Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling i Enhedslisten Albertslund afd. d. 12.4.2012
Til stede:
Ebbe, Alice, Stefan, Helge, Jeppe, Fedai, Bent, Mikkel, Bodil Ø., Stig, Lisbet, Ruth, Asger, Jens, Mogens, Tjelle, Robert, Marianne, John, Freddy, Lene, Bodil G., Sofie, Henning og Ulla; – i alt 25 deltagere.
Valg af ordstyrer og referent:
Henning og Ulla
Beretning:
Ebbe og Helge fremlagde beretningen med hvert et oplæg, dels om diverse aktiviteter i afdelingen, og dels om det kommunale i året der gik.
Helge lagde bl.a. op til at vi i det kommende år – inden næste kommunal-valg – forsøger at rejse nogle af vores egne lokale sager i Kommunalbestyrelsen.
Under den efterfølgende debat fortalte Lene om arbejdet i integrationsrådet, og foreslog at vi arbejder på forslag ang. modersmålsundervisning – ikke mindst til børn fra sproggrupper uden for EU.
Beretningen blev godkendt.
Fremtidigt arbejde:
* Skabet i Tunnellen trænger til fornyelse. Bodil G., Alice Sofie og John vil danne en lille gruppe der arbejder med dette. Jens vil renovere skabet.
* Studiekredsen. Denne fungerer rigtigt godt, og der er foreløbig planlagt møder til også at foregå til efteråret. Det blev præciseret at møderne bliver holdt på et plan, så ALLE kan være med – det er ikke kun for nørder. Og alle er velkomne – henvendelse til Bodil. På mødet lod Bodil en liste “gå rundt” hvor interesserede skrev sig på.
* Kommunalpolitisk gruppe er åben for interesserede henvendelse til Ebbe. Gruppen består nu af: Helge, Ebbe, Lene, Ulle, Jeppe, Bodil G., Bodil Ø., Stefan og Stig.
* Ny kommunalpolitisk gruppe i Glostrup: Robert vil gerne stå i spidsen for en sådan.
Urafstemning: Afstemningen foregik efter retningslinierne
Valg af delegerede:
Vi har i år 6 pladser, og vi valgte: Helge, Ebbe, Fedai, Marianne, Lene og Bodil G.
1. supl: Stefan, 2. supl: Mikkel Stefan og Mikkel bliver samtidig meldt som de 2
gæster, vores afd. kan ønske, og de deltager så i en lodtrækning – der foregår centralt – om at få lov til at deltage i årsmødet.
Valg til Regionsrepræsentantskab:
Vi har i år 2 pladser, og vi valgte Lene og Ebbe Supl: Freddy, Bodil G. og Bodil Ø. ( hun er især interesseret i spørgsmål ang. psykiatrien.)
Indkomne forslag:
Her var ingen.
Regnskab:
Regnskabet blev fremlagt af Henning og godkendt
Valg til ledelse:
Vi valgte: Ebbe, Ulla, Helge, Jeppe, Molly, Lene, Bodil G., Henning, Marianne, Stefan og Sofie.
Valg af Kasserer:
Henning blev genvalgt
Valg af revisorer:
Lars B. og Leo blev genvalgt
Eventuelt:
Stefan bliver tovholder for vores deltagelse i
“Foreningernes dag”
ref: Ulla

Skriv et svar