Medlemsmøde Tirsdag den 30 oktober

Sted: Alrummet, Bygangen over for MusikTeatret Kommunalpolitik
Enhedslistens kommunalpolitik i Albertslund (og Glostrup)

To oplæg til diskussion:
Principperne for vores kommunalpolitik, ”vi stemmer for den mindste forbedring, og imod
den mindste forringelse”. Hvad betyder det i praksis, når vi forhandler budget? Hvilke besparelser kan vi støtte, og hvor er vi altid imod?
Økonomisk ansvarlighed? Kommunalt oprør?
Hvilke muligheder har vi for at holde os indenfor de givne økonomiske rammer?
Oplæg ved Helge
”Forstad på Højkant”, eller ”Et Rødt Albertslund”. Hvordan skal kommunen udvikle sig, hvis det står til Enhedslisten. Vi vil ikke vedtage fede visioner, men foreslå konkrete forbedringer, der peger i den rigtige retning, men hvad er den rigtige retning?
Oplæg ved Ebbe

Skriv et svar