Medlemsmøde: Krisen og den udeblevne systemkritik

Kommunalbestyrelsessalen, Albertslund Rådhus
Mandag den 28 oktober, kl. 19.30

Vi har inviteret Preben Wilhjelm til at indlede om sin bog af samme navn.

krise_og_systemkritik_wilhjelm_002-254x310[1]

Bankpakker, eurokrisen, konkurser, fyringer – hvad er det, der er gået galt. Borgerlige økonomer og såkaldte eksperter kommer med deres bortforklaringer, men bliver vi klogere? Preben Wilhjelm prøver med sin lille bog at sætte tingene på plads. Det skal nok blive spændende og en god mulighed for diskussion.

Mødet er naturligvis åbent for alle, også ikke-medlemmer

Medlemsmøde om Enhedslistens skolepolitik

Onsdag den 12 juni, kl. 19.30
Sted: Glostrup Fritidscenter, Christiansvej 2 (fællessal 1).

Enhedslistens skolepolitik, Heldagsskole eller ej? og Folkeskolereformen

Vi har inviteret folketingsmedlem Lars Dohn (ordfører på folkeskoleområdet) til at komme med et oplæg.

Glostrup Fritidscenter, se link:

Bus 141, 149, 123 stå af på Hovedvejen (lige ved ringvejskrydset) eller gå fra Glostrup Station

Hilsen
Enhedslisten Albertslund, Glostrup, Vallensbæk

Generalforsamling i Albertslund

Generalforsamling i Albertslund, indkaldt rettidigt.

 

Henning er ordstyrer, og Bodil er referent, der er 33 fremmødte.

 

Ebbe fremlægger ledelsens beretning, vi har mest haft fokus på indenrigspolitik, og der har været forskellige aktiviteter, biotur, bondegårdstur, og nogle aktiviteter omkring arbejdsløshedskampagnen bl.a. i Solidaritet Eller Frit Fald.

 

Stefan opfordrer til at deltage i SEFF, og Robert vil godt have mere overblik over hvornår møderne bliver holdt.

 

Helge fremlægger kommunalpolitisk beretning, vi har stemt imod 34 ud af 49 gange(der har været 49 afstemninger, resten er blevet vedtaget i enighed, typisk fordi der ikke er så meget politisk indhold i det), så vi er det parti der oftest har siddet i opposition. Vi har ansat en kommunalpolitisk sekretær 10 timer om måneden(Bodil G) og vi har en meget stærk kommunalpolitisk baggrundsgruppe.

I 2013 har vi haft et selvstændigt forslag på hvert møde(det har vi en målsætning om), bland andet har vi foreslået at kommunen skulle oprette midlertidige stillinger til dem der falder for dagpengereglerne, og at kommunen skulle presse KL til at stoppe angrebet på lærerne,. Til forslaget om dagpengereglerne lavede borgmesteren et ændringsforslag som vi ser virkningerne af på kommunalbestyrelsesmødet i april.

 

Diskussion af den kommende kommunalvalgkamp(vi stiller op både i Albertslund og Glostrup)

 

Programmet

 

Andrea foreslår at vi en anden gang sørger for at der er færre vigtige punkter at tage stilling til på et møde, ellers bliver det alt for langt. Det afføder følgende procedureforslag fra Lene:

Vi laver en gennemskrivning af programmet på baggrund af diskussionen her, og vedtager det endeligt på et medlemsmødet. (det er der generel enighed om)

 

Kurt hilser kommunesocialismens genkomst velkommen.

 

Kandidatlisten

 

Ledelsesgruppen har lavet et forslag til liste.

 

Andrea foreslår at vi fremover laver opstilling via vælgermøder, så medlemmerne helt frit vælger toppen af listen.

 

Andrea kommer med forslag til at vi laver et vælgermøde, hvor vi vælger kandidaterne på den øverste del af listen, ud fra en præsentation kandidaterne. Forslaget faldt med 1 for.

 

Konkrete forslag: Karl Neuman står som nr 23, og Beth som nr 24. Vedtaget.

 

Bodil Ø stiller forslag om at vi nedsætter en arbejdsgruppe der udarbejder et forslag til en forbedret opstillingsprocedure. Blev vedtaget.

 

Valgforbund

 

Vi laver valgforbund med SF og KpiD.

 

Valgbudget

 

Vi havde ca 100.000 i kassen ved årsskiftet, og ledelsen laver et valgbudget.

 

Valgkamp i Glostrup

 

Robert fremlægger kommunalpolitisk beretning fra Glostrup.

 

De er gået i valgsamarbejde med SF og Radikale i Glostrup(teknisk, ikke politisk).

 

De har lavet et valgprogram for Glostrup, ud fra arbejdet med Albertslunds, som de også har været med til at lave. Robert er tovholder på Glostrups hjemmeside. De har 5 kandidater på listen, og de har lavet den på samme måde som det er sket i Albertslund. De vil lave flyers og valgavis.

 

Valgoplægget  inkl. kandidatlisten bliver vedtaget

 

Regionen

 

Der mangler kandidater til regionsrådsvalget.

 

Repræsentantskabet:

Lene trækker sig som suppleant. Ebbe og Kurt vil godt være repræsentant, Freddy(1) Bodil Ø(2), og Bodil G(3) er suppleanter. Bodil Ø vil godt have særligt fokus på psykiatrien, men der er en forventning om at det ordnes i fred og fordragelighed, ligesom i det forrige år.

 

Ebbe, Stig og Freddy stiller op som kandidater til regionsrådet.

 

Afstemninger

 

Vi slår afstemningerne om folketingskandidater og EU-opstilling sammen.

 

Stemmeresultat:

 

EU: 32 stemmer, 20 nej, 11 ja, 1 blank

 

Resultatet af kandidatafstemningen kan findes på netforum fra den 14. april.

 

Delegerede

 

6 delegerede, og gæster og suppleanter

 

De 6 delegerede er: Fedai, Stefan, Helge, Lene, Bodil G. og Marianne. Suppleanter er Sofie, Ebbe og Kurt. Gæster er Bodil Ø. Vi besluttede at afdelingen betaler for alle dem der godt vil med.

 

Hele ledelsen genopstiller, og Stig melder sig yderligere. Dvs. ledelsen er Marianne, Ulla, Ebbe, Helge, Lene, Bodil G., Stefan, Henning, Jeppe, Sofie, og Stig.

 

Kasserer er Henning og revisorer er Leo og Lars Bremer(ligesom sidste år).

 

Middag for arbejdsløse

Solidaritet eller frit fald Vestegnen og EL afdelingerne Ishøj, Albertslund og Høje Taastrup inviterer til forårsmiddag for arbejdsløse – Og I er velkomne

Det foregår den 14. Marts kl 18-22 ca i Foreningshuset, Vejlebrovej 45b i Ishøj (tæt på Ishøj Station).

Ud over at vi skal spise en dejlig middag sammen, bliver der debat, hvor det er muligt at diskutere situationen med den afkortede dagpengeperiode og andre angreb på den sociale velfærd.

Efter middagen er der oplæg fra Ane Søegaard, formand for Frederiksberg Kommunelærerforening, Lars Petersen, formand for SL Storkøbenhavn og Stine Brix fra Enhedslistens Folketingsgruppe. Der vil selvfølgelig være mulighed for spørgsmål og debat med oplægsholderne.

Tilmelding foregår til følgende mail: enhedslisten.ishoej@gmail.com eller følgende mobil: Tlf. 2545 3986

Svar udbedes mandag den 11.marts

Kammeratlige hilsner

Solidaritet eller Frit fald Vestegnen og Enhedslisten Albertslund

Generalforsamling i Enhedslisten, Albertslund afdeling.

Indkaldelse til:

Generalforsamling i Enhedslisten, Albertslund afdeling.

Afdeling for Albertslund, Glostrup og Vallensbæk.

Tid og sted:

Onsdag d. 3. april 2013, Kl. 19.00 – 22.00  i Rimbuens Beboerhus,  Rimbuen, Albertslund.

Dagsorden:

 1. Valg af mødeleder og referent.
 2. Beretning fra ledelsen og efterfølgende debat.
 3. Kommunalvalgkampen i Albertslund:
 • Vedtagelse af Kandidatliste
 • Valgforbund
 • Vedtagelse af nyt valgprogram
 • Vedtagelse af valg-budget
 1. Kommunalvalgkampen i Glostrup
 2. Arbejdet i regionen – herunder valg til Regions-repræsentantskabet.
 3. Urafstemning om spidskandidater til Folketinget – se kandidaterne i ”Rød + Grøn”
 4. Valg af 6 delegerede til Årsmøde 2013.
 5. Urafstemning om evt. opstilling af Enhedslisten til EU-parlamentet
 6. Indkomne forslag – herunder vedtagelse af en politisk udtalelse til lokalaviserne.
 7. Regnskab.
 8. Valg til ledelse, kasserer og revisor.
 9. Eventuelt.

Efter mødet slutter vi af med hyggeligt samvær omkring lidt ost og brød, og et glas vin.

Venlig hilsen

Ledelsen, Enhedslisten Albertslund, Glostrup, Vallensbæk

PS: der bliver udsendt et “På Tværs” med ledelsens forslag til kandidatliste og valgprogram, så det kan læses før generalforsamlingen.

kort over Rimbuen

Medlemsmøde Tirsdag den 30 oktober

Sted: Alrummet, Bygangen over for MusikTeatret Kommunalpolitik
Enhedslistens kommunalpolitik i Albertslund (og Glostrup)

To oplæg til diskussion:
Principperne for vores kommunalpolitik, ”vi stemmer for den mindste forbedring, og imod
den mindste forringelse”. Hvad betyder det i praksis, når vi forhandler budget? Hvilke besparelser kan vi støtte, og hvor er vi altid imod?
Økonomisk ansvarlighed? Kommunalt oprør?
Hvilke muligheder har vi for at holde os indenfor de givne økonomiske rammer?
Oplæg ved Helge
”Forstad på Højkant”, eller ”Et Rødt Albertslund”. Hvordan skal kommunen udvikle sig, hvis det står til Enhedslisten. Vi vil ikke vedtage fede visioner, men foreslå konkrete forbedringer, der peger i den rigtige retning, men hvad er den rigtige retning?
Oplæg ved Ebbe

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling i Enhedslisten Albertslund afd. d. 12.4.2012
Til stede:
Ebbe, Alice, Stefan, Helge, Jeppe, Fedai, Bent, Mikkel, Bodil Ø., Stig, Lisbet, Ruth, Asger, Jens, Mogens, Tjelle, Robert, Marianne, John, Freddy, Lene, Bodil G., Sofie, Henning og Ulla; – i alt 25 deltagere.
Valg af ordstyrer og referent:
Henning og Ulla
Beretning:
Ebbe og Helge fremlagde beretningen med hvert et oplæg, dels om diverse aktiviteter i afdelingen, og dels om det kommunale i året der gik.
Helge lagde bl.a. op til at vi i det kommende år – inden næste kommunal-valg – forsøger at rejse nogle af vores egne lokale sager i Kommunalbestyrelsen.
Under den efterfølgende debat fortalte Lene om arbejdet i integrationsrådet, og foreslog at vi arbejder på forslag ang. modersmålsundervisning – ikke mindst til børn fra sproggrupper uden for EU.
Beretningen blev godkendt.
Fremtidigt arbejde:
* Skabet i Tunnellen trænger til fornyelse. Bodil G., Alice Sofie og John vil danne en lille gruppe der arbejder med dette. Jens vil renovere skabet.
* Studiekredsen. Denne fungerer rigtigt godt, og der er foreløbig planlagt møder til også at foregå til efteråret. Det blev præciseret at møderne bliver holdt på et plan, så ALLE kan være med – det er ikke kun for nørder. Og alle er velkomne – henvendelse til Bodil. På mødet lod Bodil en liste “gå rundt” hvor interesserede skrev sig på.
* Kommunalpolitisk gruppe er åben for interesserede henvendelse til Ebbe. Gruppen består nu af: Helge, Ebbe, Lene, Ulle, Jeppe, Bodil G., Bodil Ø., Stefan og Stig.
* Ny kommunalpolitisk gruppe i Glostrup: Robert vil gerne stå i spidsen for en sådan.
Urafstemning: Afstemningen foregik efter retningslinierne
Valg af delegerede:
Vi har i år 6 pladser, og vi valgte: Helge, Ebbe, Fedai, Marianne, Lene og Bodil G.
1. supl: Stefan, 2. supl: Mikkel Stefan og Mikkel bliver samtidig meldt som de 2
gæster, vores afd. kan ønske, og de deltager så i en lodtrækning – der foregår centralt – om at få lov til at deltage i årsmødet.
Valg til Regionsrepræsentantskab:
Vi har i år 2 pladser, og vi valgte Lene og Ebbe Supl: Freddy, Bodil G. og Bodil Ø. ( hun er især interesseret i spørgsmål ang. psykiatrien.)
Indkomne forslag:
Her var ingen.
Regnskab:
Regnskabet blev fremlagt af Henning og godkendt
Valg til ledelse:
Vi valgte: Ebbe, Ulla, Helge, Jeppe, Molly, Lene, Bodil G., Henning, Marianne, Stefan og Sofie.
Valg af Kasserer:
Henning blev genvalgt
Valg af revisorer:
Lars B. og Leo blev genvalgt
Eventuelt:
Stefan bliver tovholder for vores deltagelse i
“Foreningernes dag”
ref: Ulla