Centerbyggeri højere end tilladt

PRESSEMEDDELELSE
Centerbyggeri højere end tilladt
Dispensation til højere byggeri blev givet uden politisk behandling.
Albertslunderne har det seneste år kunnet se, hvordan det nye centerbyggeri er skudt i vejret. Og det er blevet højt – meget højt. Og tilsyneladende også højere end det, der oprindelig fremgik af kommunens egen lokalplan.
”I lokalplanen var bygningshøjden begrænset til 33 meter for den høje bygning målt fra fodgængerniveau og til 20 meter for plejecentret. Nu viser det sig, at kommunen har givet sig selv en administrativ dispensation til højder på op til henholdsvis 38 meter og 22 meter”, siger Enhedslistens Helge Bo Jensen, der har stillet spørgsmål til borgmesteren, om kommunen overholder sin egen lokalplan.
”Det er en meget underlig sag. Af det svar jeg modtog, fremgår det, at sagen har været i høring og at der blev givet dispensation i august 2013, men der står intet om, hvorfor der er givet en dispensation af dette omfang uden en politisk behandling”, siger Helge Bo Jensen og fortsætter:
”Det er helt uacceptabelt, at forvaltningen tager så let på overtrædelse af en lokalplan, der lige er vedtaget. Ikke mindst når man tænker på, hvor stort et problem det kan være for ejere og lejere i kommunen, der bygger 10 cm for højt eller maler en husfacade i en forkert farve.”
”Enhedslisten ønsker åbenhed om, hvad der er foregået, så nu beder vi om aktindsigt og svar på, hvem der er blevet hørt i den omtalte høringsprocedure, og hvorfor der er givet dispensation til højere byggeri uden en politisk behandling i kommunalbestyrelsen.”
Yderligere oplysninger:
Helge Bo Jensen, medlem af Albertslund Kommunalbestyrelse
Tlf. 4013 5106

Aktindsigt, dispensation bygningshøjde

NotatSvar_til_Helge_Bo_Jensenvideresendt

NotatSvar_til_Helge_Bo_Jensenvideresendt_Page_1 NotatSvar_til_Helge_Bo_Jensenvideresendt_Page_2

Aktindsigt, dispensation bygningshøjde_Page_1Aktindsigt, dispensation bygningshøjde_Page_2