Hvem vil være spidskandidat til regionsrådsvalget Valget til regionsrådet

Efterlysning:

Hvem vil være spidskandidat til regionsrådsvalget Valget til regionsrådet finder sted i november 2013.

Enhedslistens repræsentantskab i Region Hovedstaden har besluttet at afholde urafstemning om de pladser på kandidatlisten, der har mulighed for at give valg.

Hvad laver regionsrådet.
Regionsrådet har det overordnede politiske ansvar for sygehusvæsnet i region hovedstaden, et meget stort budget. Det gælder alle sygehusene i København og omegn, Nordsjælland og Bornholm. Derudover har regionsrådet ansvar for en del af den kollektive trafik (regionale busruter og lokalbanerne i Nordsjælland) og nogle af de større vejanlæg. Der er også noget omkring regionsplanlægning og erhvervsudvikling i regionen og miljø, for eks. oprensning og overvågning af større forureninger.

Er du interesseret eller har du spørgsmål, så kontakt Ebbe fra den lokale ledelse.

Hvornår
Regionsledelsen skal have besked senest tirsdag den

15. januar 2013, kl. 12.00 ved hovedstadssekretær

Mette Bang Larsen på: hovedstad@enhedslisten.dk