Borgmester vildleder om kommunens økonomi

Borgmesteren er i sidste nr. af AP refereret for en række udtalelser om budgettet de kommende år, bl.a.:
– “Vi har styret efter en handlingsplan, der betyder at vi nu har en solid økonomi i Albertslund og et godt råderum. Kommunalbestyrelsen har mulighed for at beslutte i hvilken takt vi skal udvikle byen – og det skal ske ved at inddrage borgerne”
– “Vi skal udvikle skoler, daginstitutioner, have et plejecenter, udvikle de grønne områder og foretage en række investeringer i Albertslunds fremtid”
– “Vi står alt i alt overfor at skulle beslutte, hvordan vi fra 2014 og frem skal bruge byens penge.. Kommunalbestyrelsen har mulighed for at sætte dagsordenen, sådan som økonomien er. Vi går fra en lang periode med tilpasning af den kommunale økonomi til en perioden, hvor vi har fået skabt økonomisk grundlag for at prioritere – hvad det er vi vil, og i hvilket tempo”

I forhold til borgmesterens udtalelser til AP vil vi gerne bemærke følgende:

– Borgmesteren vildleder om kommunens økonomi. På et budgetmøde i juni blev der lagt en investeringsplan frem, hvor de samlede ønsker til byudvikling og forskellige prestigeprojekter i årene fremover koster over 1 mia. kr. (heraf centeret ca. det halve), og samtidig et forslag fra forvaltningen om at det skulle finansieres ved endnu en besparelsesrunde på velfærden – der skulle skæres 30 millioner i driftsudgifterne, d.v.s. formentlig ganske som tidligere især på børn, ældre og socialområdet.

– Den samme plan viser desuden at økonomien omkring centersalget og bygningen af plejecenter, parkeringskælder og sundhedshus overhovedet ikke hænger sammen. Modsat hvad der tidligere er forelagt kommunalbestyrelsen, viser det sig nu, at der skal bruges 540 millioner på projektet – mens der kun er indtægter for 450 millioner kr. Altså belaster centerprojektet kommunens økonomi med 90 millioner. Dertil kommer de årlige tabte lejeindtægter.

– Enhedslisten vil gerne gå positivt ind i de kommende forhandlinger om kommunens budget, men det må være en forudsætning, at forhandlingerne foregår på et oplyst grundlag – og at der ikke blot sættes gang i en masse prestigeprojekter, hvor det reelt viser sig, at den fine byudvikling skal betales med endnu flere nedskæringer på vores velfærd. Det må være slut med at skubbe regningen over på de svageste skuldre. Også selvom det først sker på den anden side af kommunalvalget!

med venlig hilsen
Helge Bo Jensen, Enhedslisten, tlf. 20512181

Borgmesterrens indlæg i AP

Skriv et svar