Albertslund ønsker Helge i Folketinget

Ved den kommende urafstemning om kandidatlister til Folketinget (FT) opfordrer vi til at støtte det forslag, som kandidatudvalget stillede på årsmødet. Vi mener, at dette forslag, i modsætning til det alternative forslag, i høj grad er i overensstemmelse med den vejledende urafstemning ude i afdelingerne, hvor Helge Bo Jensen fra Albertslund fik en flot 15. plads. Samtidig opfylder kandidatudvalgets forslag de ønsker, som medlemmerne i Københavns Omegn har givet udtryk for, om at Helge skal opstilles som kandidat nummer 2 i Københavns Omegn efter Søren Søndergaard.

Når vi blander os i debatten, skyldes det, at Helge Bo Jensen i det alternative forslag, helt er blevet fjernet fra kandidatlisten og at forslagsstillerne begrunder dette med uheldig signalværdi overfor Enhedslistens vælgere i Albertslund, der ved kommunalvalget i 2013 genvalgte Helge til kommunalbestyrelsen (KB).

Som henholdsvis KB-medlemmer, suppleanter og medlemmer af den kommunalpolitiske baggrundsgruppe i Albertslund stiller vi os fuldstændig uforstående overfor denne argumentation.

 

Med sammenlagt over 20 år i KB i Albertslund kan man ikke ligefrem beskylde Helge for at rende af pladsen i utide.

I Albertslund er der massiv opbakning til Helges opstilling til FT og han blev da også en klar vinder af urafstemningen her i afdelingen. Både medlemmer og vælgere er velvidende om at Helge var kandidat til FT samtidig med, at han stillede op til genvalg i KB. Det har han været adskillige gange før uden, at det er blevet gjort til et problem.

Helge har flere gange slået fast med syvtommersøm, at han selvfølgelig vil trække sig som KB-medlem, hvis han skulle blive valgt til Folketinget. Så dette er altså ikke et spørgsmål om dobbeltmandater.

Helge har siden 1989 kæmpet hårdt og loyalt for venstrefløjen i Albertslund kommunalbestyrelse, men han er ikke en enmandshær.

Vi har ikke kørt kommunal valgkamp på at profilere Helge, men netop lagt vægt på, at Enhedslisten er et kollektiv, hvilket vi blev belønnet for med 15 procent af stemmerne og tre mandater ved kommunalvalget.

Udover Helge har vi Bodil Marie Garde og Lene Rygaard Jessen, der knokler for Enhedslisten i KB. Derudover har vi en række gode suppleanter, der er klar til træde til, hvis Helge skulle blive valgt til FT, og vi har en velfungerende kommunalpolitisk baggrundsgruppe, der bakker op om de valgte og medvirker til at tage selvstændige initiativer i KB.

Derfor er der intet hold i påstanden om, at Enhedslistens vælgere i Albertslund skulle blive svigtet, hvis Helge skulle komme i FT. Tværtimod ser vi det alternative kandidatforslag som udtryk for en manglende respekt for vores vælgere og medlemmer.

Vi skal samtidig understrege, at der i Enhedslistens vedtægter, intet står om, at byrådsmedlemmer ikke må stille op til Folketinget, og valg efter valg har man da også kunnet finde byrådsmedlemmer, der har stået som kandidater til Folketinget. Imidlertid er dette aldrig tidligere blevet set som et problem, men det er det nu lige pludselig blevet gjort til af forslagstillerne. Det ville være mere ærligt, hvis der blev givet en politisk begrundelse for at fjerne Helge fra kandidatlisten i stedet for at konstruere et nyt princip til lejligheden, der lige netop rammer Helge.

Vestegnen har aldrig haft en MF’er for Enhedslisten. Det vil være et svigt af albertslunderne og andre på Vestegnen, hvis de skal fratages muligheden for at stemme på en lokalt forankret kandidat med bred opbakning, der med sin mangeårige erfaring fra den kommunale verden, vil være en stærk stemme i FT.

Helge vil med sit overblik, erfaring og politiske tæft være en styrkelse af Enhedslistens folketingsgruppe og en samlende repræsentant for vores medlemmer og vælgere i hele landet.

Derfor opfordrer vi til at støtte kandidatudvalgets forslag.

Lene Rygaard Jessen, Bodil Marie Garde, Fedai Celim, Bodil Øster, Ebbe Rand Jørgensen, Sofie Garde, Jeppe Milthers, Stig Larsen, Ulla Elsted Jensen fra Enhedslisten Albertslund.

E-post til medlemmerne

Ledelsen sender undertiden meddelelser ud til medlemmerne. Skal man bruge ”snail-mail” (dvs brevpost med postdanmark) eller E-mail? Vi gør lidt begge dele: sender til de som vi har en e-mail- adresse på og brev til resten. Der er store fordele ved at bruge e-mail, f.eks. ville et lille brev til samtlige medlemmer af afdelingen med de ny porto-takster koste ca 1.500 kr.

Derfor sætter vi pris på at mange kan modtage email. Men vi prøver at bruge email med omtanke, dvs. vi overvejer nøje, når vi sender noget ud om det er relevant. Vi prøver at være kritiske, for at undgå at ”spamme” jer med ting der bare fylder i mailboksen.

Enhedslistens landskontor bruger også email, lidt på samme måde (landskontoret og vores kontaktperson bruger det samme adressekartotek)

Vi vil fortsat bruge brevpost, til de medlemmer der ikke har email, men hvis du har en email, men aldrig modtager noget fra Enhedslisten skyldes det måske at vi ikke kender din email. Send evt. en besked til albertslund@enhedslisten.dk.

Det samme gælder, hvis du har skiftet email-adresse eller har en gammel email, der er ”død” eller som du alligevel aldrig ser.

Medlemmers telefonnumre

Giv en besked til albertslund@enhedslisten.dk hvis du får nyt telefonnummer eller nedlægger en gammel telefon.

383806-danskere-hellere-brev-end-e-mail--

I Biffen med Enhedslisten

bif_LOACH_3nov13_1kor

PRESSEMEDDELELSE
Albertslund den 15. oktober 2013

Gratis film er blevet en tradition
For 10. gang inviterer Enhedslisten folk i biografen.
Siden 2006 har Enhedslisten Albertslund arrangeret gratis filmforevisninger, og søndag den 3. november kl. 13.00 inviterer partiet for tiende gang albertslunderne til gratis film i MusikTeatret.
Denne gang er der tale om en forpremiere på den engelske film “The Spirit of ’45”, der er instrueret af den engelske socialist Ken Loach – en af Englands mest populære instruktører. Filmen handler om, hvordan ånden fra 1945 skabte sammenhold og holdt Storbritannien oppe i krigsårene og samtidig skabte en vision om et mere retfærdigt samfund baseret på solidaritet, optimisme og troen på, at man sammen kan udrette store ting.
Filmforevisningen den 3. november introduceres af Helge Bo Jensen, der sidder i kommunalbestyrelsen for Enhedslisten og er partiets spidskandidat.
Alle er velkomne og tilmelding er ikke nødvendig.

De gratis film er i årenes løb blevet modtaget meget positivt og det er ikke kun Enhedsliste-sympatisører, der benytter sig af tilbuddet. Flere af filmene har været vist for næsten fyldte sale.
De 10 film, der hidtil har været på programmet, er alle kendetegnet ved at have et politisk indhold. Blandt temaerne har været alt fra Danmarks krigsdeltagelse i Afghanistan til militærkup i Chile, modstandskamp i Nazi-Tyskland og følgerne af privatiseringer i England. Der har været vist Oscarvindere og både smalle og brede dokumentarfilm.
Og traditionen er kommet for at blive, lyder det fra Enhedslistens Jeppe Milthers, der i 2006 og fik ideen til filmforevisningerne.

Oversigt over viste film:
3. november 2013: The Spirit of ’45 (engelsk film af Ken Loach)
11. november 2012: Milk (amerikansk film om kampen for homoseksuelles rettigheder)
20. marts 2011: Chokdoktrinen (dokumentar om Naomi Kleins kritik af liberalismen)
3. oktober 2010: Armadillo (dansk dokumentar om den danske base i Afghanistan)
7. februar 2010: Kapitalismen – en kærlighedshistorie (dokumentar af Michael Moore)
25. oktober 2009: Sophie Scholl – de sidste dage (tysk film om antinazistisk modstandsgruppe)
14. september 2008: Den sorte pimpernel (svensk-dansk film om kuppet i Chile)
18. november 2007: The Navigator (engelsk film om privatisering af de engelske jernbaner)
12. november 2006: Vejen til Guantanamo (engelsk film om fanger på den amerikanske base)
9. april 2006: Fahrenheit 9/11 (dokumentar af Michael Moore om 11. september 2001)

Medlemsmøde om Enhedslistens skolepolitik

Onsdag den 12 juni, kl. 19.30
Sted: Glostrup Fritidscenter, Christiansvej 2 (fællessal 1).

Enhedslistens skolepolitik, Heldagsskole eller ej? og Folkeskolereformen

Vi har inviteret folketingsmedlem Lars Dohn (ordfører på folkeskoleområdet) til at komme med et oplæg.

Glostrup Fritidscenter, se link:

Bus 141, 149, 123 stå af på Hovedvejen (lige ved ringvejskrydset) eller gå fra Glostrup Station

Hilsen
Enhedslisten Albertslund, Glostrup, Vallensbæk

Enhedslistens kommunalpolitiske program 2014-2018

– Et Rødt og grønt Albertslund  

Indledning

Vi vil have et samfund, hvor det ikke er pengene, men menneskene der bestemmer. Hvor vi i fællesskab former vores liv. Et solidarisk og økologisk samfund hvor demokrati og velfærd for alle er en selvfølgelighed: Vi kalder det socialisme. Det kræver grundlæggende samfundsforandringer.

Her i Albertslund vil vi her og nu være med til at skabe, styrke og bakke op om ethvert initiativ for mere velfærd, demokrati, bedre miljø og mindre marked.

Den økonomiske krise

Konsekvenserne af den økonomiske krise rammer næsten udelukkende lønmodtagere på og udenfor arbejdsmarkedet. Arbejdsløshed og de velfærdsforringelser, der er et resultat af regeringens mere og mere gennemførte borgerlige politik, rammer kommuner som Albertslund særlig hårdt. På den baggrund vil vi arbejde for at venstrefløjens styrke i Albertslund – i og udenfor kommunalbestyrelsen – bruges til:

 • at der tages kommunale beskæftigelsesinitiativer og føres en politik baseret på solidariske løsninger, så Albertslunds befolkning beskyttes mest muligt mod krisens ødelæggende virkninger
 • at påvirke den landspolitiske situation mest muligt i solidarisk retning. Det kan bl.a. gøres ved at vise, at en anden politik kan virkeliggøres i Albertslund.

Selvom det indtil nu kun er lykkedes i særdeles begrænset omfang, vil vi blive ved med at presse på for en alliance med især S og SF for at nå disse mål. Vi vil foreslå fælles initiativer, aftaler og forlig og søge at samle lokalt flertal – eller det størst mulige mindretal – for et solidarisk politisk alternativ.

 

Sådan arbejder vi

Vi accepterer ikke regeringens økonomiske rammer for kommunens økonomi. Tværtimod arbejder vi på at mobilisere lokale kræfter for at forsvare velfærden overfor skiftende regeringer og folketingsflertal. Vi vil opstille klare politiske alternativer til den førte nedskæringspolitik.

Skal der for alvor gennemføres større forandringer i Albertslund Kommune til fordel for det store flertal, så kræver det også kamp og mobilisering udenfor kommunalbestyrelsen. Vi arbejder fokuseret på at trække de andre partier til venstre ved at stille ansvarlige forslag, der ikke medfører nedskæringer og forringelser for almindelige mennesker, men i stedet forbedringer, og vi holder altid et vågent øje med, hvad andre partier lover og holder dem op på det, hvis de forsøger at løbe fra det. Enhedslistens arbejde i kommunalbestyrelsen går på to ben – det, der sker indenfor i KB skal støtte det, der sker udenfor. Det er et af vores vigtigste mål at bidrage til at få folk til selv at røre på sig og organisere sig for derved at mobilisere til kamp mod det kapitalistiske samfunds utilstrækkeligheder.

Beslutninger i kommunalbestyrelsen træffes ind imellem under indtryk af folkeligt pres, som vi deltager i og formidler ind i kommunalbestyrelsen. En del beslutninger træffes uden, at et folkeligt pres forekommer. Mange minoritetsgrupper har ikke ressourcer til mobilisering imod nedskæringer. De vil finde en allieret i Enhedslisten, både i kommunalbestyrelsen og udenfor. Enhedslisten taler også de tavses sag.

Enhedslisten er et ansvarligt parti. Vi kæmper for at alle borgere behandles ordentligt, og at der er ressourcer nok til at løfte velfærdsopgaverne – sådan forstår vi ansvarlighed.

Enhedslistens parlamentariske princip om at stemme for den mindste forbedring og imod den mindste forringelse er det generelle princip, vi arbejder efter. Vi indgår ikke studehandler, hvor vi f.eks. accepterer forringelser på plejehjemmet mod at få flere penge til børnehaverne.

EL indgår derfor ikke aftaler eller forlig der indebærer forringelser for børn, ældre, svage grupper eller på miljøområdet. Dog kan vi godt acceptere besparelser, der ikke indebærer forringelser i form af f.eks. ringere arbejdsmiljø eller servicereduktioner på disse områder.

En øget kommunal indkomstskat rammer de laveste indkomster hårdest. Derfor er det en forudsætning for Enhedslistens medvirken til en øget kommuneskat, at der sikres social kompensation til lavindkomstgrupper.

 

Velfærd og tryghed i Albertslund

Fællesskab hele livet

For at samfundet kan bevæge sig i en mere solidarisk retning er det vigtigt at politik altid handler om mennesket først. Og mennesker skal have det godt, hele livet. Børn skal have adgang til ordentlige institutioner med voksne der har tid og resurser til dem. Unge skal have mulighed for at tage sig en uddannelse, også selvom de kommer fra hjem uden bøger. Alle skal kunne få arbejde med ordentlige vilkår, men de skal også have ret til at have fri og dyrke forskellige fritidsinteresser. Ældre skal kunne have en tryg alderdom med hvad der hører til af hjælp og sociale tilbud.

Børn og unge

Albertslund kommune bør forpligte sig til at sørge for et ordentligt børne– og ungdomsliv. I Enhedslisten ønsker vi en kommune der satser på glade børn. Alle børn har ret til at trives og udvikles i kommunens daginstitutioner. Det får man ved at have ordentlige normeringer i institutionerne, gode muligheder for billige fritidstilbud, og en helt særlig indsats for at Albertslund bliver en kommune hvor det bliver lettere at bryde den sociale arv.

Konkret foreslår vi:

 • At der indføres bedre normeringer i dagtilbuddene
 • At der ansættes flere støttepædagoger i børnehaver og skoler
 • At der skabes flere aktivitetstilbud udenfor institutionerne
 • At modersmålsundervisningen genindføres
 • At enhver form for social og økonomisk ulighed bekæmpes i vores daginstitutioner og i folkeskolen. – Børn skal f.eks. have gratis mælk og tilskud til sund mad i skolernes kantiner.
 • At flere får en ungdomsuddannelse ved en tidligere vejledning og målopstilling for den enkelte unge fra 7. klasse
 • At der ansættes socialrådgivere på alle skoler
 • At der etableres gode kantiner med lokal madproduktion på alle skoler
 • At kommunen siger nej til heldagsskoler, ja til mere fri tid – mere ”kan tid” og mindre ”skal tid”
 • At der gives bedre klubtilbud med kreative værksteder og lektiehjælp
 • At der oprettes et brugerstyret ungdomshus

Bedre arbejdsmiljø og flere jobs

Enhedslisten Albertslund arbejder for at arbejdsmarkedet tilpasser sig byens borgere – ikke omvendt. De fleste af os tilbringer meget af vores liv på arbejde, og derfor skal det også foregå under ordentlige, meningsfulde forhold. Alt for mange bliver nedslidt på grund af for stor arbejdsbyrde, og det mener vi ikke er menneskeligt forsvarligt. Hvis man er så uheldig at miste sit arbejde eller ikke er i stand til at arbejde, er man ikke et mindre værdigt menneske.

Konkret foreslår vi:

 • At kommunen sikrer dagpengeret til alle eventuelt ved oprettelse af midlertidige stillinger
 • At kommunen genopretter nogle af de jobs man har nedlagt for at spare: Opsyn i svømmehaller, service i borgerservice, lærer- og pædagogstillinger, pedelmedhjælpere, sti/grøntarbejde…
 • At der skabes arbejdspladser ved at påbegynde kommunal produktion af fx grøntsager, frugt, autoværksteder, cykelværksteder
 • At jobcenteret får reelle jobs de kan tilbyde

I forhold til kommunen som arbejdsgiver foreslår vi:

 • At man har mere tillid – og mindre bureaukrati – til de kommunalt ansatte. De skal ikke mødes med mistillid i form af krav om utallige rapporter og skriftlige planer, men med tillid til at de er kvalificerede til deres arbejde.
 • At man indfører stop for overarbejde

I Enhedslisten mener vi desuden at fokus skal flyttes fra ”sociale snydere” til selskaber der ikke betaler nok skat. Det er ikke de arbejdsløse der har skabt krisen, og vi så gerne at hetzen ophørte.

Ældre

Vi skal alle kunne leve i tryg forvisning om, at hjælpen er der, når eller hvis vi får brug for den, når vi bliver ældre. Vi arbejder for genopretning af de seneste års voldsomme økonomiske nedskæringer på service og de ældres livskvalitet, ikke mindst i plejesektoren. Enhedslisten arbejder for, at der opnås større retssikkerhed på hjemmehjælpsområdet, hvilket kan opnås ved at definere et minimum af hjemmehjælpsydelser – f.eks. tøjvask, opvask, rengøring, indkøb, personlig hygiejne, sikkerhed for at man kan komme ud at gå osv. – ydelser, som man har ret til, hvis man ikke alene eller selv kan udføre opgaven.

Konkret foreslår vi:

 • At arbejdstilrettelæggelsen i hjemmehjælpen skal ske i dialog mellem bruger og hjælper.
 • At praktisk hjælp skal ydes mindst en gang om ugen, året rundt
 • At al hjemmehjælp bør ydes med forebyggende og aktiverende sigte, så brugeren – når denne har lyst og mulighed – inddrages i arbejdets udførelse.
 • At hjælperen så vidt muligt bør være samme person.
 • At hjemmehjælpen ikke mere skal opfattes som en vare, med dertil hørende minut-tyrani for brugere og hjemmehjælpere.
 • At de ældres behov skal tænkes med, når der sker byfornyelse,
 • At vi skal tage de ældres ønsker om andre boformer – f.eks. seniorbofællesskaber – alvorligt, så alle uanset økonomi får denne mulighed.
 • At alle får mulighed for at leve inden for rammer, hvor deres kultur, sprog, religion og sociale behov tilgodeses.

Tryghed for alle

At skabe tryghed for alle i Albertslund handler især om at skabe et sikkerhedsnet som man ikke kan falde igennem. I Enhedslisten har vi et ønske om at ingen i Albertslund skal leve under fattigdomsgrænsen. Blandt andet derfor vil vi have flere tiltag for at hjælpe de svageste i kommunen. Vi skal tilbyde god og gratis gældsrådgivning. Alle skal have ret til billige og ordentlige boliger. Men tryghed for borgerne i en kommune handler også om social tryghed. Derfor arbejder vi i Enhedslisten Albertslund for at bekæmpe isolation og ensomhed ved at styrke lokale fællesskaber og foreninger.

Et sikkerhedsnet man ikke falder igennem, indebærer også at det er muligt at få støtte og hjælp når man i perioder eller permanent har behov for det. Uanset om en funktionsnedsættelse skyldes fysiske, psykiske eller sociale udfordringer, skal alle borgere sikres lige rettigheder og muligheder, fx gennem kompenserende, støttende og udviklende ydelser og gennem relevante hjælpemidler.

Konkret foreslår vi:

 • At mennesker med funktionsnedsættelser tilbydes kompenserende ydelser og hjælpemidler, herunder adgang til boliger som er tilgængelige for dem. Dette skal ske uafhængig af økonomisk formåen, hvilket fx ikke er tilfældet i dag hvor støtte til handicaptransport er indkomstafhængig.
 • At det specialiserede socialområde opprioriteres så de mest udsatte grupper – herunder hjemløse, misbrugere og svært sindslidende – tilbydes kvalificeret og relevant hjælp med udgangspunkt i deres ønsker og behov.
 • At der oprettes et uvisiteret akuttilbud til borgere i akut psykisk krise for at forebygge at psykiske kriser udvikles til langvarige psykiske lidelser og for at sikre at også borgere med psykiske vanskeligheder som ikke ønsker indlæggelse eller medicinsk behandling i psykiatrien, tilbydes kvalificeret hjælp.

I det hele taget arbejder vi i Enhedslisten for et Albertslund med mennesket i centrum. Det gælder for os om at skabe en kommune hvor det er trygt for alle at bo, fordi man ikke mister sin forsørgelse hvis man mister sit arbejde. Hvor man kan bo ordentligt og billigt, have et godt og ikke alt for hårdt arbejde – og hvor man kan sende sine børn i gode børnehaver og skoler og få en værdig alderdom.

Integration

Enhedslisten mener der skal være plads til den forskellighed der er både i kultur og levemåde.

Særligt mange indvandrere rammes hårdt af krisen, og har svært ved at få eller bevare fodfæste på arbejdsmarkedet. Det meget ulige boligmarked fører desuden til at koncentrationen af indvandrere bliver særligt høj i boligområder, der er belastet af sociale problemer og stor arbejdsløshed.

Enhedslisten modarbejder enhver form for diskrimination og racisme og arbejder for lige rettigheder for alle, og vores klare synspunkt er, at alle bør have lige muligheder for et godt liv, både formelt og reelt. Enhedslisten vil et solidarisk, rummeligt og multikulturelt præget fællesskab, som bygger på respekt, tryghed, demokrati og menneskerettigheder.

Konkret foreslår vi:

 • At kommunen skaber en bedre etnisk personalepolitik, så de dårlige muligheder for mange indvandrere på arbejdsmarkedet forbedres.
 • En kommunal boliganvisningspolitik, der baseres på rettigheder, behov og tilbud – og ikke som nu på kvoter og diskrimination.
 • At der gives bedre klubtilbud i udsatte boligområder
 • At modersmålsundervisningen gennemføres som et middel til at sikre tosprogede elever et større udbytte af undervisningen og faglige resultater på linje med de etnisk danske børn.
 • At der findes venskabsbyer i de lande, vi har flest albertslundere fra: Tyrkiet, Pakistan m.v.

 

For et grønt Albertslund

Forsyning

Enhedslisten Albertslund afdeling arbejder for gennemførelse af et socialistisk samfund. Det vil sige et samfund, hvor væsentlige virksomheder er ejede af brugere og borgere i fællesskab. Vi mener en ny og ansvarlig politik er nødvendig, hvis vi skal beskytte klima og miljø. Basal forsyningsvirksomhed, som vand, el, varme og kommunikation er et godt sted at starte.

Konkret foreslår vi:

 • At kommunen investerer i vindmøller, solvarme, solcelleanlæg, affaldssortering og reduktion i affaldsmængden
 • Oprettelse af Albertslund Vedvarende Energiforsyningsselskab
 • At kommunen anlægger fibernet eller Wifi-net til alle borgere
 • Lokal vandforsyning fra boringer i Vestskoven
 • Nedsivning af regnvand
 • At al kommunal produktion omstilles til bæredygtig produktion

Lokal produktion

I Enhedslisten Albertslund vil vi gerne have mere kommunal produktion. Dels fordi vi har brug for arbejdspladser til byens borgere, dels fordi en omstilling til bæredygtig udvikling er nødvendig af hensyn til klima og miljø.

Konkret foreslår vi:

 • At der startes lokal produktion af basale fødevarer. Produktionen, som skal være økologisk, forestås af uddannet personale og til overenskomstmæssig løn. Et sted at starte kan være produktion af økologisk frugt og grønt til skoler, plejehjem og daginstitutioner.
 • At kommunale arealer beplantes i videst mulig udstrækning med fx frugttræer, bærbuske og andet der kan indgå i lokal fødevareproduktion.
 • At større arealer benyttes til husdyrhold, der kan indgå i lokal fødevareproduktion.
 • At der anlægges mindre kommunale non-profit virksomheder til bearbejdning og salg af fødevarerne.

Energirenovering

Enhedslisten Albertslund ønsker omstilling til et fossilfrit energisamfund for at mindske forureningen og nedbringe CO2 udslippet. Der er brug for lokale initiativer vedrørende energirenovering af kommunale bygninger og almennyttige boliger, og for omstilling til vedvarende energi. Albertslund har mange arbejdsløse, nogle af dem kan uddannes til at varetage disse opgaver, ligesom de unge, der mangler praktik, naturligt inddrages.

Konkret foreslår vi:

 • Albertslund Kommune opretter en håndværksafdeling, hvis medarbejdere kvalificeres, med faglig viden om lavenergibyggeri, passivhuse og energirenovering.
 • Der etableres lokale non-profit virksomheder der producerer klimavenlige bygningselementer.
 • Energirenoveringer gennemføres med tanke for, at alle har ret til en god bolig, der er til at betale. Således må kommunen sikre, at ingen må gå fra hus og hjem på grund af energirenoveringer.
 • Albertslund Kommune skal modsætte sig DONGs øgede kulfyring på Avedøreværket
 • Albertslund Kommune skal presse på for at erstatte afgifterne på el med incitamentstakster

Trafik

Albertslundere er rigtig gode til at bruge cyklerne. Vi har allerede mange gode cykelstier, men det kan nemt blive meget bedre.

Konkret foreslår vi:

 • At der anlægges en ny cykelsti mellem nord og syd ved Albertslund Centrum
 • En udbygning af et pendlercykelstinet
 • At snerydningen på cykel- og gangstier prioriteres højest
 • Bedre belysning på stierne
 • At der eksperimenteres med solcelleopvarmede supercykelstier
 • At forholdene forbedres, hvor der ikke er ordentlig adgang til den offentlige transport for fodgængere med barnevogn eller personer i kørestol
 • Brug af offentlig transport skal gøres nem og billig.

Konkret foreslår vi:

 • At der indsættes gratis busser, som dækker hele kommunen
 • At DSB opfordres til at sørge for at der kører flere og længere S-tog. Det bør være muligt at få en siddeplads – også i myldretiden
 • At der indføres 10-minutters drift på S-tog, også aften og weekend
 • At der etableres ekstra adgang til perron fra Blokland
 • At der etableres Taxa-busser og forsøg med cykeltaxa’er
 • At der etableres S-busser gennem boligområderne
 • At der indføres 10-minutters drift på alle lokale busruter og indsættelse af ekstrabusser i myldretiden. Det bør være muligt at få en siddeplads – også i myldretiden
 • At regionaltoget Roskilde – Glostrup – Lufthavnen genindføres

Biler

Skiftende regeringers mangelfulde prioritering af miljø og klima til fordel for privatbilismen sætter dagligt spor i Albertslund, der efterhånden er omringet af motorveje og store indfaldsveje. Dette giver støj- og luftgener.

Konkret foreslår vi:

 • At støtte kommunalt ansattes brug af bæredygtig transport
 • At etablere effektive støjværn langs motorvejene – også langs natur- og rekreative områder
 • At bilernes hastighed sættes ned

Affald

Mængden af affald er stærkt stigende, også i Albertslund. Varer transporteres over stadigt større afstande, og indpakkes i oceaner af emballage. Husholdningsaffaldet sorteres kun delvist, idet de færreste fx komposterer. Næsten alt affald køres til forbrændingsanlæg, til skade for miljøet. I Enhedslisten ønsker vi at vende denne udvikling. Vi skal have meget mere fokus på affaldssortering og genanvendelse.

Konkret foreslår vi:

 • At kildesorteringen udvikles og udvides
 • At der oprettes kurser vedr. affaldssortering i samarbejde med boligafdelinger
 • At lokale genbrugspladser har åbent flere gange ugentligt og har ansatte til at servicere og hjælpe borgerne
 • At kommunen lægger pres på leverandører, for at få dem til at mindske brug af emballage
 • At der etableres komposteringsmuligheder, der kan håndteres sikkert af borgerne i boligområderne
 • At der etableres og tilskyndes til direkte genbrug

Øvrige initiativer

Overalt i Albertslund bør det være muligt at få en nyttehave tæt på sin almennyttige bolig, og kommunen stiller lokaler til rådighed for en indkøbsforening, der distribuerer økologiske varer. Albertslunds borgere har vist stor interesse for ”Grøn Dag”, og det vil derfor give god mening at lave flere ”Grønne Dage”. Desuden har Albertslund med sin beliggenhed – tæt på både København og Roskilde – mange gode muligheder for at udvikle bæredygtig turisme. Tomme fabriksbygninger kan fx klimarenoveres og udnyttes til formålet.

 

Demokrati: Mere end et kryds hvert 4. år

Mere demokrati, mindre marked

Socialisme handler først og fremmest om en udvidelse af demokratiet. Det gør det også i Albertslund. Det drejer sig om at vi skal have mere demokrati, at alle vi almindelige mennesker skal have den fulde indflydelse på vores tilværelse. Det betyder at markedskræfterne og ejerne af de store virksomheder skal have så reduceret deres indflydelse mest muligt.

Derfor skal kommunen – og andre fællesskaber – overtage en større og større del af aktiviteten i samfundet. Det demokratiske råderum skal udvides – den offentlige sektor skal være større. Det vil sige kommunen skal stoppe udlicitering og privatisering, ligesom allerede udliciterede opgaver kan hjemtages – og der kan oprettes kommunal produktion på en række nye områder.

Konkret foreslår vi:

 • At al vedligeholdelse og renholdelse af veje og parker hjemtages
 • At renovationen igen overtages af kommunen
 • At kommunes brug af konsulenter gennemgås kritisk og begrænses mest muligt

En mere demokratisk offentlig sektor/kommune

Kommunen skal på ingen måde efterligne den private sektor, men finde sin helt egen identitet i at skabe god, kvalitetspræget og effektive offentlig service for borgerne.

I stedet for at efterligne den private sektor, hvor alt handler om den laveste pris og størst mulige pres på de ansatte, lukkethed og forretningshemmeligheder, skal Albertslund kommune i stedet satse på de offentlige ansattes faglighed og engagement. Demokratiet skal bruges som drivkraft.

Konkret foreslår vi:

 • At alle beslutninger i kommunen træffes i størst mulig åbenhed. Vigtige kommunale beslutninger må ikke træffes bag lukkede døre.
 • At Albertslund kommune vedtager en udvidet ytringsfrihed for sine ansatte.
 • At frikommuneforsøg og lignende benyttes til at give de ansatte større indflydelse, f.eks. flere medlemmer af skolebestyrelser, institutionsbestyrelser mv.
 • At kommunalbestyrelsens debatter og afgørelser gøres tilgængelige bl.a. i form af lyd- og billedfiler på nettet.

Kommunen skal møde borgerne med tillid

Borgerne skal mødes med tillid og rådgivning, når vi kontakter kommunen. Kontrol og overvågning af borgerne skal erstattes af klare regler og vejledning. Brugerbestyrelser, foreninger og bevægelser skal inddrages mest muligt i beslutningsprocesserne.

Konkret foreslår vi:

 • At kommunen ansætter en kommunal ombudsmand, der skal være borgernes repræsentant i det kommunale maskineri.
 • At der indrettes et medborgerhus for foreninger centralt i kommunen med mødefaciliteter, restaurant/værtshus. Det kunne f.eks. være i en del af fængslet, når det lukkes.
 • At alle kommunens bygninger gøres mere tilgængelige for foreninger og grupper af borgere.
 • At effektive selvbetjeningsløsninger på nettet suppleres med mulighed for personlig kontakt og vejledning, således at f.eks. ældre, der ikke er vokset op med it, ikke hægtes fuldstændigt af.

En demokratisk kulturpolitik

Albertslund skal føre en kulturpolitik der er lokalt funderet og internationalt orienteret. Bl.a. ved at sørge for lokaler og ressourcer for lokale foreninger.

Kulturpolitikken skal tilgodese alle borgere uanset alder, etnicitet og køn. Kulturpolitikken skal være en modvægt til den kommercielle kultur der er kontrolleret af internationale monopoler. Det skal være økonomisk overkommeligt for alle borgere at deltage, og den brede kultur må ikke begrænses af hensyn til en elitekultur. Endelig skal kulturen skal ikke være dikteret at statslige kanoner.

Et stærkere Albertslund

Som en af landets rødeste kommuner skal Albertslund bruge sin politiske styrke til at påvirke udviklingen også udenfor kommunegrænsen. Dels ved eksemplets magt, hvor vi f.eks. på miljøområdet kan vise at en anden politik kan lade sig gøre – og inspirere langt udenfor kommunens grænser. Dels ved at blande os i den landspolitiske debat – og slås for solidariske og demokratiske svar på krisen – og for større økonomisk råderum til kommunerne.

Vi kan stille forslag i Kommunernes Landsforening (KL) om en bedre kommuneaftale, så der bliver råd til mere velfærd, eller om bedre arbejdsmiljø for de offentligt ansatte

Vi kan blande os og påvirke debatten i Folketinget om bl.a. velfærdsspørgsmål, ved at tage initiativ til at mobilisere for en anden politik, f.eks. i form af demonstrationer, deputationer, debatindlæg i dagspressen mv.

 

Medlemsmøde om kommunalvalgsprogram

Onsdag den 29. maj kl. 19.30

Alrummet ved Musikteatret Albertslund

Læs det nye reviderede forslag til program for kommunevalget i Albertslund i dette nummer af På Tværs. Generalforsamlingen besluttede at udskyde den endelige beslutning om vedtagelse af program til dette medlemsmøde. Vi opfordrer til at lave ændringsforslag og sende dem til ledelsen. Sidste frist for ændringsforslag er onsdag den 22. maj. Send til albertslund@enhedslisten.dk eller kontakt et medlem af ledelsen.

Der er allerede udarbejdet et program for Glostrup, så dette møde kommer mest til at handle om Albertslund.

Enhedslistens kommunalpolitiske program 2014-2018:

Et Rødt og grønt Albertslund

 

 1. Indledning

Vi vil have et samfund, hvor det ikke er pengene, men menneskene der bestemmer. Hvor vi i fællesskab former vores liv. Et solidarisk og økologisk samfund hvor demokrati og velfærd for alle er en selvfølgelighed: Vi kalder det socialisme. Det kræver grundlæggende samfundsforandringer.

Her i Albertslund vil vi her og nu være med til at skabe, styrke og bakke op om ethvert initiativ for mere velfærd, demokrati, bedre miljø og mindre marked.

Den økonomiske krise

Konsekvenserne af den økonomiske krise rammer næsten udelukkende lønmodtagere på og udenfor arbejdsmarkedet. Arbejdsløshed og de velfærdsforringelser, der er et resultat af regeringens mere og mere gennemførte borgerlige politik, rammer kommuner som Alberslund særlig hårdt. På den baggrund vil vi arbejde for at venstrefløjens styrke i Albertslund – i og udenfor kommunalbestyrelsen – bruges til:

– at der tages kommunale beskæftigelsesinitiativer og føres en politik baseret på solidariske løsninger, så Albertslunds befolkning beskyttes mest muligt mod krisens ødelæggende virkninger

– at påvirke den landspolitiske situation mest muligt i solidarisk retning. Det kan bl.a. gøres ved at vise, at en anden politik kan virkeliggøres i Albertslund.

Selvom det indtil nu kun er lykkedes i særdeles begrænset omfang, vil vi blive ved med at presse på for en alliance med især S og SF for at nå disse mål. Vi vil foreslå fælles initiativer, aftaler og forlig og søge at samle lokalt flertal – eller det størst mulige mindretal – for et solidarisk politisk alternativ.

Sådan arbejder vi

Vi accepterer ikke regeringens økonomiske rammer for kommunens økonomi. Tværtimod arbejder vi på at mobilisere lokale kræfter for at forsvare velfærden overfor skiftende regeringer og folketingsflertal. Vi vil opstille klare politiske alternativer til den førte nedskæringspolitik.

Skal der for alvor gennemføres større forandringer i Albertslund Kommune til fordel for det store flertal, så kræver det også kamp og mobilisering udenfor kommunalbestyrelsen. Vi arbejder fokuseret på at trække de andre partier til venstre ved at stille ansvarlige forslag, der ikke medfører nedskæringer og forringelser for almindelige mennesker, men i stedet forbedringer, og vi holder altid et vågent øje med, hvad andre partier lover og holder dem op på det, hvis de forsøger at løbe fra det. Enhedslistens arbejde i kommunalbestyrelsen går på to ben – det, der sker indenfor i KB skal støtte det, der sker udenfor. Det er et af vores vigtigste mål at bidrage til at få folk til selv at røre på sig og organisere sig for derved at mobilisere til kamp mod det kapitalistiske samfunds utilstrækkeligheder.

Beslutninger i kommunalbestyrelsen træffes ind imellem under indtryk af folkeligt pres, som vi deltager i og formidler ind i kommunalbestyrelsen. En del beslutninger træffes uden, at et folkeligt pres forekommer. Mange minoritetsgrupper har ikke ressourcer til mobilisering imod nedskæringer. De vil finde en allieret i Enhedslisten, både i kommunalbestyrelsen og udenfor. Enhedslisten taler også de tavses sag.

Enhedslisten er et ansvarligt parti. Vi kæmper for at alle borgere behandles ordentligt, og at der er ressourcer nok til at løfte velfærdsopgaverne – sådan forstår vi ansvarlighed.

Enhedslistens parlamentariske princip om at stemme for den mindste forbedring og imod den mindste forringelse er det generelle princip, vi arbejder efter. Vi indgår ikke studehandler, hvor vi f.eks. accepterer forringelser på plejehjemmet mod at få flere penge til børnehaverne.

EL indgår derfor ikke aftaler eller forlig der indebærer forringelser for børn, ældre, svage grupper eller på miljøområdet. Dog kan vi godt acceptere besparelser, der ikke indebærer forringelser i form af f.eks. ringere arbejdsmiljø eller servicereduktioner på disse områder.

En øget kommunal indkomstskat rammer de laveste indkomster hårdest. Derfor er det en forudsætning for Enhedslistens medvirken til en øget kommuneskat, at der sikres social kompensation til lavindkomstgrupper.

 1. Velfærd og tryghed i Albertslund

Fællesskab hele livet

For at samfundet kan bevæge sig i en mere solidarisk retning er det vigtigt at politik altid handler om mennesket først. Og mennesker skal have det godt, hele livet. Børn skal have adgang til ordentlige institutioner med voksne der har tid og resurser til dem. Unge skal have mulighed for at tage sig en uddannelse, også selvom de kommer fra hjem uden bøger. Alle skal kunne få arbejde med ordentlige vilkår, men de skal også have ret til at have fri og dyrke forskellige fritidsinteresser. Ældre skal kunne have en tryg alderdom med hvad der hører til af hjælp og sociale tilbud.

Børn og unge

Albertslund kommune bør forpligte sig til at sørge for et ordentligt børne- og ungdomsliv. I Enhedslisten ønsker vi en kommune der satser på glade børn. Alle børn har ret til at trives og udvikles i kommunens daginstitutioner. Det får man ved at have ordentlige normeringer i institutionerne, gode muligheder for billige fritidstilbud, og en helt særlig indsats for at Albertslund bliver en kommune hvor det bliver lettere at bryde den sociale arv. Derfor arbejder vi for:

–          Bedre normeringer i dagtilbuddene

–          Støttepædagoger i børnehaver og skoler

–          Flere aktivitetstilbud udenfor institutionerne

–          Modersmålsundervisning genindføres

–          Enhver form for social og  økonomisk ulighed bekæmpes i vores daginstitutioner og i folkeskolen. Børn skal f.eks. have gratis mælk og tilskud til sund mad i skolernes kantiner.

–          Enhver form for ulighed bekæmpes i folkeskolen

–          At flere får en ungdomsuddannelse ved en tidligere vejledning og målopstilling for den enkelte unge fra 7. klasse

–          Socialrådgivere i alle skoler

–          Gode kantiner med lokal madproduktion på alle skoler

–          Nej til heldagsskoler, mere fri tid – mere ”kan tid” og mindre ”skal tid”

–          Bedre klub tilbud  med kreative værksteder  og lektiehjælp

Bedre arbejdsmiljø og flere jobs

Enhedslisten Albertslund arbejder for at arbejdsmarkedet tilpasser sig byens borgere – ikke omvendt. De fleste af os tilbringer meget af vores liv på arbejde, og derfor skal det også foregå under ordentlige, meningsfulde forhold. Alt for mange bliver nedslidt på grund af for stor arbejdsbyrde, og det mener vi ikke er menneskeligt forsvarligt. Hvis man er så uheldig at miste sit arbejde eller ikke er i stand til at arbejde, er man ikke et mindre værdigt menneske.  Derfor mener vi at kommunen bør:

–          Sikre dagpengeret til alle eventuelt ved oprettelse af midlertidige stillinger

–          Genoprette nogle af de jobs man har nedlagt i kommunen for at spare: opsyn i svømmehaller, service i borgerservice, lærer- og pædagogstillinger, pedelmedhjælpere, sti/grønt-arbejde…

–          Skabe arbejdspladser ved at påbegynde kommunal produktion af fx grøntsager, frugt, autoværksteder, cykelværksteder

–          Jobcenter med reelle jobs

Kommunen som arbejdsgiver

–          Mere tillid – og mindre bureaukrati – til de kommunalt ansatte. De skal ikke mødes med mistillid i form af krav om utallige rapporter og skriftlige planer, men med tillid til at de er kvalificerede til deres arbejde.

–          Stop for overarbejde

I Enhedslisten mener vi desuden at fokus skal flyttes fra ”sociale snydere” til selskaber der ikke betaler nok skat. Det er ikke de arbejdsløse der har skabt krisen, og vi så gerne at hetzen ophørte.

Ældre

Vi skal alle kunne leve i tryg forvisning om, at hjælpen er der, når eller hvis vi får brug for den, når vi bliver ældre. Vi arbejder for genopretning af de seneste års voldsomme økonomiske nedskæringer på service og de ældres livskvalitet, ikke mindst i plejesektoren. Enhedslisten arbejder for, at der opnås større retssikkerhed på hjemmehjælpsområdet, hvilket kan opnås ved at definere et minimum af hjemmehjælpsydelser – f.eks. tøjvask, opvask, rengøring, indkøb, personlig hygiejne, sikkerhed for at man kan komme ud at gå osv. – ydelser, som man har ret til, hvis man ikke alene eller selv kan udføre opgaven.

–          Arbejdstilrettelæggelsen i hjemmehjælpen skal ske i dialog mellem bruger og hjælper.

–          Praktisk hjælp skal ydes mindst en gang om ugen, året rundt

–          Al hjemmehjælp bør ydes med forebyggende og aktiverende sigte, så brugeren – når denne har lyst og mulighed – inddrages i arbejdets udførelse.

–          Hjælperen bør så vidt muligt være samme person.

–          Hjemmehjælpen skal ikke mere opfattes som en vare, med dertil hørende minuttyrani for brugere og hjemmehjælpere.

–          Ældres behov skal tænkes med, når der sker byfornyelse,

–          Vi skal tage de ældres ønsker om andreboformer – f.eks.seniorbofællesskaber – alvorligt, så alle uanset økonomi får denne mulighed.

–          Enhedslisten ønsker, at alle får mulighed for at leve inden for rammer, hvor deres kultur, sprog, religion og sociale behov tilgodeses.

 

Tryghed for alle

At skabe tryghed for alle i Albertslund handler især om at skabe et sikkerhedsnet som man ikke kan falde igennem. I Enhedslisten har vi et ønske om at ingen i Albertslund skal leve under fattigdomsgrænsen. Blandt andet derfor vil vi have flere tiltag for at hjælpe de svageste i kommunen. Vi skal tilbyde god og gratis gældsrådgivning.  Alle skal have ret til billige og ordentlige boliger. Men tryghed for borgerne i en kommune handler også om social tryghed. Derfor arbejder vi i Enhedslisten Albertslund for at bekæmpe isolation og ensomhed ved at styrke lokale fællesskaber og foreninger.

Et sikkerhedsnet man ikke falder igennem, indebærer også at det er muligt at få støtte og hjælp når man i perioder eller permanent har behov for det. Uanset om en funktionsnedsættelse skyldes fysiske, psykiske eller sociale udfordringer, skal alle borgere sikres lige rettigheder og muligheder, fx gennem kompenserende, støttende og udviklende ydelser og gennem relevante hjælpemidler.

 

Konkret vil vi arbejde for

– at mennesker med funktionsnedsættelser tilbydes kompenserende ydelser og hjælpemidler, herunder adgang til boliger som er tilgængelige for dem. Dette skal ske uafhængig af økonomisk formåen, hvilket fx ikke er tilfældet i dag hvor støtte til handicaptransport er indkomstafhængig.

– at det specialiserede socialområde opprioriteres så de mest udsatte grupper – herunder hjemløse, misbrugere og svært sindslidende – tilbydes kvalificeret og relevant hjælp med udgangspunkt i deres ønsker og behov.

– at der oprettes et uvisiteret akuttilbud til borgere i akut psykisk krise for at forebygge at psykiske kriser udvikles til langvarige psykiske lidelser og for at sikre at også borgere med psykiske vanskeligheder som ikke ønsker indlæggelse eller medicinsk behandling i psykiatrien, tilbydes kvalificeret hjælp.

 

I det hele taget arbejder vi i Enhedslisten for et Albertslund med mennesket i centrum. Det gælder for os om at skabe en kommune hvor det er trygt for alle at bo, fordi man ikke mister sin forsørgelse hvis man mister sit arbejde. Hvor man kan bo ordentligt og billigt, have et godt og ikke alt for hårdt arbejde – og hvor man kan sende sine børn i gode børnehaver og skoler og få en værdig alderdom.

Integration

Enhedslisten mener der skal være plads til den forskellighed der er både i kultur og levemåde.

Særligt mange indvandrere rammes hårdt af krisen, og har svært ved at få eller bevare fodfæste på arbejdsmarkedet. Det meget ulige boligmarked fører desuden til at koncentrationen af indvandrere bliver særligt høj i boligområder, der er belastet af sociale problemer og stor arbejdsløshed.

Enhedslisten modarbejder enhver form for diskrimination og racisme og arbejder for lige rettigheder for alle, og vores klare synspunkt er, at alle bør have lige muligheder for et godt liv, både formelt og reelt. Enhedslisten vil et solidarisk, rummeligt og multikulturelt præget fællesskab, som bygger på respekt, tryghed, demokrati og menneskerettigheder.

Derfor ønsker vi:

–          En bedre etnisk personalepolitik, så de dårlige muligheder for mange indvandrere på arbejdsmarkedet forbedres.

–          En kommunal boliganvisningspolitik, der baseres på rettigheder, behov og tilbud – og ikke som nu på kvoter og diskrimination.

–          Bedre klubtilbud i udsatte boligområder

–          At modersmålsundervisningen gennemføres som et middel til at sikre tosprogede elever et større udbytte af undervisningen og faglige resultater på linje med de etnisk danske børn.

–          Venskabsbyer i de lande, vi har flest albertslundere fra: Tyrkiet, Pakistan m.v.

 

 1. For et grønt Albertslund

Forsyning

Enhedslisten Albertslund afdeling arbejder for gennemførelse af et socialistisk samfund. Det vil sige et samfund, hvor væsentlige virksomheder er ejede af brugere og borgere i fællesskab. Vi mener en ny og ansvarlig politik er nødvendig, hvis vi skal beskytte klima og miljø. Basal forsyningsvirksomhed, som vand, el, varme og kommunikation er et godt sted at starte.

Enhedslisten Albertslund ønsker:

–          Investering i vindmøller, solvarme, solcelleanlæg og affaldssortering og –forebyggelse

–          Oprettelse af Albertslund Vedvarende Energiforsyningsselskab

–          Kommunalt anlagt fibernet eller Wifi-net til alle

–          Lokal vandforsyning fra boringer i Vestskoven

–          Nedsivning af regnvand

Kommunal produktion – omstilling til bæredygtig produktion

I Enhedslisten Albertslund vil vi gerne have mere kommunal produktion. Dels fordi vi har brug for arbejdspladser til byens borgere, dels fordi en omstilling til bæredygtig udvikling er nødvendig af hensyn til klima og miljø.

Vi ønsker :

–          Lokal produktion af basale fødevarer. Produktionen, som skal være økologisk, forestås af uddannet personale og til overenskomstmæssig løn. Et sted at starte kan være produktion af økologisk frugt og grønt til skoler, plejehjem og daginstitutioner.

–          Kommunale arealer beplantes i videst mulig udstrækning med fx frugttræer, bærbuske og andet der kan indgå i lokal fødevareproduktion.

–          Større arealer benyttes til husdyrhold, der kan indgå i lokal fødevareproduktion.

–          Der anlægges mindre kommunale non-profit virksomheder til bearbejdning og salg af fødevarerne.

Energirenovering

Enhedslisten Albertslund ønsker omstilling til et fossilfrit energisamfund for at mindske forureningen og nedbringe CO2 udslippet. Der er brug for lokale initiativer vedrørende energirenovering af kommunale bygninger og almennyttige boliger, og for omstilling til vedvarende energi. Albertslund har mange arbejdsløse, nogle af dem kan uddannes til at varetage disse opgaver, ligesom de unge, der mangler praktik, naturligt inddrages.

–                 Albertslund Kommune opretter en håndværksafdeling, hvis medarbejdere kvalificeres, med faglig viden om lavenergibyggeri, passivhuse og energirenovering.

–                 Der etableres lokale non-profit virksomheder der producerer klimavenlige bygningselementer.

–                 Energirenoveringer gennemføres med tanke for, at alle har ret til en god bolig, der er til at betale. Således må kommunen sikre, at ingen må gå fra hus og hjem på grund af energirenoveringer.

–                 Albertslund Kommune skal modsætte sig DONGs øgede kulfyring på Avedøreværket

–                 Albertslund Kommune skal presse på for at erstatte afgifterne på el med incitamentstakster

Trafik

Albertslundere er rigtig gode til at bruge cyklerne. Vi har allerede mange gode cykelstier, men det kan nemt blive meget bedre. Enhedslisten foreslår at

–          Der anlægges en ny cykelsti mellem nord og syd ved Albertslund Centrum

–          Udbygning af pendler cykelstinet

–          Snerydning på cykel- og gangstier prioriteres højest

–          Bedre belysning på stierne

–          Eksperimenter med solcelleopvarmede supercykelstier

–          Forholdene forbedres, hvor der ikke er ordentlig adgang til den offentlige transport for fodgængere med barnevogn eller personer i kørestol

Brug af offentlig transport skal gøres nem og billig. Enhedslisten Albertslund foreslår at

–          Der indsættes gratis busser, som dækker hele kommunen

–          DSB opfordres til at sørge for at der kører flere og længere S-tog. Det bør være muligt at få en siddeplads – også i myldretiden

–          10 minutters drift på S-tog, også aften og weekend

–          Ekstra adgang til perron fra Blokland

–          Der etableres Taxa-busser og forsøg med cykeltaxa’er

–          Der etableres S-busser gennem boligområderne

–          10 minutters drift på alle lokale busruter og indsættelse af ekstrabusser i myldretiden. Det bør være muligt at få en siddeplads – også i myldretiden

–          Regionaltoget Roskilde – Glostrup – Lufthavnen genindføres

Skiftende regeringers mangelfulde prioritering af miljø og klima til fordel for privatbilismen sætter dagligt spor i Albertslund, der efterhånden er omringet af motorveje og store indfaldsveje.  Dette giver støj- og luftgener.

Enhedslisten ønsker at:

–                 Støtte kommunalt ansattes brug af bæredygtig transport

–                 Etablere effektive støjværn langs motorvejene – også langs natur- og rekreative områder

–                 Bilernes hastighed sættes ned

 

 

Affald

Mængden af affald er stærkt stigende, også i Albertslund. Varer transporteres over stadigt større afstande, og indpakkes i oceaner af emballage. Husholdningsaffaldet sorteres kun delvist, idet de færreste fx komposterer. Næsten alt affald køres til forbrændingsanlæg, til skade for miljøet. I Enhedslisten ønsker vi at vende denne udvikling. Vi skal have meget mere fokus på affaldssortering og genanvendelse. Konkret ønsker vi følgende

–          Kildesorteringen udvikles og udvides

–          I samarbejde med boligafdelinger oprettes kurser  vedr. affaldssortering

–          Lokale genbrugspladser har åbent flere gange ugentligt og har ansatte til at servicere og hjælpe borgerne

–          Kommunen lægger pres på leverandører, for at få dem til at mindske brug af emballage

–          Der etableres komposteringsanlæg, der kan håndteres sikkert af borgerne i boligområderne

–          Der etableres og tilskyndes til direkte genbrug

 

Øvrige initiativer

Overalt i Albertslund bør det være muligt at få en nyttehave tæt på sin almennyttige bolig, og kommunen stiller lokaler til rådighed for en indkøbsforening, der distribuerer økologiske varer. Albertslunds borgere har vist stor interesse for ”Grøn Dag”, og det vil derfor give god mening at lave flere ”Grønne Dage”. Desuden har Albertslund med sin beliggenhed – tæt på både København og Roskilde – mange gode muligheder for at udvikle bæredygtig turisme. Tomme fabriksbygninger kan fx klimarenoveres og udnyttes til formålet.

 

4. Demokrati: Mere end et kryds hvert 4. år

Mere demokrati, mindre marked

Socialisme handler først og fremmest om en udvidelse af demokratiet. Det gør det også i Albertslund. Det drejer sig om at vi skal have mere demokrati, at alle vi almindelige mennesker skal have den fulde indflydelse på vores tilværelse. Det betyder at markedskræfterne og ejerne af de store virksomheder skal have så reduceret deres indflydelse mest muligt.

Derfor skal kommunen – og andre fællesskaber – overtage en større og større del af aktiviteten i samfundet. Det demokratiske råderum skal udvides – den offentlige sektor skal være større. D.v.s kommunen skal stoppe udlicitering og privatisering, ligesom allerede udliciterede opgaver kan hjemtages – og der kan oprettes kommunal produktion på en række nye områder.

Konkret foreslår vi:

–                 At al vedligeholdelse og renholdelse af veje og parker hjemtages

–                 At renovationen igen overtages af kommunen

–                 At kommunes brug af konsulenter gennemgås kritisk og begrænses mest muligt

 

En mere demokratisk offentlig sektor/kommune

Kommunen skal på ingen måde efterligne den private sektor, men finde sin helt egen identitet i at skabe god, kvalitetspræget og effektive offentlig service for borgerne.

I stedet for at efterligne den private sektor, hvor alt handler om den laveste pris og størst mulige pres på de ansatte, lukkethed og forretningshemmeligheder, skal Albertslund kommune i stedet satse på de offentlige ansattes faglighed og engagement. Demokratiet skal bruges som drivkraft.

Konkret foreslår vi:

–          At alle beslutninger i kommunen træffes i størst mulig åbenhed. Vigtige kommunale beslutninger må ikke træffes bag lukkede døre.

–          At Albertslund kommune vedtager en udvidet ytringsfrihed for sine ansatte.

–          At frikommuneforsøg og lignende benyttes til at give de ansatte større indflydelse, f.eks. flere medlemmer af skolebestyrelser, institutionsbestyrelser mv.

–          At kommunalbestyrelsens debatter og afgørelser gøres tilgængelige bl.a. i form af lyd- og billedfiler på nettet.

 

Kommunen skal møde borgerne med tillid

Borgerne skal mødes med tillid og rådgivning, når vi kontakter kommunen. Kontrol og overvågning af borgerne skal erstattes af klare regler og vejledning. Brugerbestyrelser, foreninger og bevægelser skal inddrages mest muligt i beslutningsprocesserne.

Konkret foreslår vi:

–          At kommunen ansætter en kommunal ombudsmand, der skal være borgernes repræsentant i det kommunale maskineri.

–          At der indrettes et medborgerhus centralt i kommunen med mødefaciliteter, restaurant/værtshus. Det kunne f.eks. være i en del af fængslet, når det lukkes.

–          At alle kommunens bygninger gøres mere tilgængelige for foreninger og grupper af borgere.

–          At effektive selvbetjeningsløsninger på nettet suppleres med mulighed for personlig kontakt og vejledning, således at f.eks. ældre, der ikke er vokset op med it, ikke hægtes fuldstændigt af.

 

Et stærkere Albertslund

Som en af landets rødeste kommuner skal Albertslund bruge sin politiske styrke til at påvirke udviklingen også udenfor kommunegrænsen. Dels ved eksemplets magt, hvor vi f.eks. på miljøområdet kan vise at en anden politik kan lade sig gøre – og inspirere langt udenfor kommunens grænser. Dels ved at blande os i den landspolitiske debat – og slås for solidariske og demokratiske svar på krisen – og for større økonomisk råderum til kommunerne.

–          Vi kan stille forslag i KL om en bedre kommuneaftale, så der bliver råd til mere velfærd, eller om bedre arbejdsmiljø for de offentligt ansatte

–          Vi kan blande os og påvirke debatten i Folketinget om bl.a. velfærdsspørgsmål, ved at tage initiativ til at mobilisere for en anden politik, f.eks. i form af demonstrationer, deputationer, debatindlæg i dagspressen mv.

Kulturpolitisk afsnit:

Albertslund skal fører en kulturpolitik der er lokalt funderet og internationalt orienteret. Bl.a. ved at sørger for lokaler og ressourcer for lokale foreninger.

Kulturpolitikken skal tilgodese alle borgere uanset alder, etnicitet og køn.
Kulturpolitikken skal være en modvægt til den kommercielle kultur der er kontrolleret af internationale monopoler.
Kulturpolitikken skal gøre det økonomisk overkommeligt for alle borgere at deltage.
Den brede kultur må ikke begrænses af hensyn til en elitekultur.
Kulturen skal ikke være dikteret at statslige kanoner.


Forslag fra Erdogan Mert

Vi har modtaget nogle ændringsforslag fra Erdogan, som det vil fremgå har vi indarbejdet nogle af dem i det nye forslag fra ledelsen.

Tilføjelser/Forslag til kommunalpolitiske program (linjenumre i det nye forslag)

43. Vi indgår ikke stuehandler, hvor vi acceptere forringelser på plejehjemmene og børneinstitutionerne.

70. Enhver form  for social og  økonomisk ulighed bekæmpes i folkeskolen. Børn skal have gratis mælk og tilskud til sund madordning på skolernes kantiner. (indarbejdet i let ændret form)

73.  at flere får en ungdomsuddannelse  ved en tidligere vejledning og målopstilling for den enkelte unge fra 7. klasse (indarbejdet)

78. bedre klub tilbud  med kreative værksteder  og lektiehjælp (indarbejdet)

99.  Enhedslisten  er   imod  ”social snydere”,  der  ødelægger for  økonomiske svage grupper.  Vi mener  at store selskaber  skal betale mere skat og ikke får nedsæt selskabsskat, som regeringen  gør med  deres Vækstplan.

243. Kildesorteringen udvikles og udvides. Kommunen i samarbejde med boligselskaberne  opretter kurser, vedr. affaldssortering, der målrettet  for beboer   i boligområder. (indarbejdet i let ændret form)

297.  At alle kommunens bygninger gøres mere tilgængelig for foreninger og grupper af borgere. Vi arbejder for en tilbygning af et foreningscenter, hvor foreninger har råderet over lokaler.

Nedenstående link et word dokument med linienumre og rettelser så man kan se ændringerne.

Kommunalpolitisk program, forslag efter GF

Generalforsamling i Albertslund

Generalforsamling i Albertslund, indkaldt rettidigt.

 

Henning er ordstyrer, og Bodil er referent, der er 33 fremmødte.

 

Ebbe fremlægger ledelsens beretning, vi har mest haft fokus på indenrigspolitik, og der har været forskellige aktiviteter, biotur, bondegårdstur, og nogle aktiviteter omkring arbejdsløshedskampagnen bl.a. i Solidaritet Eller Frit Fald.

 

Stefan opfordrer til at deltage i SEFF, og Robert vil godt have mere overblik over hvornår møderne bliver holdt.

 

Helge fremlægger kommunalpolitisk beretning, vi har stemt imod 34 ud af 49 gange(der har været 49 afstemninger, resten er blevet vedtaget i enighed, typisk fordi der ikke er så meget politisk indhold i det), så vi er det parti der oftest har siddet i opposition. Vi har ansat en kommunalpolitisk sekretær 10 timer om måneden(Bodil G) og vi har en meget stærk kommunalpolitisk baggrundsgruppe.

I 2013 har vi haft et selvstændigt forslag på hvert møde(det har vi en målsætning om), bland andet har vi foreslået at kommunen skulle oprette midlertidige stillinger til dem der falder for dagpengereglerne, og at kommunen skulle presse KL til at stoppe angrebet på lærerne,. Til forslaget om dagpengereglerne lavede borgmesteren et ændringsforslag som vi ser virkningerne af på kommunalbestyrelsesmødet i april.

 

Diskussion af den kommende kommunalvalgkamp(vi stiller op både i Albertslund og Glostrup)

 

Programmet

 

Andrea foreslår at vi en anden gang sørger for at der er færre vigtige punkter at tage stilling til på et møde, ellers bliver det alt for langt. Det afføder følgende procedureforslag fra Lene:

Vi laver en gennemskrivning af programmet på baggrund af diskussionen her, og vedtager det endeligt på et medlemsmødet. (det er der generel enighed om)

 

Kurt hilser kommunesocialismens genkomst velkommen.

 

Kandidatlisten

 

Ledelsesgruppen har lavet et forslag til liste.

 

Andrea foreslår at vi fremover laver opstilling via vælgermøder, så medlemmerne helt frit vælger toppen af listen.

 

Andrea kommer med forslag til at vi laver et vælgermøde, hvor vi vælger kandidaterne på den øverste del af listen, ud fra en præsentation kandidaterne. Forslaget faldt med 1 for.

 

Konkrete forslag: Karl Neuman står som nr 23, og Beth som nr 24. Vedtaget.

 

Bodil Ø stiller forslag om at vi nedsætter en arbejdsgruppe der udarbejder et forslag til en forbedret opstillingsprocedure. Blev vedtaget.

 

Valgforbund

 

Vi laver valgforbund med SF og KpiD.

 

Valgbudget

 

Vi havde ca 100.000 i kassen ved årsskiftet, og ledelsen laver et valgbudget.

 

Valgkamp i Glostrup

 

Robert fremlægger kommunalpolitisk beretning fra Glostrup.

 

De er gået i valgsamarbejde med SF og Radikale i Glostrup(teknisk, ikke politisk).

 

De har lavet et valgprogram for Glostrup, ud fra arbejdet med Albertslunds, som de også har været med til at lave. Robert er tovholder på Glostrups hjemmeside. De har 5 kandidater på listen, og de har lavet den på samme måde som det er sket i Albertslund. De vil lave flyers og valgavis.

 

Valgoplægget  inkl. kandidatlisten bliver vedtaget

 

Regionen

 

Der mangler kandidater til regionsrådsvalget.

 

Repræsentantskabet:

Lene trækker sig som suppleant. Ebbe og Kurt vil godt være repræsentant, Freddy(1) Bodil Ø(2), og Bodil G(3) er suppleanter. Bodil Ø vil godt have særligt fokus på psykiatrien, men der er en forventning om at det ordnes i fred og fordragelighed, ligesom i det forrige år.

 

Ebbe, Stig og Freddy stiller op som kandidater til regionsrådet.

 

Afstemninger

 

Vi slår afstemningerne om folketingskandidater og EU-opstilling sammen.

 

Stemmeresultat:

 

EU: 32 stemmer, 20 nej, 11 ja, 1 blank

 

Resultatet af kandidatafstemningen kan findes på netforum fra den 14. april.

 

Delegerede

 

6 delegerede, og gæster og suppleanter

 

De 6 delegerede er: Fedai, Stefan, Helge, Lene, Bodil G. og Marianne. Suppleanter er Sofie, Ebbe og Kurt. Gæster er Bodil Ø. Vi besluttede at afdelingen betaler for alle dem der godt vil med.

 

Hele ledelsen genopstiller, og Stig melder sig yderligere. Dvs. ledelsen er Marianne, Ulla, Ebbe, Helge, Lene, Bodil G., Stefan, Henning, Jeppe, Sofie, og Stig.

 

Kasserer er Henning og revisorer er Leo og Lars Bremer(ligesom sidste år).

 

ENHEDSLISTEN KLAR MED 23 KANDIDATER

Stor optimisme i Enhedslisten inden efterårets kommunalvalg

AR-704129789[1]

Det var en rekordstor generalforsamling, der 3. april vedtog liste Ø’s kandidatliste til kommunalvalget i november.
Øverst på listen står den garvede kommunalpolitiker Helge Bo Jensen, der i dag er ene om at repræsentere Enhedslisten i kommunalbestyrelsen… Men meget tyder på, at han får selskab af flere partifæller efter valget:
“På landsplan står Enhedslisten til kæmpe fremgang, fordi vi er ene om at opstille alternativer til regeringens og højrefløjens systematiske ødelæggelse af velfærdssamfundet, som det har taget generationer at opbygge. Men kampen skal også føres lokalt. Som en af landets rødeste kommune har Albertslund brug for et meget stærkere Enhedslisten i kommunalbestyrelsen, så kampen for den kommunale velfærd kan styrkes og der kan skabes et stærkere talerør for alle dem, der ønsker bedre forhold for børn, ældre, lønmodtagere og socialt udsatte. Vi gør vores yderste for at trække S og SF til venstre og holde dem fast på deres valgløfter. På trods af vores enlige mandat i denne periode lykkes det faktisk at sætte fingeraftryk. Senest har kommunalbestyrelsen på initiativ af Enhedslisten vedtaget en vidtgående jobindsats, der vil komme over 50 udfaldstruede ledige til
undsætning”, siger Helge Bo Jensen.
Enhedslistens kandidatliste ser således ud:
1. Helge Bo Jensen
2. Lene Rygaard Jessen
3. Bodil Marie Garde
4. Ebbe Rand Jørgensen
5. Jeppe Milthers
6. Fedai Celim
7. Bodil Øster
8. Sofie Garde
9. Stig Larsen
10.
11. Ulla Elsted Jensen
12. Peter Jühne
13. Kurt Olsen
14. Halil Kara
15. Stefan Falk Petersen
16. Lise Buchardt
17. Henning Kosack
18. Kasper Neergaard
19. Lars Bremer
20. Alice Jensen
21. John Mølgaard-Asmussen
22. Kenni Flink
23. Karl Neumann
24. Annebett Koch

Kommunevalg:

Kommunevalg:

Forberedelserne er i gang.

Til november er der valg til kommunalbestyrelser og regionsråd. Som det ser ud nu kan det godt blive det helt store gennembrud for Enhedslisten med rigtigt mange medlemmer i kommunalbestyrelser og regionsråd. Men uanset hvad bliver Enhedslisten rigtigt synlig, i de mange kommuner, hvor vi stiller op.

Lokalt er vi i fuld gang med forberedelserne. Vi har afholdt et kommunalpolitisk seminar, der har diskuteret program. Der er allerede en kandidatliste klar i Glostrup. I Albertslund er ledelsen i gang med at kontakte mulige kandidater. Vi skriver også på et kommunalpolitisk program, som vi regner med at udsende til medlemmerne i løbet af marts måned.

Der kommer en foreløbig diskussion om programmet på medlemsmødet tirsdag den 5. marts.

Den endelige beslutning om kandidatlister og program skal tages på generalforsamlingen, den 3 april. Der vil ligge forslag til begge dele, men det er kun forslag som kan ændres (eller forkastes) af generalforsamlingen. Så mød endelig op og giv dit besyv med.

Ebbe

Forslag om nye midlertidige stillinger til genoptjening af dagpengeret

Dette forslag stillede Enhedslisten på KB-mødet den 12. februar

Af omtale i pressen fremgår det, at det kun er en meget beskeden del af de job, der opslås som akut-job, der faktisk besættes med dagpengemodtagere, der er ved at miste dagpengeretten.

På den baggrund foreslås det at kommunen intensiverer sin indsats med det formål at sikre, at så få som overhovedet muligt mister dagpengeretten og forsørgelsesgrundlag i en tid, hvor der ikke er tilstrækkeligt jobs til rådighed. Vi foreslår konkret, at Albertslund kommune:

Afsætter en pulje på 3 millioner kr. til oprettelse af et antal midlertidige stillinger, der målrettes og tilbydes aktivt til ledige, der er ved at miste dagpengeretten, og som kan genoptjene dagpengeretten ved en midlertidig ansættelse.

Arbejdsløse, som kun mangler en mindre del af optjeningskravet for at blive berettiget til dagpenge igen, tilbydes midlertidig ansættelse af en varighed så dagpengeretten opnås igen. (Silkeborg-modellen)

at det desuden prioriteres at give tilbud om midlertidig ansættelse til et antal arbejdsløse, der allerede har mistet dagpengeretten siden 1/1, eller som står til at miste dagpengeretten indenfor den nærmeste tid.

Vi foreslår, at de ledige eksempelvis ansættes i jobrotation, mens de faste medarbejdere uddanner sig, samt ansættes i vores institutioner, skoler, ældrepleje og de øvrige dele af den kommunale virksomhed som en ekstra ressource/ekstra hænder.

Forslaget forudsættes finansieret helt eller delvist ved sparede udgifter til kontanthjælp, større kommunale skatteindtægter m.v.

Desuden vil vi gerne have oplyst (til besvarelse på KB-mødet i februar):

1.       Hvor mange arbejdsløse står pt. til at miste dagpengeretten i første halvår af 2013?

2.       Hvor mange stillinger er til dato opslået som akutjob?

3.       Hvor mange af disse er besat med personer, der ellers ville have mistet dagpengeretten?

4.       Hvor mange kommunale tidsbegrænsede stillinger er blevet besat siden beslutningen om ”at tidsbegrænsede stillinger så vidt muligt besættes som akutjob” fra november 2012 – og hvor mange af disse er blevet besat af personer, der ellers ville have mistet dagpengeretten?

Begrundelse:

Det er åbenlyst at indsatsen vedr. de ”udfaldstruede” ledige ikke er tilstrækkelig. Akutjob, der opslås, men som ikke besættes af arbejdsløse, der er ved at miste dagpengeretten, er selvsagt ingen løsning.

På den baggrund mener vi indsatsen skal op i et andet gear. I en række kommuner har man taget vedtaget konkrete initiativer udover blot at opslå akutjob. Det gælder bl.a. i Roskilde og København.

I Silkeborg kommune har et enigt Økonomiudvalg (hvor A, F, C og V er repræsenteret) godkendt en indsats til knap 3 millioner kr., der er rettet mod de arbejdsløse, der har nået 80% af optjeningskravet. Vi synes nok Albertslund kommune kunne være noget mere ambitiøs, men det allervigtigste er at vi kommer i gang med at løse de konkrete problemer.

Målet burde være, at ingen i Albertslund i 2013 mister deres forsørgelse eller kommer på kontanthjælp uden at de har fået tilbudt arbejde, så de kan optjene ny dagpengeret. Som bekendt var det erhvervslivets spekulanter, der skabte krisen. Regningen skal ikke betales af de ledige

KB besluttede følgende:

Punktet blev behandlet sammen med pkt. 3 – strategi for tidlig indsats.

Borgmesteren oplyste, at han har bedt administrationen udarbejde et forslag til en forstærket arbejdsmarkedsindsats i 2013 og 2014. Dette skal målrettes borgere, der har svært ved at vinde fodfæste på arbejdsmarkedet og baseres på

                 jobrotation i samarbejde med de faglige organisationer
                 uddannelsespartnerskaber med private virksomheder
                 mulige hjemtagelse af opgaver og
                 mulige midlertidige job i kommunen
                 øget antal praktikpladser for unge og voksne

Ved udarbejdelsen af forslaget skal der også indhentes erfaringer fra andre kommuner m.v. Sagen forelægges til udvalgsbehandling i marts og KB i april.

Kommunalbestyrelsen godkendte dette med en tilføjelse om, at forvaltningen desuden arbejder videre med strategien for tidlig indsats i forhold til de unge, herunder indhenter erfaringer fra andre kommuner.

Forslag til henvendelse til KLs bestyrelse

Dette forslag stillede Enhedslisten på KB-mødet den 12. februar

I forbindelse med overenskomstforhandlingerne på det kommunale område opfordres KLs bestyrelse til at sikre:

– at de offentlige ansattes arbejdsforhold og arbejdsmiljø forbedres og ikke forværres

– at beskyttelsen af tillidsrepræsentanter på ingen måde begrænses eller indskrænkes

at forbedring af kvaliteten af undervisningen i folkeskolen prioriteres som det helt centrale på folkeskoleområdet.

Begrundelse:

Efter vores opfattelse er formålet med kommunernes virksomhed at sørge for god, kvalitetspræget service til borgerne. Især til de, der har mest behov. Gode daginstitutioner med en normering, der giver gode og trygge forhold for børn og forældre. Folkeskoler, hvor børnene er trygge og udvikler sig socialt og fagligt, “lærer for livet”. Det gøres næppe ved at forringe mulighederne for forberedelse. En god ældreomsorg, hvor de ældre der har behov for hjælp ikke bare opbevares eller spises af med en helt nødtørftig hjælp. En miljø og klimaindsats, der faktisk er i stand til at takle de store udfordringer på området o.s.v.

For at nå disse mål er det afgørende, at de offentlige ansattes ïdérigdom og engagement får de bedst mulige betingelser. Al erfaring siger, at det handler om at give medarbejderne større ansvar og medindflydelse på deres arbejdes tilrettelæggelse og udførelse.

KLs forhandlingsstrategi har et helt andet udgangspunkt, her handler det tværtimod om “produktivitet”, mere ledelse og om at “øge arbejdsudbuddet”.

I KLs forhandlingsudspil til OK13 (“Krav om fornyelse/ændringer pr. 1. april 2013 af aftaler indenfor KTO”s forhandlingsområder”) fremgår det under overskriften: “Effektivitet og produktivitet”: “For kommunerne – som for det øvrige arbejdsmarked – er det er en  væsentlig udfordring at øge produktiviteten”. For KLs bestyrelse er det åbenbart et fedt, om der er tale om produktion af plastikposer – eller af hjemmehjælp!

Senere i teksten er det nævnt som et selvstændigt  mål at øge arbejdsudbuddet.

D.v.s. at KLs bestyrelse midt i en krisetid, hvor antallet af offentligt ansatte allerede er reduceret med mere end 20.000, ligefrem ønsker  at fortsætte denne udvikling, altså reducere antallet af offentlige arbejdspladser yderligere og dermed øge arbejdsløsheden. Blandt de konkrete krav er et ønske fra KLs ledelse om at kunne indgå aftaler om en arbejdstid på over 37 timer.

Det forekommer uforståeligt, at KL ikke i stedet ønsker at kommunerne ansætter flere ledige.

På den baggrund finder vi det vigtigt at rejse en diskussion om, og ændre, KLs og kommunernes rolle som arbejdsgiver på det offentlige område.

Helge Bo Jensen