SOCIALDEMOKRATISK HYKLERI

Læserbrev i Albertslundposten

“Børnetid er vigtig tid.” Så smukt lyder det i en valgfolder fra Socialdemokraterne, som forleden lå i min postkasse. Men jeg undres. For tror Socialdemokraterne virkelig, at folks hukommelse er så dårlig, at de har glemt, hvordan partiet – med vedtagelsen af folkeskolereformen for mindre end et halvt år siden – sammen med SF og højrefløjen gennemtrumfede det mest omfattende tyveri af børns tid nogensinde?
Tror Socialdemokraterne i Albertslund, at vi glemmer, hvordan borgmester Steen Christiansen, som en af KL’s hovedforhandlere, kørte 50.000 skolelærere over og gennemførte et frontalt angreb på børns frie tid?
Når jeg kigger på mine børns skema for dette skoleår, ser jeg, at en 1. klasse har 23:45 timer om ugen og en 6. klasse 24:30 timer. Med iværksættelsen af den tvungne heldagsskole udvides timetallet fra sommeren 2014 til 30 timer for 0-3. klasse, 32 timer for 4-6. klasse og 35 timer for 7-9. klasse. Det er helt vildt!
En skoledag til kl. 15 eller 15.30 vil gøre et indhug i mange forældre og børns hverdag, frie tid og frihed. En skoledag på op til 35 timer med lektiecafé og læringsstyrede aktiviteter vil være et voksent arbejdsliv forklædt som et børneliv. Et fuldtidsarbejde, hvor værdien af den frie tid og barndommens frie leg underkendes.
Ingen skal derfor hævde, at heldagsskolen indføres for børnenes skyld. Børn skal have lov at være børn og ikke betragtes som små robotter, hvis opgave i tilværelsen blot er at skulle indtage en plads i produktionsapparatet.
Regeringspartierne og højrefløjen skal prise sig lykkelige for, at børn ikke har stemmeret. Men det er så mit håb, at de voksne på valgdagen vil have børnene i tankerne og straffe de pågældende partier for deres børnefjendske politik og triste menneskesyn.

Venlig hilsen
Jeppe Milthers, kandidat for Enhedslisten i Albertslund

jeppe

Åbent brev til Borgmester Steen Christiansen og de øvrige medlemmer af kommunalbestyrelsen:

Kære forældre
Som far til to elever på Herstedvester Skole er jeg en af mange, der efterhånden er dybt frustreret over, at KL nu i 3 uger har lockoutet såvel lærere som elever fra deres skole.
Kommunalbestyrelsen i Albertslund har et medansvar for konflikten og jeg har derfor skrevet et åbent brev, som afleveres på rådhuset onsdag den 24. april og sendes til Albertslund Posten. Hvis du som forælder skulle have lyst til at være medunderskriver, så send mig en privat besked her på Forældreintra.
Mange venlige hilsner
Jeppe Milthers

“Åbent brev til Borgmester Steen Christiansen og de øvrige medlemmer af kommunalbestyrelsen:
VI VIL HAVE LÆRERNE TILBAGE
KL’s lockout er på vej ind i den 4. uge med alt hvad det indebærer af usikkerhed for de ældste elever i forhold til deres afgangsprøver, besvær for forældrene til de mindre elever og ikke mindst frustration blandt alle eleverne, der savner deres kammerater og gode lærere.
Lærerne gør dagligt et stort arbejde for at undervise vores børn med alle de forskelligheder de har, og tilrettelægge undervisningen, så alle får det mest mulige ud af den. Samtidig skal de sikre et godt sammenhold i klasserne, et godt samarbejde med forældre og meget mere. Alle disse opgaver kan ikke løses, hvis lærerne skal bindes til et kateder i hele deres arbejdstid.
Vi vil som forældre til elever på Herstedvester Skole opfordre medlemmerne af kommunalbestyrelsen, og ikke mindst borgmester Steen Christiansen, der er medlem af KL’s forhandlingsgruppe, til at lægge pres på KL for at indlede reelle forhandlinger med lærerne, så vores børn ikke længere skal holdes som gidsler i kommunernes lockout af lærerne.
Som medlem af KL har Albertslund Kommune et direkte medansvar for denne konflikt – nu må I påtage jer dette ansvar og få konflikten bragt til ophør.”

STØTTE TIL LÆRERNE

Generalforsamlingen sluttede af med at vedtage en opfordring til at støtte de lockoutede lærere i kampen for ordentlige arbejdsforhold og kvalitet i undervisningen samt at støtte offentligt ansattes ret til forhandlinger uden regeringens utidige indblanding.

Torsdag den 11. var der demonstration i København mod lock out af lærerne. Afdelingens fane deltog for at give støtte til lærerne.

018020

Festivalstemning til demo da Tim Christensen kom på scenen efter talerne.

 

012

50.000 demonstranter viste deres utilfredshed med KL og regeringens håndtering af overenskomstforhandlingerne.