,

–          Vi skal tage de ældres ønsker om andreboformer – f.eks.seniorbofællesskaber – alvorligt, så alle uanset økonomi får denne mulighed.

–          Enhedslisten ønsker, at alle får mulighed for at leve inden for rammer, hvor deres kultur, sprog, religion og sociale behov tilgodeses.

 

Tryghed for alle

At skabe tryghed for alle i Albertslund handler især om at skabe et sikkerhedsnet som man ikke kan falde igennem. I Enhedslisten har vi et ønske om at ingen i Albertslund skal leve under fattigdomsgrænsen. Blandt andet derfor vil vi have flere tiltag for at hjælpe de svageste i kommunen. Vi skal tilbyde god og gratis gældsrådgivning.  Alle skal have ret til billige og ordentlige boliger. Men tryghed for borgerne i en kommune handler også om social tryghed. Derfor arbejder vi i Enhedslisten Albertslund for at bekæmpe isolation og ensomhed ved at styrke lokale fællesskaber og foreninger.

Et sikkerhedsnet man ikke falder igennem, indebærer også at det er muligt at få støtte og hjælp når man i perioder eller permanent har behov for det. Uanset om en funktionsnedsættelse skyldes fysiske, psykiske eller sociale udfordringer, skal alle borgere sikres lige rettigheder og muligheder, fx gennem kompenserende, støttende og udviklende ydelser og gennem relevante hjælpemidler.

 

Konkret vil vi arbejde for

– at mennesker med funktionsnedsættelser tilbydes kompenserende ydelser og hjælpemidler, herunder adgang til boliger som er tilgængelige for dem. Dette skal ske uafhængig af økonomisk formåen, hvilket fx ikke er tilfældet i dag hvor støtte til handicaptransport er indkomstafhængig.

– at det specialiserede socialområde opprioriteres så de mest udsatte grupper – herunder hjemløse, misbrugere og svært sindslidende – tilbydes kvalificeret og relevant hjælp med udgangspunkt i deres ønsker og behov.

– at der oprettes et uvisiteret akuttilbud til borgere i akut psykisk krise for at forebygge at psykiske kriser udvikles til langvarige psykiske lidelser og for at sikre at også borgere med psykiske vanskeligheder som ikke ønsker indlæggelse eller medicinsk behandling i psykiatrien, tilbydes kvalificeret hjælp.

 

I det hele taget arbejder vi i Enhedslisten for et Albertslund med mennesket i centrum. Det gælder for os om at skabe en kommune hvor det er trygt for alle at bo, fordi man ikke mister sin forsørgelse hvis man mister sit arbejde. Hvor man kan bo ordentligt og billigt, have et godt og ikke alt for hårdt arbejde – og hvor man kan sende sine børn i gode børnehaver og skoler og få en værdig alderdom.

Integration

Enhedslisten mener der skal være plads til den forskellighed der er både i kultur og levemåde.

Særligt mange indvandrere rammes hårdt af krisen, og har svært ved at få eller bevare fodfæste på arbejdsmarkedet. Det meget ulige boligmarked fører desuden til at koncentrationen af indvandrere bliver særligt høj i boligområder, der er belastet af sociale problemer og stor arbejdsløshed.

Enhedslisten modarbejder enhver form for diskrimination og racisme og arbejder for lige rettigheder for alle, og vores klare synspunkt er, at alle bør have lige muligheder for et godt liv, både formelt og reelt. Enhedslisten vil et solidarisk, rummeligt og multikulturelt præget fællesskab, som bygger på respekt, tryghed, demokrati og menneskerettigheder.

Derfor ønsker vi:

–          En bedre etnisk personalepolitik, så de dårlige muligheder for mange indvandrere på arbejdsmarkedet forbedres.

–          En kommunal boliganvisningspolitik, der baseres på rettigheder, behov og tilbud – og ikke som nu på kvoter og diskrimination.

–          Bedre klubtilbud i udsatte boligområder

–          At modersmålsundervisningen gennemføres som et middel til at sikre tosprogede elever et større udbytte af undervisningen og faglige resultater på linje med de etnisk danske børn.

–          Venskabsbyer i de lande, vi har flest albertslundere fra: Tyrkiet, Pakistan m.v.

 

  1. For et grønt Albertslund

Forsyning

Enhedslisten Albertslund afdeling arbejder for gennemførelse af et socialistisk samfund. Det vil sige et samfund, hvor væsentlige virksomheder er ejede af brugere og borgere i fællesskab. Vi mener en ny og ansvarlig politik er nødvendig, hvis vi skal beskytte klima og miljø. Basal forsyningsvirksomhed, som vand, el, varme og kommunikation er et godt sted at starte.

Enhedslisten Albertslund ønsker:

–          Investering i vindmøller, solvarme, solcelleanlæg og affaldssortering og –forebyggelse

–          Oprettelse af Albertslund Vedvarende Energiforsyningsselskab

–          Kommunalt anlagt fibernet eller Wifi-net til alle

–          Lokal vandforsyning fra boringer i Vestskoven

–          Nedsivning af regnvand

Kommunal produktion – omstilling til bæredygtig produktion

I Enhedslisten Albertslund vil vi gerne have mere kommunal produktion. Dels fordi vi har brug for arbejdspladser til byens borgere, dels fordi en omstilling til bæredygtig udvikling er nødvendig af hensyn til klima og miljø.

Vi ønsker :

–          Lokal produktion af basale fødevarer. Produktionen, som skal være økologisk, forestås af uddannet personale og til overenskomstmæssig løn. Et sted at starte kan være produktion af økologisk frugt og grønt til skoler, plejehjem og daginstitutioner.

–          Kommunale arealer beplantes i videst mulig udstrækning med fx frugttræer, bærbuske og andet der kan indgå i lokal fødevareproduktion.

–          Større arealer benyttes til husdyrhold, der kan indgå i lokal fødevareproduktion.

–          Der anlægges mindre kommunale non-profit virksomheder til bearbejdning og salg af fødevarerne.

Energirenovering

Enhedslisten Albertslund ønsker omstilling til et fossilfrit energisamfund for at mindske forureningen og nedbringe CO2 udslippet. Der er brug for lokale initiativer vedrørende energirenovering af kommunale bygninger og almennyttige boliger, og for omstilling til vedvarende energi. Albertslund har mange arbejdsløse, nogle af dem kan uddannes til at varetage disse opgaver, ligesom de unge, der mangler praktik, naturligt inddrages.

–                 Albertslund Kommune opretter en håndværksafdeling, hvis medarbejdere kvalificeres, med faglig viden om lavenergibyggeri, passivhuse og energirenovering.

–                 Der etableres lokale non-profit virksomheder der producerer klimavenlige bygningselementer.

–                 Energirenoveringer gennemføres med tanke for, at alle har ret til en god bolig, der er til at betale. Således må kommunen sikre, at ingen må gå fra hus og hjem på grund af energirenoveringer.

–                 Albertslund Kommune skal modsætte sig DONGs øgede kulfyring på Avedøreværket

–                 Albertslund Kommune skal presse på for at erstatte afgifterne på el med incitamentstakster

Trafik

Albertslundere er rigtig gode til at bruge cyklerne. Vi har allerede mange gode cykelstier, men det kan nemt blive meget bedre. Enhedslisten foreslår at

–          Der anlægges en ny cykelsti mellem nord og syd ved Albertslund Centrum

–          Udbygning af pendler cykelstinet

–          Snerydning på cykel- og gangstier prioriteres højest

–          Bedre belysning på stierne

–          Eksperimenter med solcelleopvarmede supercykelstier

–          Forholdene forbedres, hvor der ikke er ordentlig adgang til den offentlige transport for fodgængere med barnevogn eller personer i kørestol

Brug af offentlig transport skal gøres nem og billig. Enhedslisten Albertslund foreslår at

–          Der indsættes gratis busser, som dækker hele kommunen

–          DSB opfordres til at sørge for at der kører flere og længere S-tog. Det bør være muligt at få en siddeplads – også i myldretiden

–          10 minutters drift på S-tog, også aften og weekend

–          Ekstra adgang til perron fra Blokland

–          Der etableres Taxa-busser og forsøg med cykeltaxa’er

–          Der etableres S-busser gennem boligområderne

–          10 minutters drift på alle lokale busruter og indsættelse af ekstrabusser i myldretiden. Det bør være muligt at få en siddeplads – også i myldretiden

–          Regionaltoget Roskilde – Glostrup – Lufthavnen genindføres

Skiftende regeringers mangelfulde prioritering af miljø og klima til fordel for privatbilismen sætter dagligt spor i Albertslund, der efterhånden er omringet af motorveje og store indfaldsveje.  Dette giver støj- og luftgener.

Enhedslisten ønsker at:

–                 Støtte kommunalt ansattes brug af bæredygtig transport

–                 Etablere effektive støjværn langs motorvejene – også langs natur- og rekreative områder

–                 Bilernes hastighed sættes ned

 

 

Affald

Mængden af affald er stærkt stigende, også i Albertslund. Varer transporteres over stadigt større afstande, og indpakkes i oceaner af emballage. Husholdningsaffaldet sorteres kun delvist, idet de færreste fx komposterer. Næsten alt affald køres til forbrændingsanlæg, til skade for miljøet. I Enhedslisten ønsker vi at vende denne udvikling. Vi skal have meget mere fokus på affaldssortering og genanvendelse. Konkret ønsker vi følgende

–          Kildesorteringen udvikles og udvides

–          I samarbejde med boligafdelinger oprettes kurser  vedr. affaldssortering

–          Lokale genbrugspladser har åbent flere gange ugentligt og har ansatte til at servicere og hjælpe borgerne

–          Kommunen lægger pres på leverandører, for at få dem til at mindske brug af emballage

–          Der etableres komposteringsanlæg, der kan håndteres sikkert af borgerne i boligområderne

–          Der etableres og tilskyndes til direkte genbrug

 

Øvrige initiativer

Overalt i Albertslund bør det være muligt at få en nyttehave tæt på sin almennyttige bolig, og kommunen stiller lokaler til rådighed for en indkøbsforening, der distribuerer økologiske varer. Albertslunds borgere har vist stor interesse for ”Grøn Dag”, og det vil derfor give god mening at lave flere ”Grønne Dage”. Desuden har Albertslund med sin beliggenhed – tæt på både København og Roskilde – mange gode muligheder for at udvikle bæredygtig turisme. Tomme fabriksbygninger kan fx klimarenoveres og udnyttes til formålet.

 

4. Demokrati: Mere end et kryds hvert 4. år

Mere demokrati, mindre marked

Socialisme handler først og fremmest om en udvidelse af demokratiet. Det gør det også i Albertslund. Det drejer sig om at vi skal have mere demokrati, at alle vi almindelige mennesker skal have den fulde indflydelse på vores tilværelse. Det betyder at markedskræfterne og ejerne af de store virksomheder skal have så reduceret deres indflydelse mest muligt.

Derfor skal kommunen – og andre fællesskaber – overtage en større og større del af aktiviteten i samfundet. Det demokratiske råderum skal udvides – den offentlige sektor skal være større. D.v.s kommunen skal stoppe udlicitering og privatisering, ligesom allerede udliciterede opgaver kan hjemtages – og der kan oprettes kommunal produktion på en række nye områder.

Konkret foreslår vi:

–                 At al vedligeholdelse og renholdelse af veje og parker hjemtages

–                 At renovationen igen overtages af kommunen

–                 At kommunes brug af konsulenter gennemgås kritisk og begrænses mest muligt

 

En mere demokratisk offentlig sektor/kommune

Kommunen skal på ingen måde efterligne den private sektor, men finde sin helt egen identitet i at skabe god, kvalitetspræget og effektive offentlig service for borgerne.

I stedet for at efterligne den private sektor, hvor alt handler om den laveste pris og størst mulige pres på de ansatte, lukkethed og forretningshemmeligheder, skal Albertslund kommune i stedet satse på de offentlige ansattes faglighed og engagement. Demokratiet skal bruges som drivkraft.

Konkret foreslår vi:

–          At alle beslutninger i kommunen træffes i størst mulig åbenhed. Vigtige kommunale beslutninger må ikke træffes bag lukkede døre.

–          At Albertslund kommune vedtager en udvidet ytringsfrihed for sine ansatte.

–          At frikommuneforsøg og lignende benyttes til at give de ansatte større indflydelse, f.eks. flere medlemmer af skolebestyrelser, institutionsbestyrelser mv.

–          At kommunalbestyrelsens debatter og afgørelser gøres tilgængelige bl.a. i form af lyd- og billedfiler på nettet.

 

Kommunen skal møde borgerne med tillid

Borgerne skal mødes med tillid og rådgivning, når vi kontakter kommunen. Kontrol og overvågning af borgerne skal erstattes af klare regler og vejledning. Brugerbestyrelser, foreninger og bevægelser skal inddrages mest muligt i beslutningsprocesserne.

Konkret foreslår vi:

–          At kommunen ansætter en kommunal ombudsmand, der skal være borgernes repræsentant i det kommunale maskineri.

–          At der indrettes et medborgerhus centralt i kommunen med mødefaciliteter, restaurant/værtshus. Det kunne f.eks. være i en del af fængslet, når det lukkes.

–          At alle kommunens bygninger gøres mere tilgængelige for foreninger og grupper af borgere.

–          At effektive selvbetjeningsløsninger på nettet suppleres med mulighed for personlig kontakt og vejledning, således at f.eks. ældre, der ikke er vokset op med it, ikke hægtes fuldstændigt af.

 

Et stærkere Albertslund

Som en af landets rødeste kommuner skal Albertslund bruge sin politiske styrke til at påvirke udviklingen også udenfor kommunegrænsen. Dels ved eksemplets magt, hvor vi f.eks. på miljøområdet kan vise at en anden politik kan lade sig gøre – og inspirere langt udenfor kommunens grænser. Dels ved at blande os i den landspolitiske debat – og slås for solidariske og demokratiske svar på krisen – og for større økonomisk råderum til kommunerne.

–          Vi kan stille forslag i KL om en bedre kommuneaftale, så der bliver råd til mere velfærd, eller om bedre arbejdsmiljø for de offentligt ansatte

–          Vi kan blande os og påvirke debatten i Folketinget om bl.a. velfærdsspørgsmål, ved at tage initiativ til at mobilisere for en anden politik, f.eks. i form af demonstrationer, deputationer, debatindlæg i dagspressen mv.

Kulturpolitisk afsnit:

Albertslund skal fører en kulturpolitik der er lokalt funderet og internationalt orienteret. Bl.a. ved at sørger for lokaler og ressourcer for lokale foreninger.

Kulturpolitikken skal tilgodese alle borgere uanset alder, etnicitet og køn.
Kulturpolitikken skal være en modvægt til den kommercielle kultur der er kontrolleret af internationale monopoler.
Kulturpolitikken skal gøre det økonomisk overkommeligt for alle borgere at deltage.
Den brede kultur må ikke begrænses af hensyn til en elitekultur.
Kulturen skal ikke være dikteret at statslige kanoner.


Forslag fra Erdogan Mert

Vi har modtaget nogle ændringsforslag fra Erdogan, som det vil fremgå har vi indarbejdet nogle af dem i det nye forslag fra ledelsen.

Tilføjelser/Forslag til kommunalpolitiske program (linjenumre i det nye forslag)

43. Vi indgår ikke stuehandler, hvor vi acceptere forringelser på plejehjemmene og børneinstitutionerne.

70. Enhver form  for social og  økonomisk ulighed bekæmpes i folkeskolen. Børn skal have gratis mælk og tilskud til sund madordning på skolernes kantiner. (indarbejdet i let ændret form)

73.  at flere får en ungdomsuddannelse  ved en tidligere vejledning og målopstilling for den enkelte unge fra 7. klasse (indarbejdet)

78. bedre klub tilbud  med kreative værksteder  og lektiehjælp (indarbejdet)

99.  Enhedslisten  er   imod  ”social snydere”,  der  ødelægger for  økonomiske svage grupper.  Vi mener  at store selskaber  skal betale mere skat og ikke får nedsæt selskabsskat, som regeringen  gør med  deres Vækstplan.

243. Kildesorteringen udvikles og udvides. Kommunen i samarbejde med boligselskaberne  opretter kurser, vedr. affaldssortering, der målrettet  for beboer   i boligområder. (indarbejdet i let ændret form)

297.  At alle kommunens bygninger gøres mere tilgængelig for foreninger og grupper af borgere. Vi arbejder for en tilbygning af et foreningscenter, hvor foreninger har råderet over lokaler.

Nedenstående link et word dokument med linienumre og rettelser så man kan se ændringerne.

Kommunalpolitisk program, forslag efter GF

Generalforsamling i Albertslund

Generalforsamling i Albertslund, indkaldt rettidigt.

 

Henning er ordstyrer, og Bodil er referent, der er 33 fremmødte.

 

Ebbe fremlægger ledelsens beretning, vi har mest haft fokus på indenrigspolitik, og der har været forskellige aktiviteter, biotur, bondegårdstur, og nogle aktiviteter omkring arbejdsløshedskampagnen bl.a. i Solidaritet Eller Frit Fald.

 

Stefan opfordrer til at deltage i SEFF, og Robert vil godt have mere overblik over hvornår møderne bliver holdt.

 

Helge fremlægger kommunalpolitisk beretning, vi har stemt imod 34 ud af 49 gange(der har været 49 afstemninger, resten er blevet vedtaget i enighed, typisk fordi der ikke er så meget politisk indhold i det), så vi er det parti der oftest har siddet i opposition. Vi har ansat en kommunalpolitisk sekretær 10 timer om måneden(Bodil G) og vi har en meget stærk kommunalpolitisk baggrundsgruppe.

I 2013 har vi haft et selvstændigt forslag på hvert møde(det har vi en målsætning om), bland andet har vi foreslået at kommunen skulle oprette midlertidige stillinger til dem der falder for dagpengereglerne, og at kommunen skulle presse KL til at stoppe angrebet på lærerne,. Til forslaget om dagpengereglerne lavede borgmesteren et ændringsforslag som vi ser virkningerne af på kommunalbestyrelsesmødet i april.

 

Diskussion af den kommende kommunalvalgkamp(vi stiller op både i Albertslund og Glostrup)

 

Programmet

 

Andrea foreslår at vi en anden gang sørger for at der er færre vigtige punkter at tage stilling til på et møde, ellers bliver det alt for langt. Det afføder følgende procedureforslag fra Lene:

Vi laver en gennemskrivning af programmet på baggrund af diskussionen her, og vedtager det endeligt på et medlemsmødet. (det er der generel enighed om)

 

Kurt hilser kommunesocialismens genkomst velkommen.

 

Kandidatlisten

 

Ledelsesgruppen har lavet et forslag til liste.

 

Andrea foreslår at vi fremover laver opstilling via vælgermøder, så medlemmerne helt frit vælger toppen af listen.

 

Andrea kommer med forslag til at vi laver et vælgermøde, hvor vi vælger kandidaterne på den øverste del af listen, ud fra en præsentation kandidaterne. Forslaget faldt med 1 for.

 

Konkrete forslag: Karl Neuman står som nr 23, og Beth som nr 24. Vedtaget.

 

Bodil Ø stiller forslag om at vi nedsætter en arbejdsgruppe der udarbejder et forslag til en forbedret opstillingsprocedure. Blev vedtaget.

 

Valgforbund

 

Vi laver valgforbund med SF og KpiD.

 

Valgbudget

 

Vi havde ca 100.000 i kassen ved årsskiftet, og ledelsen laver et valgbudget.

 

Valgkamp i Glostrup

 

Robert fremlægger kommunalpolitisk beretning fra Glostrup.

 

De er gået i valgsamarbejde med SF og Radikale i Glostrup(teknisk, ikke politisk).

 

De har lavet et valgprogram for Glostrup, ud fra arbejdet med Albertslunds, som de også har været med til at lave. Robert er tovholder på Glostrups hjemmeside. De har 5 kandidater på listen, og de har lavet den på samme måde som det er sket i Albertslund. De vil lave flyers og valgavis.

 

Valgoplægget  inkl. kandidatlisten bliver vedtaget

 

Regionen

 

Der mangler kandidater til regionsrådsvalget.

 

Repræsentantskabet:

Lene trækker sig som suppleant. Ebbe og Kurt vil godt være repræsentant, Freddy(1) Bodil Ø(2), og Bodil G(3) er suppleanter. Bodil Ø vil godt have særligt fokus på psykiatrien, men der er en forventning om at det ordnes i fred og fordragelighed, ligesom i det forrige år.

 

Ebbe, Stig og Freddy stiller op som kandidater til regionsrådet.

 

Afstemninger

 

Vi slår afstemningerne om folketingskandidater og EU-opstilling sammen.

 

Stemmeresultat:

 

EU: 32 stemmer, 20 nej, 11 ja, 1 blank

 

Resultatet af kandidatafstemningen kan findes på netforum fra den 14. april.

 

Delegerede

 

6 delegerede, og gæster og suppleanter

 

De 6 delegerede er: Fedai, Stefan, Helge, Lene, Bodil G. og Marianne. Suppleanter er Sofie, Ebbe og Kurt. Gæster er Bodil Ø. Vi besluttede at afdelingen betaler for alle dem der godt vil med.

 

Hele ledelsen genopstiller, og Stig melder sig yderligere. Dvs. ledelsen er Marianne, Ulla, Ebbe, Helge, Lene, Bodil G., Stefan, Henning, Jeppe, Sofie, og Stig.

 

Kasserer er Henning og revisorer er Leo og Lars Bremer(ligesom sidste år).

 

Spørgsmål til borgmesteren vedrørende brandene i Albertslund

Gennem de seneste år har Albertslund skåret ned på velfærdsydelser til borgerne for mange millioner kroner. Tidligere har der i kommunen været klubmedarbejdere og konsulenter ansat, med det arbejde at støtte en gruppe utilpassede unge, i forhold til at søge arbejde, uddannelse m.v.
Er disse medarbejdere fortsat ansat i kommunen?
Andre steder i verden ses det, at unge reagerer, når en vis grad af fattigdom og omsorgssvigt er indtruffet. Det er fx set i Paris, hvor unge også har reageret ved at brænde af. Albertslund er den by i Danmark, som har næst flest fattige.
Kan borgmesteren forestille sig, at de unge reagerer fordi de er i nød?
Det er meget ulykkeligt at en kommune, som Albertslund, der engang var kendetegnet ved at være en god kommune for børn, i den grad har sat alt over styr, for at tilpasse sig skiftende asociale regeringers bestræbelser på at imødekomme krav fra EU.
Kunne man forestille sig, at borgmesteren valgte at varetage borgernes interesser, frem for EU og regeringens mål om nul-vækst i den offentlige sektor?
Albertslund Kommune har ansvaret for at sætte ind med tilbud, der tager ordentligt vare på børn og unge. Kunne borgmesteren forestille sig, at åbne klubber og væresteder med landets dygtigste pædagoger og klubfolk, så de unge har et sted at gå hen, når livet er svært eller der er behov for nærvær og kammeratskab?
Af Lene Rygaard Jessen

041

Frihjulet brændes ned den 12. marts 2013

STØTTE TIL LÆRERNE

Generalforsamlingen sluttede af med at vedtage en opfordring til at støtte de lockoutede lærere i kampen for ordentlige arbejdsforhold og kvalitet i undervisningen samt at støtte offentligt ansattes ret til forhandlinger uden regeringens utidige indblanding.

Torsdag den 11. var der demonstration i København mod lock out af lærerne. Afdelingens fane deltog for at give støtte til lærerne.

018020

Festivalstemning til demo da Tim Christensen kom på scenen efter talerne.

 

012

50.000 demonstranter viste deres utilfredshed med KL og regeringens håndtering af overenskomstforhandlingerne.

 

ENHEDSLISTEN KLAR MED 23 KANDIDATER

Stor optimisme i Enhedslisten inden efterårets kommunalvalg

AR-704129789[1]

Det var en rekordstor generalforsamling, der 3. april vedtog liste Ø’s kandidatliste til kommunalvalget i november.
Øverst på listen står den garvede kommunalpolitiker Helge Bo Jensen, der i dag er ene om at repræsentere Enhedslisten i kommunalbestyrelsen… Men meget tyder på, at han får selskab af flere partifæller efter valget:
“På landsplan står Enhedslisten til kæmpe fremgang, fordi vi er ene om at opstille alternativer til regeringens og højrefløjens systematiske ødelæggelse af velfærdssamfundet, som det har taget generationer at opbygge. Men kampen skal også føres lokalt. Som en af landets rødeste kommune har Albertslund brug for et meget stærkere Enhedslisten i kommunalbestyrelsen, så kampen for den kommunale velfærd kan styrkes og der kan skabes et stærkere talerør for alle dem, der ønsker bedre forhold for børn, ældre, lønmodtagere og socialt udsatte. Vi gør vores yderste for at trække S og SF til venstre og holde dem fast på deres valgløfter. På trods af vores enlige mandat i denne periode lykkes det faktisk at sætte fingeraftryk. Senest har kommunalbestyrelsen på initiativ af Enhedslisten vedtaget en vidtgående jobindsats, der vil komme over 50 udfaldstruede ledige til
undsætning”, siger Helge Bo Jensen.
Enhedslistens kandidatliste ser således ud:
1. Helge Bo Jensen
2. Lene Rygaard Jessen
3. Bodil Marie Garde
4. Ebbe Rand Jørgensen
5. Jeppe Milthers
6. Fedai Celim
7. Bodil Øster
8. Sofie Garde
9. Stig Larsen
10.
11. Ulla Elsted Jensen
12. Peter Jühne
13. Kurt Olsen
14. Halil Kara
15. Stefan Falk Petersen
16. Lise Buchardt
17. Henning Kosack
18. Kasper Neergaard
19. Lars Bremer
20. Alice Jensen
21. John Mølgaard-Asmussen
22. Kenni Flink
23. Karl Neumann
24. Annebett Koch

Dobbeltmoral

Dobbeltmoral
I et oplæg til jobskabelse i Albertslund står der: ”For de over 55 årige foreslås forløb, der har fokus på coaching og kontakt til virksomheder. Målet er at undgå tidlig tilbagetrækning og overgang til seniorjob”.
Samtidig arbejder Steen Christiansen og Michael Ziegler i KL på at afskaffe lærernes seniorordning, som netop gør, at lærerne kan holde ud lidt længere. (I øvrigt betalt af lærerne selv gennem overenskomsterne).
Det kan man da kalde dobbelt-moral!
Oven i dette kommer at hvis KL sammen med regeringen afskaffer lærernes seniorordning vil det betyde fyring af cirka 700 lærere.
Mon ikke vi bare lige så stille skal melde Albertslund ud af det dårlige selskab som KL er, og finde andre venner til Steen?
Af Lene Rygaard Jessen

Enhedslisten positiv over øget jobindsats

PRESSEMEDDELELSE Albertslund den 8.4.2013
Forslag fra Enhedslisten om at ansætte udfaldstruede ledige i jobrotation, føres nu ud i livet.
”Et vigtigt skridt i den rigtige retning.”
Det siger Helge Bo Jensen om det oplæg til forstærket arbejdsmarkedsindsats, der står til at blive vedtaget af kommunalbestyrelsen.
”Enhedslisten foreslog i februar, at der skulle gøres noget ekstraordinært for at sikre, at så få ledige albertslundere som overhovedet muligt mister deres dagpengeret. Nu tages der initiativ til at komme op mod 61 udfaldstruede ledige til undsætning, og det opfatter vi som meget positivt, da det er konkret handling i forhold til et af tidens allerstørste samfundsproblemer, nemlig at mange mister dagpengeret og forsørgelsesgrundlag på grund af regeringen og den borgerlige oppositions politik”, siger Helge Bo Jensen.

Forslaget omfatter:
a) Etablering af 43 stillinger i forbindelse med jobrotation (samt en projektleder). 20 ufaglærte tilbydes en elevstilling, 20 pædagogmedhjælpere tilbydes en uddannelse som pædagogisk assistent eller en pædagoguddannelse og 3 rengøringsassistenter tilbydes en rengøringsteknikeruddannelse. Derved kan der tilbydes 43 vikarstillinger til ufaglærte.

b) Etablering af 18 jobs i “Drift og Service” (samt en projektleder), organiseret i 3 teams især til renholdelse af veje, parker, stier, hegn, plankeværker og etablering af nyttehaver mv.

c) 10 ekstra elevpladser.
Fortsat behov for initiativer
”De foreslåede tiltag har et betydeligt omfang og hjælper mange mennesker, men der er trods det mange, der fortsat risikerer at falde ud af dagpengesystemet eller allerede er faldet ud. Dem må vi ikke glemme, ligesom vi ikke må glemme de arbejdsmarkedsparate ledige, der sidder fast i kontanthjælpssystemet eller dem, der står helt uden forsørgelse”, siger Helge Bo Jensen.
”Enhedslisten presser på for, at der i oplægget til forstærket arbejdsmarkedsindsats sørges for, at jobrotationsvikarer optjener timer til dagpengeret, ligesom vi foreslår, at der oprettes yderligere et antal midlertidige stillinger af 3 måneders varighed til arbejdsløse, der kun mangler lidt i at genoptjene dagpengeretten. Derudover ønsker vi også, at der følges op på kommunalbestyrelsens beslutning fra februar om, at kommunen gør noget aktivt for at hjemtage opgaver, så der kan skabes flere kommunale stillinger”, slutter Helge Bo Jensen.
Yderligere kommentarer:
Enhedslistens medlem af kommunalbestyrelsen i Albertslund, Helge Bo Jensen, tlf. 20512181

KL UD AF ALBERTSLUND

Hvorfor skal borgerne i Albertslund betale 945.000 kroner årligt til en organisation, der udelukker vores lærere og elever fra kommunens egne skoler?
Det spørgsmål kan med rette stilles til det overvældende flertal i kommunalbestyrelsen, der på byrådsmødet den 12. marts med stemmerne 20-1 nedstemte Enhedslistens forslag om, at Albertslund skulle undlade at deltage i Kommunernes Landsforenings lockout af lærerne.
Et andet spørgsmål kunne lyde:
Hvorfor skal skatteborgerne finansiere de massive reklamekampagner i medierne, hvor KL sviner lærerne til på den mest manipulerende og respektløse måde?
På intet tidspunkt har KL ønsket reelle forhandlinger med Lærerforeningen, men har på forhånd klappet det hele af med den “blå” regering, uanset hvad finansminister Bjarne Corydon ellers måtte levere af bortforklaringer.
Med ultimative krav skal lærerne knækkes og vejen banes for den tvungne heldagsskole, så eleverne skal tilbringe 35-37 timer ugentligt indenfor skolesystemets faste rammer med mindre fritid og øget skoletræthed til følge.
I Albertslund har vi en borgmester, der som medlem af KL’s forhandlergruppe, er en aktiv deltager i kampen mod lærerne og dermed også mod elever og forældre. Det ville klæde Steen Christiansen at lægge sin loyalitet hos kommunens lærere og elever fremfor hos en udemokratisk arbejdsgiverorganisation, der altid går forrest, når velfærden i kommunerne skal forringes.
Selvom det store flertal af politikere svigter, skal Albertslunds lærere vide, at vi er rigtig mange forældre, der bakker jer op.

Venlig hilsen
Jeppe Milthers, Blokland 56, 1.tv., Albertslund