Sommerlejr 2013

Uge 30: 20. – 27. Juli 2013 Faxehus Efterskole

Programmet er ved at være på plads med fokus hhv. på verdens revolutionære tilstand og kommunalvalget. Der vil som sædvanlig være en børnegruppe og en ungdomsgruppe. I Enhedslisten sommerlejr forsøger vi at dække en lille del af dette underskud. Vi henvender os bredt til venstreorienterede, altså ikke kun medlemmer af Enhedslisten, selvom medlemmerne er klart i overtal.Vi bestræber os på at få aktuelle politiske spørgsmål belyst både teoretisk og indholdsmæssigt. Vi går selvfølgelig efter den største politiske og teoretiske indsigt, hvilket lykkes for det meste, selvom vi af princip ikke betaler honorar.
Vi forsøger at være åbne for nye måder at gøre tingene på og eksperimenterer med forskellige måder at formidle politisk indsigt på. Vi arbejder med andre ord at med alternative tilgange til sommerlejrens arrangementer – pædagogisk som indholdsmæssigt. Udover at lære deltagerne konkrete færdigheder, ønsker vi at koble foredragene sammen med en politisk og kulturel dannelse, som led i den fortsatte kulturkamp – med henblik på at fremme og styrke venstrefløjens sociale, kulturelle og politiske tankegods og teorier for en moderne demokratisk og mangfoldig socialisme.

2012-07-23 20.56.00

Børn og unge

For børnegruppen (4 – 11), mellemgruppen (10 – 15) og ungegruppen (14 – 20) bliver der hvert år arrangeret særlige programmer. Børnegruppen er under opsyn af studerende eller uddannede pædagoger, mens forældrene er til foredrag. Her laver man optræden, fingermaling og andre vigtige ting.

2012-07-22 18.51.25

Mellemgruppen har ligeledes deres eget program, hvor de blandt laver lejravis, film eller kan komme på en overnatning udenfor lejren. Ungeprogrammet er så vidt muligt rrangeret af de unge selv og byder blandt andet på spændende ungdomsorienterede foredrag. Voksne er forbudt adgang til samtlige af disse tre gruppers arrangementer.

2012-07-23 20.59.28

Socialt

Vi gør meget ud af det sociale, med lege, spil og andre sociale aktiviteter og der foregår mange intense diskussioner over en stille pilsner eller to. En hel dag afsættes til udflugt i lokalområdet. Vi ved godt at en uge ikke er meget på et år, men man kommer hjem sprængfyldt med gode oplevelser og spændende diskussioner. Kort og godt – sikker på at være socialist, hvis man skulle være kommet i tvivl.

Studiekreds i marxistisk økonomi

Vi er en lille gruppe, der mødes en gang om måneden til studiekreds om marxistisk økonomi. Vi har ingen professionelle undervisere, men klarer os med selvstudier og holder oplæg på skift. I stedet for at give os i kast med ”Kapitalen” Marx’ hovedværk (som han i øvrigt aldrig nåede af få skrevet færdig) læser vi en af de mange bøger på dansk, der prøver at forklare indholdet. Vi har – af lidt tilfældige grunde – valgt at bruge ”introduktion til Kapitalens første bind” fra forlaget Kurasje 1972. Det kunne virkelig være ”støvet” eller og ”nørdet”: at læse en 40 år gammel bog om en anden 145 år gammel bog. Men det faktisk lykkedes at gøre stoffet nærværende og relevant. Og så har vi det ganske sjovt og hyggeligt imens. Meningen er jo også at vi skal lære noget, der kan bruges i den danske klassekamp anno 2012.

Nye deltagere er selvfølgelig velkomne, men det bliver måske svært at hoppe på midt i forløbet nu.

Næste møde i studiekredsen er tirsdag den 13 november.

Byg op! – Øst for Storebælt

BygOp9 Organisationsværksted d. 24.-25. november 2012. Enhedslistens interne uddannelse – for dig, der gerne vil have redskaber til at få jeres afdeling til at køre endnu bedre, og dig, der brænder for at skabe udadvendte aktiviteter og kampagner. Organisationsværkstedet består af to spor: Kontaktværkstedet og kampagneværkstedet. Hver afdeling inviteres til at sende 2 aktive medlemmer til hvert spor. Tilmelding foregår kun via afdelingens kontaktperson, da man tilmelder sig som afdeling og ikke som enkeltperson. Er du interesseret send en mail til enhedslisten@albertslund.dk eller ring til Ulla 28 50 25 48 BygOp11